Klacht: Brief incassobureau zonder dat ik ooit een factuur van HelloLaw heb ontvangen

op 01 september 2018 over HelloLaw in de categorie Juridisch

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 21 augustus jl. ontving ik van HelloLaw een brief waarin zij in eerste instantie meldden hoe blij ze waren met hun 1-jarig bestaan en dat zij gegroeid waren naar bijna 100 medewerkers. Tevens riepen ze Helleluja over hun verbeterde systemen e.d.

Vervolgens kwam er een uitgebreide uiteenzetting over het verloren raken van de financiële administratie, waardoor er geen betalingsherinnering zou zijn gestuurd naar hun leden die nog een openstaand saldo bij HelloLaw hadden. Terloops werd er ook fijntjes meegedeeld dat ik een brief van een bureau kon verwachten die HelloLaw zou helpen met het herstellen van hun financiële administratie: een incassobureau dus DutchCash.

Een paar dagen later op 28 augustus ontving ik de bewuste brief van Dutch Cash, waarin werd aangegeven dat er een openstaand saldo bij HelloLaw zou zijn van € 55,–. Ik kreeg nog eenmaal de gelegenheid om binnen 15 dagen na dagtekening van de brief het openstaande bedrag te betalen, bij gebreke waarvan dit bedrag vermeerderd zou worden met € 40,– incassokosten.

Ten eerste was ik stomverbaasd over deze brief en de inhoud, ten tweede had ik nog nooit een factuur ontvangen van HelloLaw, laat staan een herinnering of laatste aanmaning waarin werd aangekondigd dat over zou worden gegaan tot incassomaatregelen.

Ik heb meteen telefonisch contact opgenomen met HelloLaw, waar ik een medewerker sprak die herhaaldelijk bleef zeggen dat hij aan het zoeken was naar een oplossing: deze oplossing bestond eruit dat als ik nou maar fijn het bedrag van € 55,– zou betalen, er verder niets aan de hand zou zijn. Verder een slap excuus dat het :inderdaad niet zo netjes was. Niet zo netjes?? Ik vind de hele gang van zaken ronduit onbeschoft en zei de medewerker ook dat ik helemaal geen zin meer had in het hele abonnement bij HelloLaw.

Dit laatste bleek helaas niet mogelijk en hij was nog steeds bezig met het zoeken naar een oplossing. Ik heb hier niet meer op gewacht en heb de verbinding verbroken.

Even kort samenvattend: ik heb nooit een bevestiging van HelloLaw gehad dat ik een gratis jaarabonnement bij hen had afgesloten en dat ik (ik noem maar wat) een paar weken voor het verstrijken van het abonnement een herinnering zou krijgen waarna ik alsnog kon bepalen of ik wel of niet mijn abonnement zou verlengen. Dit alles is nooit gebeurd, maar ik krijg wel een brief van 28 augustus van Dutch Cash waarin ik aangezegd krijg dat ik nalatig ben geweest met de betaling van mijn lidmaatschap etc.

Gewenste Oplossing:

Ik vind de hele gang van zaken ronduit schandalig en ik blijf bij mijn
besluit om met onmiddellijke ingang van mijn abonnement bij HelloLaw af te zien.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over HelloLaw

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over HelloLaw nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door ontevreden07