Klacht: Censuur op Binnenlands Bestuur

L.B. op 25 januari 2013 over Kluwer Wolters in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

vrijdag 25 januari 2013Nog meer kritiek op Binnenlands Bestuur en Erik Gerritsen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/risicotaxatie.8777613.lynkx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=columnisten#.UP2CUNZJexs.twitter

Door Klaas-Pieter Valkenburgh (beleidsambtenaar transitie) op 22 januari 2013 15:57

Ik heb gezien dat er wéér een inhoudelijke en nette reactie is weg gecensureerd. Gisteravond stond er een kritisch en degelijk onderbouwd betoog dat deze column niet klopt. Zo zouden er juist bij jeugdzorg voortdurend risico-taxaties worden gebruikt, zoals ik ook in de reactie van oma ziet. Dan zou het gaan om veel ernstiger en wreder consequenties voor de kinderen dan bij het strafrecht.
Op basis van afvinklijsten worden kinderen sneller onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst als het om eenoudergezinnen, allochtone gezinnen of om ouders gaan die een psychiatrische diagnose hebben (ook al onschuldige zaken zelfs) of zelf in de jeugdzorg hebben gezeten! Ik weet dat dat waar is doordat het AMK en de RVdK mij dat zelf hebben verteld.

Waarom worden dat soort reacties telkens weer weg gecensureerd? De reactie had nog veel meer informatie en links die ik vakmatig wil weten. Mag ik dat niet weten?
Moet ik denken dat Jeugdzorg goed functioneert van Gerritsen omdat er constant censuur wordt uitgeoefend als er kritische noten over dat functioneren worden geplaatst?

Ik denk dat de discussie over het (dis)functioneren van de jeugdzorg heel belangrijk is bij de transitie. Vandaag is er voor de zoveelste keer bekend geworden dat er kinderen zijn vermoord waar Jeugdzorg al lang bij betrokken was. Jaarlijks waarschuwt de Verenigde Naties ook over het falen. En zo was er nog veel meer dat ik nog niet wist en in die reactie stond.

Extra opmerkelijk omdat het een docent van criminele jongeren betrof die zeer goed weet waar ze het over heeft. Haar stelling was dat de begeleiding van criminele kinderen daarom na de transitie nooit naar Jeugdzorg zou mogen. Dat is ook de stelling van professor Corine de Ruiter. Ook werd er in die reactie gewaarschuwd voor schadeclaims over het disfunctioneren van jeugdzorg, die gemeenten kunnen verwachten.

Ik wil dat weten. Immers, ook n.a.v. de commissie Samson zullen er schadeclaims moeten worden betaald voor het falen van Jeugdzorg. Hangt gemeenten nog meer boven het hoofd? Ook werd er gesproken over meerder provincies waar al financiële schandalen zijn geweest. Ook dat is relevant in verband met de plannen voor het afschaffen van lokale rekenkamers.

Er is nooit discussie mogelijk over de columns van Gerritsen. Kritiek wordt weg gecensureerd en wat over blijft zijn (vaak) gemeenteambtenaren die van niets weten en al snel onder de indruk zijn. Of van zelfstandigen in het interim-management of id, mensen die voor hun brood afhankelijk zijn van Erik Gerritsen.

Ik wil die discussie wel. Is het waar van die schadevergoedingen? Kunnen we dat verwachten als gemeenten? Hoe kunnen we daar een inschatting van maken? Hoe kunnen we inzage krijgen in het werkelijke klachtenprobleem in plaats van alleen maar naar verkoopverhalen van de Jeugdzorg te moeten luisteren?

Ook Rene Clarijs, hoofdredacteur van het blad Jeugdbeleid voorspelde immers hetzelfde! Hij voorspelde het mogelijke failliet zelfs van gemeenten door de transitie van Jeugdzorg in Jeugdbeleid van september 2012 in een zeer uitgebreid en onderbouwd betoog?

Ik wil deze discussie wél en ben het met de critici eens dat de mooie verhalen van Gerritsen niet overeenkomen met de vele klachten. Ik maak me daar zorgen over. Ik wil weten of nieuwe aanbieders die nog fris en enthousiast zijn en goedkoper, mogelijk een beter plan zijn. Ik zou graag in Binnenlands Bestuur veel meer discussie juist over deze heikele punten willen. Want het gaat wel om de toekomst van gemeenten.

