Klacht: Chantage en afpersing door de tandarts

op 27 juni 2017 over Tandartsenpraktijk Heldens Zandt in de categorie Tandartsen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Dhr. John Heldens, tandartsenpraktijk Heldens-in \’t Zandt weigert rekening te houden met de argumenten die zijn het bewijs van onze juiste positie. In dit verbnad moeten we verklaren onze argumenten via de media.
Op 07.05.2016 ontvingen we een brief waarin uw administratie probeert te leggen op ons de verplichting tot het betalen van een bedrag van 40, 00 euro ( betalingskenmerk: 0175 4605 21071 ) voor het overtreden van de voorwaarden van de voorlopige afspraak.
In verband met uw brief van 18.05.2017 moeten we verklaren u het volgende.
1.) We hebben al een soortgelijk incident geconfronteerd wanneer uw administratie probeerde de feiten te annuleren en probeerde op te leggen aan ons een een willekeurige visie, zonder inachtneming van de feiten. In augustus 2016 werden we uitgenodigd voor een bezoek aan uw praktijk. Uw collega\\\’s werden geïnformeerd dat ons bezoek door onze persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. We vroegen uw collega \\\’ s te wijzigen van de datum van ons bezoek. Ons verzoek werd ingewilligd, maar alleen voor twee personen van de drie personen die werden uitgenodigd. Het verzoek ten aanzien van een derde persoon werd volledig genegeerd. Jullie werden op tijd geïnformeerd over de wijzigingen in onze plannen voor een bezoek aan uw praktijk. Als jullie proberen ons te overtuigen dat we overtreden van een wet in verband met jullie praktijk, dienen jullie aan te geven wat de normen van de wet waren geschonden. Welke wetten hebben we geschonden?
2.) In april 2017 werd mijn mevrouw uitgenodigd voor een bezoek aan uw praktijk. Mijn mevrouw had op de dag van het geplande bezoek aan uw praktijk een slechte gezondheid in verband met een acute aanval van chronische hart-en vaatziekten en in dit verband heeft mijn mevrouw niet de gelegenheid gehad om te informeren van uw collega \\\’ s over de onmogelijkheid van het geplande bezoek. Informatie over de gezondheidstoestand van mijn mevrouw werd opgenomen bij de administratie van onze huisarts. Later werd uw administratie ook geïnformeerd. De belangrijke informatie van mijn mevrouw over de toestand van de gezondheid werd opnieuw genegeerd als in augustus 2016. In jullie brief van 18.05.2017 proberen jullie te verwijzen naar een telefoongesprek met mijn mevrouw. Het telefoongesprek kan niet worden erkend als een duidelijk bewijs. Beide partijen kunnen elkaar niet correct begrijpen. In onze brief van 07.05.2017 , die is ondertekend door mijn mevrouw werden jullie geïnformeerd over de werkelijke feiten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Dit feit werd opgenomen door onze huisarts.

Gewenste Oplossing:

In het licht van bovenstaande feiten verzoeken we u om uw aandacht te vestigen op de kwaliteit van het werk van uw medewerkers en verzoeken om te annuleren de bovengenoemde straf. We eisen om te stoppen met chantage en afpersing door dhr. John Heldens, de tandarts.

Alle klachten die gemeld zijn door Aleksej