Klacht: bezwaar (onterecht) ontvankelijk verklaard

op 08 september 2017 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op zaterdag 24 juni jl. heb ik een herexamen gedaan voor Bedrijfseconomische Aspecten. De uitslag van dit examen was helaas een onvoldoende. Als gevolg daarvan heb ik een inzagemoment aangevraagd en deze vond plaats op vrijdag 11 augustus jl. te Utrecht.
Tot mijn verbazing kwam ik er tijdens de inzage achter dat er grove fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van mijn examen. Zo is bij een vraag die ik goed heb beantwoord slechts een gedeelte van het aantal punten toegekend. Bij twee andere vragen waarbij het antwoord door middel van een formule gegeven moest worden, zijn helemaal geen punten toegekend. De formule zelf, en de tussentijdse berekeningen zijn op een juiste manier toegepast. Echter heb ik verderop in de formule een rekenfout gemaakt waardoor het antwoord niet meer klopt. Conform het beoordelingsformulier/antwoordenvel zou daarvoor wel degelijk een gedeelte van het te behalen puntentotaal toegekend moeten worden.

Dezelfde middag heb ik nog een schriftelijk bezwaar verzonden via de email. Dit bezwaar is tot driemaal toe ontvankelijk verklaard met als reden dat het niet voldoende inhoudelijk was gemotiveerd. Vervolgens heb ik meerdere malen telefonisch contact gehad met verschillende medewerksters van NCOI. Helaas was de bereidheid om zich te verdiepen in deze case ver te zoeken. Zonder ook maar enige kennis van zake, wat betreft deze specifieke case werd mij medegedeeld dat het bezwaar terecht ontvankelijk zou zijn verklaard en dat de collega’s van het examencommissie hun werk wel goed zouden hebben gedaan…
Het gevolg van dit alles is dat de termijn om bezwaar aan te tekenen inmiddels is verlopen en er voor mij dus niks anders op zit dan volgend jaar de module opnieuw te volgen en examen te maken.

Mijn klacht is dat het bezwaar ontvankelijk is verklaard op basis van het ontbreken van motivatie van mijn kant, terwijl ik niet degene ben die zich zou moeten verdedigen omdat hij fouten heeft gemaakt. Moeten we niet gewoon kijken waar het probleem ligt en dat aanpakken. De één onderbouwt nu eenmaal een bezwaar met twee A4tjes loze tekst, terwijl de ander gewend is short en sharp te werken en het met een paar regels af kan. Een bezwaar op deze manier afwimpelen komt op mij over als een slager die zijn eigen vlees keurt. En deze slager heeft geen zin om zijn fouten toe te geven, of er überhaupt maar naar te kijken, en ziet mij maar al te graag de module opnieuw volgen zo dat de kas weer rinkelt.

Vertrouwende erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Gewenste Oplossing:

Wanneer er serieus naar het probleem word gekeken en mijn examen opnieuw word beoordeeld ipv een bezwaar af doen als niet voldoende gemotiveerd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 19 september 2017 om 15:11 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste jack.ouds,

Op 6 september jl. heeft het secretariaat van de Examencommissie u van een reactie voorzien aangaande uw klacht en bezwaarschrift voor het examen Bedrijfseconomische Aspecten.

Volgens het Uitvoeringsreglement Toetsing en Examinering kunt u binnen 20 werkdagen na publicatie van uw cijfer inzage aanvragen op uw examen en/of een bezwaar indienen naar aanleiding van uw examen. Bij het indienen van een bezwaar is het van belang dat u inhoudelijk beargumenteert welke antwoorden en/of vragen in het examen volgens u niet juist zijn beoordeeld.
Het secretariaat van de Examencommissie heeft u geïnformeerd dat het enkel benoemen dat u het niet eens bent met de beoordeling onvoldoende argumentatie is voor de commissie om een onderzoek te starten of te twijfelen aan een beoordeling.We vinden het spijtig dat u deze reactie ervaart als afwimpelen. De lengte van uw onderbouwing (meerdere A4 of kort en bondig) is geen onderdeel van de afwijzing, maar het ontbreken van een gedegen motivatie waarbij u beargumenteert waarom de beoordeling niet correct is.

Studiecoördinatoren en studieadviseurs van de afdeling Studiebegeleiding helpen u graag met al uw opleidingsvragen maar kunnen inhoudelijk geen uitspraken doen ten aanzien van de toetsing en examinering. Hiervoor is de Examencommissie conform de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) verantwoordelijk. Met betrekking tot examens dienen wij binnen de gestelde kaders te handelen. De officiële procedures zijn vastgelegd in het Uitvoeringsreglement Toetsing en Examinering waar u als student kennis van kunt nemen.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot uw klacht dan helpen wij u graag telefonisch of per e-mail verder.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingen

Heeft op 21 september 2017 om 21:47 geantwoord

Het antwoord is eigenlijk constant dezelfde, alleen anders geformuleerd. Om het kort samen te vatten: Het probleem wordt bij mij neergelegd terwijl de fout bij NCOI is gemaakt.

Volgens mij is het heel simpel. De beoordelaar maakt een fout, ik geef door middel van een bezwaarschrift aan welke fouten er zijn gemaakt. NCOI dient daar dan naar te kijken. Heb ik gelijk, corrigeert NCOI de fout. Zit ik er toch naast om wat voor reden dan ook, dan brengt NCOI 75euro in rekening voor de gemaakte kosten.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Alle klachten die gemeld zijn door jack.oudsh