Daarnaast vind ik het – net als andere critici – ongepast dat deze columnist zijn columns gebruikt om te lobbyen voor zijn eigen club, of om op een van zijn medewerkers te stemmen bij de jonge ambtenarenverkiezing. Ik vind het ook ongepast dat een RMO-lid zijn lidmaatschap van de RMO gebruikt om te lobbyen voor jeugdzorg en tegen de reclassering. Want dat is duidelijk, daar gaat het natuurlijk heen. Wij kennen deze discussie bij de gemeenten inmiddels ook al een beetje.

Binnenlands Bestuur, geef ons meer informatie!

Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horsehttps://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geplaatst door Sven Snijer op 21:46 1 opmerking: Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op Facebook
Een gezinsvoogd op iedere school!

Erik Gerritsen is vreselijk gebeten op negatieve reacties, hij wil van alles van de politiek. Hij wil nieuwe gronden voor OTS-en, hij wil dat Jeugdzorg ook criminele jongeren gaat begeleiden (God verhoede het!)

De reden dat die kinderen crimineel zijn, ligt nu juist vaak bij de verwaarlozing en het disfunctioneren van Jeugdzorg, Erik wil gezinsvoogden op alle scholen.

Dat komt allemaal omdat Jeugdzorg straks naar de gemeenten gaat, de zogenaamde transitie. Het geld en de taken worden dan opnieuw verdeeld en deze Erik Gerritsen doet niets anders dan lobbyen, dat er zoveel mogelijk geld, werkgelegenheid en macht naar de Jeugdzorg gaat. Hij is één van de kopstukken van de Nederlandse Jeugdzorglobby, Jeugdzorg Nederland. Hij voert daar ook vaak het woord voor.

Het gaat dus om enorme belangen en geld. En het enge is, hij krijgt bijna altijd zijn zin met manipulaties als censuur van vele critici (en dan doen alsof het er maar eentje is, Machiavelli zou er nog van kunnen leren).

Hij bespeelt alles en iedereen. Nodigt critici uit voor werkbezoeken, probeert hen te omarmen en in te lijven. Om zo de kritiek kalt te stellen.

En dat werkt! Hij is gezien in Den Haag en zelfs nu lid van de RMO. Dat misbruikt hij natuurlijk ook weer meteen voor zijn eigen lobby’s. Maar in ambtenarenland heeft men dat helemaal niet door en veel politici ook niet.

Hij komt er gewoon tot nu toe mee weg, terwijl deze man al jaren hierom bekend staat. Lees dit maar eens:

https://www.mediastudies.nl/nap2/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=719

Mensen die Gerritsen kennen uit de Jeugdzorgwereld zullen verbaasd zijn, dat hij toen al hetzelfde gedrag kennelijk had, als zich nu steeds weer openbaart en waar we het nu over hebben.

Daarom is tegenspraak op Binnenlands Bestuur wel heel erg belangrijk. En daarom is het wel heel zorgelijk dat er zoveel censuur wordt toegepast.

Zo komt tegengeluid voor Erik Gerritsen niet aan bij de Ministeries en de politici en krijgt hij telkens weer zijn zin. Dat is het beangstigende eraan, op die manier wordt informatie gemanipuleerd. En laat hij daar nu exact al zo lang om bekend staan. Lees het artikel bij die link maar eens van maar liefst acht jaar geleden.

Docente

Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
Geplaatst door Sven Snijer op 14:23 5 opmerkingen: Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op Facebook
Jeugdzorg levert nog meer ellende op

De zorg van Jeugdzorg voor mishandelde kinderen levert helaas vaak nog meer verwaarlozing/mishandeling/seksueel misbruik voor deze kinderen op. Dat is ook mijn punt, deze kinderen hadden echte zorg nodig gehad, niet nog veel meer ellende door Jeugdzorg.

Het is heel triest dat Jeugdzorg zelf kindermishandeling aangrijpt om onder het mom dat die kinderen geholpen moeten worden geld te verdienen. En ondertussen mishandelt men die kinderen juist nog meer.

Er komt steeds meer Jeugdzorg de scholen in. Dat is niet te danken aan docenten maar aan managers op grote afstand van de kinderen. Vandaar dat het op ROC’s begon, daar is die afstand er, maar docenten op ROC’s hebben vaak net zo’n hekel aan al die nutteloze hulpverleners als de kinderen en ouders zelf.

Veel scholen zitten in grote verbanden met managers op grote afstand van de werkvloer. Daarom kunnen die scholen niet protesteren, hun eigen management doet het.
Kleinere scholen doen dat vaak nog wel, maar zij worden in Den Haag dan weer vertegenwoordigd door grote verbanden (de VO-raad en de MBO-raad) en die vinden samenwerking met jeugdzorg prima.

