Klacht: Certificaat in de kreukels, maar de LOI heeft geen zin om het op te lossen

op 10 september 2016 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In mei heb ik een examen afgelegd waarvan ik in juli te horen kreeg dat ik geslaagd was. Een paar weken later kreeg ik het certificaat. Het certificaat is echter behoorlijk gekreukt (zo’n document werd ook niet verstuurd in een stevige envelop). En dan komt er nog bij dat de titel van de module op het gekreukte certificaat niet klopt.

Ik heb toen direct een mail gestuurd met de foto’s van het certificaat en daarbij duidelijk uitgelegd wat er niet aan het papier klopte (naast dat het er überhaupt niet meer acceptabel uitzag). Na drie dagen kreeg ik al antwoord, maar helaas werd er enkel gemeld dat mijn mail naar de ‘desbetreffende afdeling’ was gestuurd en ze ‘streven ernaar om binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie op uw vraag te geven.’

Inmiddels zijn we ruim zes weken verder en ik heb er letterlijk geen woord meer van gehoord en zit nu nog steeds met een certificaat waarvan het uiterlijk onacceptabel is en de inhoud van het certificaat niet correct is.

Ik ben na drie jaar letterlijk ziek en moe van al dit gedoe rondom de organisatie van de LOI. Het gaat bijna altijd om dingen waar je eigenlijk vanuit zou moeten kunnen gaan dat het vanzelf goed gaat. En als er dan iets niet goed gaat dat je dan, na het sturen van een uitgebreid bericht, je probleem binnen bepaalde tijd wordt opgelost of dat je in ieder geval een bericht terug kan verwachten.

Wanneer de LOI nog behoefte zou hebben om het met mij goed maken, hoor ik het graag. Maar waarschijnlijk zijn ze daarvoor noch flexibel genoeg, noch geïnteresseerd.

Gewenste Oplossing:

Als de LOI voor de verandering mij een keer tegemoet wilt komen voor alle fouten, vertragingen en onregelmatigheden die zij hebben veroorzaakt tijdens mijn opleiding.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Bericht van LOI

1 jaar geleden - Beste Lianne, Wat vervelend voor je dat je een onjuist certificaat hebt ontvangen. Wij hebben je bericht neergelegd bij de juiste afdeling, zij zijn al met de kwestie bezig. De rede dat het langer duurt dan gehoopt heeft te maken met de fout op het vorige certificaat en het herzien en doorvoeren van het nieuwe certificaat. Dit maakt de situatie helaas niet anders maar hopelijk brengt deze verklaring wat meer begrip voor de situatie. Het is dan ook zeker niet de bedoeling ongeïnteresseerd over te komen. Wij hadden u tussentijds van meer informatie kunnen voorzien. Wij bieden dan ook onze welgemeende excuses aan voor de vertraging omtrent het certificaat. Wij zullen je per mail inlichten zodra wij weten wanneer je het certificaat kunt ontvangen. Groetjes, Namens LOI Webcare Bébel

Reactie van de melder van de klacht L. Kool

1 jaar geleden - Dat is nog lang geen excuus dat dit keer op keer gebeurt en dat het te veel moeite kost om zelfs maar een klein berichtje terug te sturen of om eens wat sneller in actie te komen. Ik wachtte al eens meer dan 15 weken op een examenuitslag, moest een half jaar jullie eraan blijven herinneren dat de lesdagen nog steeds niet bijgewerkt waren op de campus, een nieuwe module zou in mei beschikbaar komen maar kwam uiteindelijk eind september, ik ontving geen examenoproep en kreeg zo problemen op de examendag enz. enz. En dan overal talloze keren voor moeten bellen en mailen voor niets, want er gebeurde niets. Ik kreeg zelfs een keer mijn examenuitslag niet, omdat ik niet betaald had. Dat klopte in principe ook, omdat ik maar geen rekening ontving terwijl ik daarvoor zelfs ook nog de moeite voor had gedaan door (zinloos) te bellen. Ze zijn “al” met de kwestie bezig. Als u zeven weken snel vindt dan geef ik u gelijk. Als ik zo meteen hopelijk eindelijk een juist certificaat toegestuurd krijg en u de klacht als “opgelost” aangeeft, ben ik nog lang niet tevreden totdat de LOI voor de verandering mij een keer tegemoet komt voor alle fouten en vertragingen die door hen zijn veroorzaakt. Ik hoor graag van u.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat LOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

