Klacht: Communicatieproblemen/ niet oplossingsgericht

op 13 maart 2017 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na meerdere e-mailberichten te hebben verzonden aan NCOI, heb ik op 28-02-2017 het volgende e-mailbericht verzonden met daarbij (voor de zoveelste keer)het inschrijfformulier voor het examen ondernemingsrecht. Ik krijg vervolgens op 28-02 een reactie op mijn e/mailbericht van 13-02-2017 waarbij wederom niet wordt ingegaan op het bezwaar dat ik heb ingediend. Daarnaast wordt er opnieuw aangegeven dat ik me moet aanmelden voor het examen ondernemingsrecht. Dit terwijl dit gewoon bij het mailtje zit!
NCOI pretendeert dat zij een organisatie zijn voor werkend Nederland.
Eerder ben ik met studiebegeleider Chiron de Bree overeengekomen dat er geen examens op dezelfde dag ingepland zouden worden. Dit gebeurt vervolgens wel. Wanneer ik hierover reclameer, verneem ik het volgende van NCOI op 28-02:

U kunt zich afmelden voor een van de twee examens, maar houdt er dan wel rekening mee dat u een herhalingstraining voor een van de twee modules dient te volgen, omdat voor beide examens uw derde poging gepland staat. Ook voor deze twee examens geldt dat u zich hiervoor nog dient aan te melden, middels het inschrijfformulier herexamen.

E/mail 28-02-2017 gericht aan NCOI:

Geachte heer/mevrouw,

Eerder heb ik getracht mijn ontevredenheid over de gang van zaken binnen NCOI te uiten.

Vervolgens krijg ik van mw. Van Deijzen te horen dat zij het vervelend vindt dat de communicatie stroef verloopt. Er wordt echter niet gereageerd op de punten in mijn e-mailbericht van 13-01-2017 en er wordt totaal niet gezocht naar een oplossing. Zolang er betaald wordt voor jullie dienstverlening verwacht ik daar ook wat voor terug!. Daarnaast stuur ik op 13-02-2017 onderstaand e-mailbericht waarop ik tot op de dag van vandaag wederom geen reactie mocht ontvangen. Tevens ontvang ik geen enkel bericht dat de inschrijving van het herexamen ondernemingsrecht op correcte wijze verwerkt is.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Ncoi reageert geheel niet of niet tijdig op bezwaarschriften maar is wel altijd op tijd met factureren. Het feit dat er standaard € 25,00 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht bij aanmelding of afmelding van examens is natuurlijk onredelijk. Ik werk 40 uur in de week moet ik dan ook voor ieder verzonden mailtje € 25,00 aan administratiekosten in rekening brengen? Ncoi reageert immers niet. Ik zou me eigenlijk bezig moeten houden met mijn studie en niet met de administratieve rompslomp van NCOI. Ik moet nog 5 examens met een positief resultaat afsluiten. Mijn scriptie is reeds goedgekeurd.

Gewenste Oplossing:

- Ik zou graag willen dat er iemand reageert op het door mij ingediende bezwaarschrift;
- Gaarne een bevestiging van de aanmelding van het examen ondernemingsrecht;
- Melding wanneer er een wijziging is op e-connect, ik ontvang alleen berichten van docenten.
- wanneer één van de twee examens ingepland op 24-07-2017, er 1 examen verschoven wordt naar juli of september, zonder dat er een kans komt te vervallen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 21 maart 2017 om 09:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste DJ1980,

Naar aanleiding van uw klacht heeft een medewerker van het examenbureau telefonisch contact met u opgenomen. Helaas heeft hij u niet persoonlijk bereikt. Op 16 maart jl. heeft u daarom per e-mail een inhoudelijke terugkoppeling ontvangen op de punten uit uw klacht en hebben wij u een gepaste oplossing geboden inzake uw aanmelding voor het examen Ondernemingsrecht.

Indien u naar aanleiding van uw klacht nog vragen en/of opmerkingen heeft dan willen wij u vragen telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingen

Alle klachten die gemeld zijn door DJ1980