Coloured Kitchen – subsidie
Dan krijgt Jeugdzorg meer klantjes en krijgen die instellingen vaak subsidies voor een speciaal Jeugdzorgproject voor probleemkinderen. Zoals The Coloured Kitchen in Amsterdam. Zo zijn alle bestuurders tevreden en dat het kinderen niet helpt, doet er niet toe.

Blijven vertellen wat er wel gebeurt is belangrijk De praktijkverhalen op deze site zijn belangrijk. De verhalen over de censuur op Binnenlands Bestuur en hoe men doet alsof alle kritiek van één persoon komt (om zo van die kritiek af te komen) is belangrijk.

Niet opgeven, blijven voorlichten. En politici duidelijk blijven maken dat de huidige situatie in de Jeugdzorg in Amsterdam en uitbreiding daarvan naar scholen onacceptabel is!

Ouderorganisaties moeten dat doen, want schoolmanagers doen het niet en docenten mogen het niet, want dan worden ze ontslagen als ze met hun echte naam hun bezwaren aangeven. Maar als ze dan hun bezwaren kenbaar maken onder een andere naam, dan mag dat weer niet zogenaamd van Jeugdzorg. Het is belangrijk om steeds die smoezen en drogredeneringen en leugens te ontmaskeren. Zoals hier ook vaak gebeurt.

Docente
Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
Geplaatst door Sven Snijer op 13:47 Geen opmerkingen: Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op Facebook
Slachtoffer van de censuur van Jeugdzorg

https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/censuur-op-binnenlands-bestuur.html

Hier nog een slachtoffer van de censuur op de site van Binnenlands Bestuur. Ik ben docente op het beroepsonderwijs in Amsterdam en beschreef hoe scholen balen van het disfunctioneren van BJAA. Dat was tegen het zere been want Erik Gerritsen is nu juist bezig met een groot offensief om scholen bij zijn plannen te betrekken en om daar gezinsvoogden (de zogenaamde ‘sociale huisartsen’) neer te zetten.

https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/docent-over-bureau-jeugdzorg-amsterdam.html

Telkens weer doen Erik Gerritsen en Binnenlands Bestuur alsof alle kritische reacties van 1 persoon komen. En ondertussen blokkeren ze vele IP-adressen en verwijderen ze voortdurend kritische reacties. Vooral als die reacties gevaarlijk zijn voor BJAA, dus nu moeten ze niets van docenten hebben die verontwaardigd reageren.

En er is BJAA veel aan gelegen om kritiek uit de lucht te halen enerzijds met censuur en anderzijds met de leugen dat het slechts om een criticus gaat. Deze hoofdredacteur, Eric vd Kluis, is geen zwaargewicht. Hij is tijdelijk ingevallen door allerlei interne veranderingen bij Binnenlands Bestuur en kan het journalistiek niet aan. Weet niet wat hij met de jeugdzorg moet, doet daar geen onderzoek naar, zet er geen journalisten op.

In plaats daarvan laat hij de oren hangen naar Erik Gerritsen, zoals zoveel mensen in de ambtenarij. En die zegt dan dat er maar één grote vijand is, want op die manier probeert hij de kritiek te ontzenuwen. En ondertussen blokkeert Binnenlands Bestuur steeds meer mensen, schoffeert ze zelfs, de hoofdredacteur doet valse beschuldigingen die hij niet hard kan maken. Hij liegt over het feit dat hij heel veel reacties weg censureert, dat het helemaal niet één persoon is.

Inderdaad, typische jeugzorgpraktijken. Liegen en bedriegen en klachten daarover onderdrukken door de klagers zwart te maken. Het is te hopen dat uitgeverij Wolters Kluwer ingrijpt, want het is natuurlijk schandelijk gedrag voor een hoofdredacteur om je zo partijdig op te stellen. Vermoedelijk komt dat dus door de inhoudelijke zwakte van deze man. Hij voert de agenda van Erik Gerritsen uit en heeft het niet door.

Een klachtenbrief naar Wolters Kluwer (de Raad van Bestuur) kon wel eens helpen. Een link van het verhaal van oma en mij en misschien melden zich nog meer slachtoffers als ze dit tenminste zien, naar alle volgers van Erik Gerritsen zou ook een goed idee zijn. Want hij twittert zelfs voortduren dat hij slechts een criticus heeft, een stalker noemt hij dat, en dat de kritiek dus absoluut niet serieus te nemen is.