LOI

Heeft op 29 september 2016 om 17:11 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Lianne,

In het bovenstaande bericht geef je aan: ‘Als ik zo meteen hopelijk eindelijk een juist certificaat toegestuurd krijg en u de klacht als “opgelost” aangeeft, ben ik nog lang niet tevreden totdat de LOI voor de verandering mij een keer tegemoet komt voor alle fouten en vertragingen die door hen zijn veroorzaakt.’ Als ik het goed begrijp vraag je compensatie voor de gebeurtenissen die ook in het verleden hebben plaats gevonden.
Je hebt in het verleden het examen Vertaler 3 voor Vertalers Duits D-N bij ons afgelegd. Daarbij heb je aangegeven dat je tijdens het examen niet goed hebt gekeken naar hoeveel opgaven er gemaakt moesten worden waardoor je de laatste opgave gehaast hebt moeten maken. Daarnaast geef je aan dat naar jou idee de puntentelling niet eerlijk is verlopen, daar de moeilijkheidsgraad niet aansluit op het aantal te behalen punten per opgave. Wij hebben je toen laten weten dat wij hierin geen compensatie konden bieden. Dit geldt nog steeds. De reden daarvoor is dat er op het examen wat u toen der tijd heeft afgelegd duidelijk staat aangegeven \" Lees de opgave(n) eerst goed door voordat u met het uitwerken begint. Wij hebben je ook laten weten dat de examens gecreëerd worden door een toets-deskundige, daarbij worden afgesproken richtlijnen gehanteerd. De puntentelling is dan ook van te voren vastgesteld. Ik hoop dat dit wat meer opheldering bied over het feit dat wij hierin geen compensatie kunnen bieden.
Ik zie dat je in het verleden ook compensatie hebt aangevraagd voor de terugdraaiing van de flexibele examens. Wij hebben, nadat de flexibele examinering is teruggedraaid ter compensatie meer examen momenten aangeboden dan normaliter staat ingepland voor de vaste examens. Er zijn dan ook examenrondes geweest in november 2015, januari 2016, mei 2016 en september 2016. Wij hebben jou en je medestudenten zo goed mogelijk gefaciliteerd in het aantal examineringsmomenten. Wij begrijpen heel goed dat deze situatie een negatief effect kan hebben op de studievoortgang van onze studenten, vandaar dat wij de extra examenmomenten ter compensatie hebben aangeboden.
Uit je verhaal verneem ik tevens dat je nu compensatie aanvraagt voor het ontvangen van een verkreukt certificaat voor Vertaler 3 voor Vertalers Duits. Wij bieden nogmaals onze excuses aan voor het gekreukte certificaat. Wij sturen je het certificaat Vertaler 3 voor Vertalers Duits D-N nogmaals toe en je zal tevens het certificaat Vertaler 3 voor Vertalers Duits N-D opnieuw, ditmaal ongekreukt, ontvangen.
Om onze studenten in staat te stellen om problemen, calamiteiten of anderszins onverwachte omstandigheden het hoofd te bieden, geven we standaard één studieduur extra bij een opleiding. Je hebt dan ook recht op correctie en begeleiding voor een periode van tweemaal de aanbevolen studieduur met een maximum van 6 jaar.
Wij hebben compensatie geboden waar mogelijk. Ik hoop dat dit wat meer opheldering bied over het feit dat wij geen compensatie kunnen bieden.

