Klacht: beoordeling herexamen

op 22 juli 2016 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na het volgens van mijn HBO Bachelor organisatie psychologie ben ik aansluitend bij NCOI een Masterprogramma Talentmanagement en Leiderschapsontwikkeling gaan volgen. Mijn klacht gaat over de examinering van zowel mijn eerste examenopdracht, als mijn herkansing voor de module Talentmanagement.

Van mijn docent had ik een compliment gekregen over mijn eindopdracht. Vol vertrouwen leverde ik mijn opdracht in. Een dag later had ik al reactie van de beoordelaar een 5!

Ik vond het verschil tussen een compliment van mijn docent en een onvoldoende best groot. Om die reden heeft de beoordelaar mij gebeld om de 5 toe te lichten. Tot mijn verbazing kraakte zij mijn docent af. Mijn opdracht zat vol fouten, mijn docent had steken laten vallen en mij op het verkeerde spoor gezet…….. (natuurlijk heb ik bij het NCOI aangegeven hoe dat mogelijk is en hoe zij daar mee omgaan, maar daar gaven ze natuurlijk niet op thuis en de vraag is of dit ook daadwerkelijk zo is, een docent beschikt ook over de examencriteria en geeft al langer les in dit vak)

Vervolgens adviseerde zij mij om bij haar extra uren begeleiding in te kopen (voor een hoop geld) anders zou ik bij een herkansing wederom een onvoldoende krijgen.
Ik ben op dit advies niet ingegaan en heb eerst de module Leiderschapsontwikkeling gevolgd om te toetsen of ik wel in staat was een opdracht op masterniveau uit te voeren (iets wat de beoordelaar ernstig in twijfel trok). Voor dit vak heb ik een acht gekregen; de twijfel was dus ongegrond en logischerwijs heb ik voor mijn herkansing zowel de structuur als het inhoudelijke niveau van deze module opdracht overgenomen. (De docente van het vak leiderschapsontwikkeling was zelf zo vriendelijk om mij feedback te geven op mijn herschreven opdracht van het eerste vak. Deze feedback was positief dus opdracht opnieuw ingeleverd).

De tweede beoordeling was zo mogelijk nog erger dan de eerste. Op alle onderdelen werd geen spaan van de structuur en inhoud heel gelaten (terwijl bij de beoordeling van de opdracht Leiderschapsontwikkeling daar in het geheel niet over gesproken werd).

Ik ben er achter gekomen dat de eerste beoordelaar (die mij dus bijles bij haar adviseerde) ook mijn heropdracht beoordeeld heeft. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zij geen gezichtsverlies heeft willen lijden na haar opmerking dat ik zonder haar bijles nooit een voldoende zou behalen, waardoor zij mij wederom een 5 gegeven heeft. in mijn ogen een prestige kwestie!

Van een gerenommeerd instituut als het NCOI mag worden verwacht dat bij het beoordelen van een herkansing bij een moduleopdracht de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Om de objectiviteit van een herkansings-beoordeling te borgen dient het NCOI ervoor te zorgen dat de herkansings-beoordelaar inhoudelijk niet op de hoogte is van de eerste beoordeling en mag daarnaast ook geen contact hebben gehad met de student.

Aan beide voorwaarden is niet voldaan, aangezien mijn herkansing door dezelfde beoordelaar is uitgevoerd als bij de eerste keer en zij persoonlijk contact met mij heeft gehad.

Naar mijn mening is er maar een conclusie mogelijk: dit is absoluut geen objectieve beoordeling. Natuurlijk heb ik dit ook bij het NCOI aangegeven, maar volgens hen is de procedure goed gevolgd. Natuurlijk hebben ze geen antwoord gegeven over onzorgvuldigheid en objectiviteit, of waarom twee verschillende docenten een opdracht voldoende vinden en deze beoordelaar maar blijft houden aan haar mening (om maar geen gezichtsverlies te leiden?). Het enige antwoord is je mag een herbeoordeling aanvragen voor 75 euro.

En dan heb ik het nog niet over de fouten die gemaakt zijn bij mijn Bachelor opleiding, waaronder verkeerde modules laten volgen, daardoor studie vertraging opgelopen van 6 maanden (geen excuus of iets gekregen). Onduideljkheid en verschil van mening tussen scriptiebegeleider en scriptie beoordeling (ook hier weer hetzelfde als bij bovenstaande).

Voor mij is het wel duidelijk, nooit meer studeren bij het NCOI.

Gewenste Oplossing:

Het zou netjes zijn van het NCOI als zij mijn opdracht opnieuw laten beoordelen, zonder extra kosten, door een derde onafhankelijke beoordelaar. (Alhoewel ik me afvraag in hoeverre dit dan eerlijk gebeurt aangezien dezelfde beoordelaar tevens lid is van de examencommissie).

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 04 augustus 2016 om 10:40 geantwoord

Geboden Oplossing:

Het examenbureau heeft naar aanleiding van de klacht over de examinering en beoordeling van examenopdrachten tijdens het Masterprogramma Talentmanagement en Leiderschapsontwikkeling, telefonisch contact opgenomen met de studente.

Er is overeengekomen dat de studente alsnog een officieel bezwaar indient op de huidige beoordeling. De inhoudelijke behandeling van het bezwaar zal worden opgepakt door de Examencommissie. Studente ontvangt binnen 4 weken een officiële reactie op het ingediende bezwaar. De kosten voor het bezwaar neemt het examenbureau in deze situatie voor haar rekening.

Hartelijke groet,
NCOI Opleidingen

Heeft op 31 augustus 2016 om 08:27 geantwoord

Het is fijn dat het NCOI mijn bezwaar in behandeling neemt en de kosten hiervoor voor hun rekening neemt, echter is dit (nog) niet de door mij gewenste oplossing.

Ik heb gevraagd om een her-beoordeling door een 3e onafhankelijke beoordelaar aangezien de 1e en 2e beoordelaar dezelfde persoon is geweest en zij telefonisch vooraf aan mijn her contact met mij heeft gehad over de inhoud van mijn opdracht waarbij zij tevens bepaalde uitspraken heeft gedaan die de onafhankelijkheid van haar beoordeling niet kunnen garanderen.

Reactie van de melder van de klacht LLE

1 jaar geleden - Ik heb van het NCOI bericht gekregen dat mijn opdracht opnieuw beoordeeld wordt door een andere beoordelaar.

Alle klachten die gemeld zijn door LLE