Over echte namen en mailadressen, als Binnenlands Bestuur voortdurend censuur uitoefent dan is daar het automatische gevolg van dat mensen toch proberen te reageren maar dan onder een andere naam. Dat heeft men dus aan zichzelf te danken, dat krijg je nou van censuur.

Bovendien is het gewoon toegestaan, er is geen identificatie op de site van BB. Er zijn geen duidelijke regels voor de reacties. Dus het is niet belangrijk om op al die onzinargumenten van Binnenlands Bestuur in te gaan. Ze verzinnen steeds wat anders, nou ja ‘ze’. Erik Gerritsen vermoedelijk en deze Eric van de Kluis voert dat gewoon uit. Typisch jeugdzorg en hoe men iedereen manipuleert en alles bij elkaar liegt in het ontkennen van kritiek en klachten.

Docente
Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
Geplaatst door Sven Snijer op 13:35 2 opmerkingen: Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op Facebook
Begrip kindermishandeling te ruim omschreven
https://www.arkin.nl/files/54615/jeugdconvenant.pdf

De geheimhoudingsplicht uit de Wet BIG en de WGBO wordt opzij gezet door de Wet op de Jeugdzorg.

“Bijlage 1. Informatie-uitwisseling en juridische aspecten Achtergrond Artsen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een beroepscode hebben een geheimhoudingsplicht. Deze staat in algemene zin genoemd in artikel 457 van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een verbijzondering, alleen geldend voor bepaalde beroepsgroepen, is te vinden in artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De geheimhouding impliceert dat er geen informatie over de patiënt/cliënt wordt verstrekt zonder toestemming van de patiënt/cliënt.

Er is echter een uitzondering, namelijk wanneer er sprake is van kindermishandeling of een redelijk vermoeden van kindermishandeling.

Artikel 53 lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg (WJz) zegt:
Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft aan een stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.”

Het begrip “kindermishandeling” in de WJz is zeer ruim omschreven. Dit biedt derhalve de GGZ de mogelijkheid om ruimhartig te melden.

Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
Geplaatst door Sven Snijer op 08:11 3 opmerkingen: Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op Facebook
Censuur op Binnenlands Bestuur
Censuur op de columns van Erik Gerritsen.

Bestuursvoorzitter BJAA

Reactie op dit bericht

Ik kan sinds 23 januari op geen enkele manier meer op de website van Binnenlands Bestuur komen via mijn eigen computer.

Dit kreeg ik elke keer te zien op mijn scherm.
403- Forbidden: Access is denied.

Onderstaande reactie heb ik dus op de computer van mijn dochter opgestuurd ‘savonds op 24 januari.
Deze reactie was op 25 januari weer verwijderd op Binnenlands Bestuur.
Ik begrijp hier niets van en vind dit onrechtmatige
censuur.

Reactie naar de heer Kluis

Door Oma (Moeder/oma/docente) op 24 januari 2013 23:31

Geachte heer de Kluis,

U heeft volkomen gelijk met uw opmerking dat de reactiemogelijkheid onder de artikelen bedoeld is om te reageren op de inhoud van de column en niet bedoeld is als chatkanaal voor 1 persoon die tientallen namen hanteert en zich bedient van valse e mailadressen. Dat is inderdaad niet netjes en hoeft ook helemaal niet.

In ons land zijn we nog steeds gezegend met de vrijheid van meningsuiting. Toch?

Maar ik vind het ronduit onbeschoft mij de toegang tot de website van Binnenlands Bestuur te ontnemen door mij gewoonweg te blokkeren. Zonder opgaaf van redenen.

Onbeschoft en onrechtmatig dat u mij blokkeert ondanks het feit dat ik al regelmatig onder dezelfde naam, zonder mij te bedienen van een vals e-mailadres, inhoudelijk, kritisch maar wel beschaafd,heb gereageerd en reageer op de columns van de heer Gerritsen.

U maakt mij monddood. En aangezien dit onmogelijk te maken kan hebben met het verzinnen van namen of vals e-mailadressen mijnerzijds kan ik alleen maar concluderen dat de kritiek u niet aanstaat.

Ik had het eigenlijk kunnen weten. Ook dit is een bekend gegeven binnen Jeugdzorg.

Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome.

Ik reis dezelfde weg, onder mijn eigen naam, maar vertrek van een ander startpunt.
Als u begrijpt wat ik bedoel.

Oma/docente/moeder

Gewenste Oplossing:

Door mij gewoon weer toegang te verschaffen op de website van Binnenlands Bestuur.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Kluwer Wolters

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Kluwer Wolters nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door