Groetjes,
Namens LOI Webcare
Bébel

Reactie van de melder van de klacht L. Kool

1 jaar geleden - Beste Bébel, Bedankt voor uw bericht. U geeft aan dat ik opnieuw het certificaat Vertalen III N-D en daarbij het certificaat Vertalen III D-N “nogmaals” toegestuurd krijg. Echter heb ik het laatstgenoemde überhaupt niet ontvangen. De fout zit hem volgens mij echter ook juist in “D-N” en “N-D”. Ik heb twee examens gedaan “Vertalen III N-D” en “Vertalen III D-N” die allebei behoren tot één module “Vertalen III voor vertalers Duits”. Als het goed is hoor ik dan ook één certificaat te ontvangen waarop de naam van de module is vermeld. Dit gold ook voor de modules Vertalen I en Vertalen II voor vertalers Duits. Als ik het goed begrijp, ontvang ik nu twee certificaten waarop allebei vermeld staat dat ik 30 studiepunten heb behaald en het naar mijn mening lijkt alsof ik het dubbel aantal studiepunten krijg toegewezen. Betreffende uw reactie op mijn vraag naar compensatie: U noemt twee klachten die ik inderdaad heb gemeld, maar waarvan ik de ene na opheldering begrip had voor de situatie en de andere naar tevredenheid is behandeld. In mijn vorige klacht heb ik gemeld dat de informatie van een examen niet duidelijk aangegeven stond en ik daardoor in tijdnood kwam. Deze klacht werd toen begripvol ontvangen met de reactie dat dit zal worden doorgespeeld naar het examenbureau en dat de LOI ook eerlijk toegaf dat dit inderdaad voorkomen had kunnen worden door de belangrijke gegevens duidelijk te vermelden. Daarnaast had ik begrip voor het feit dat er niets aan de puntentelling kon worden veranderd. Ik heb deze klacht dan ook met een ruim voldoende beoordeeld, zoals u kunt zien. En uw opmerking: “Wij hebben je ook laten weten dat de examens gecreëerd worden door een toets-deskundige, daarbij worden afgesproken richtlijnen gehanteerd.”, zoiets is mij helemaal niet verteld. Ze vonden dat mijn klacht terecht was en hoopten “dat er in de toekomst verandering in komt.” Over de klacht van flexibele examens: Ik heb nooit gevraagd voor compensatie omdat de vertaalexamens niet meer flexibel worden aangeboden, maar omdat de LOI zelf een lange tijd geleden heeft beweerd dat ze de examens weer “zo snel mogelijk op een goede manier flexibel aan kunnen bieden”, ben ik dat (na een half jaar) gaan navragen. Ik heb toen een uitgebreide mail (contactnummer #426011) geschreven met onder andere het voorstel om de klassikale vertaalexamens vier keer per jaar te organiseren. Deze mail werd positief ontvangen door de studieleiding die zelf ook al had besloten om de vertaalexamens regelmatiger te plannen. Met deze reactie was ik dan ook zeer tevreden. Ik wilde voornamelijk weten of de vertaalexamens nu vaker gepland zouden kunnen worden en dat is gebeurd en ik ben dus blij met het aantal examenmomenten, zoals ze nu worden georganiseerd. Ik maak me echter meer zorgen als ze wel weer flexibel worden, omdat er toen veel sprake was van technische en organisatorische problemen. Ook dit heb ik gemeld en de studieleiding heeft gezegd dat ze alleen weer flexibel worden gemaakt wanneer ze deze “op een perfecte wijze kunnen leveren. Voor minder doen we het zeker niet.” Met dat antwoord was ik ook tevreden en heb hiervoor niet om compensatie gevraagd, maar om duidelijkheid waar je in bijna alle gevallen zelf achteraan moet, omdat je anders niets hoort. Ik heb het met name over alle soorten problemen die ik in het vorig bericht in deze klacht heb genoemd. Ik ga het daarom niet weer allemaal herhalen. Als u er zeker van bent dat ik voor deze module twee certificaten hoor te ontvangen, dan ga ik er vanuit dat het goed is. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop ook binnenkort mijn certificaat/certificaten te ontvangen. Met vriendelijke groet.

Alle klachten die gemeld zijn door L. Kool