Klacht: Begin hier aub niet aan deze school.

Aivyyy op 10 januari 2021 over Capabel Onderwijs in de categorie Universiteiten & Hogescholen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik was begonnen bij deze school voor een opleiding als doktersassistente. Door mentale problemen kon ik niet meer naar school gaan want ik kwam weer terug in mijn depressie en had mij dus afgemeld na net in blok 2. En dan heb ik het over 1/2 dagen. De laatste maand van blok 1 was ik er niet eens, ook geen gebruik gemaakt van de lessen. Nu eisen ze dat ik heel blok twee moet betalen om dat ik net aan in die blok heb afgemeld.. Nou kreeg ik een brief binnen dat ik het binnen 30 dagen moest betalen. Had ze gebeld voor een betalingsregeling. Ze zouden mij nog een mail sturen, tot hedendaags nog steeds niks gehoord. Onderhand al zoveel mailtjes gestuurd. Word het nu wel zat en vind het echt belachelijk dat ik voor dat hele blok moet betalen voor iets waar ik niet eens naar school kan gaan en niet genoeg begeleiding voor krijg.

Gewenste Oplossing:

Als ik voor blok 2 niet hoeft te betalen!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Capabel Onderwijs over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Capabel Onderwijs in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Capabel Onderwijs een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Capabel Onderwijs

Heeft op 19 februari 2021 om 12:35 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Le,

Op 19 februari 2021 heeft u van de klachtencommissie van Capabel Onderwijs Groep onderstaande klachtenafhandeling per e-mail ontvangen.

Geachte mevrouw Le,

Op 11 januari 2021 heeft u een klacht over Capabel Onderwijs Groep geplaats op klacht.nl. Uw klacht betreft de annuleringskosten die u moet betalen n.a.v. uw annulering van de opleiding Doktersassistent.

De klachtencommissie heeft uw klacht onderzocht en afgehandeld. De conclusie van dit onderzoek vindt u hieronder.

Het is ontzettend vervelend dat u bent uitgevallen en heeft moeten annuleren. Wij wensen u dan ook veel beterschap toe.

In de administratie van Capabel Onderwijs Groep heb ik gezien dat u de weken voordat u annuleerde, de lessen niet hebt bijgewoond. U heeft zich niet afgemeld / ziekgemeld voor de les en ook geen contact gezocht over uw situatie of gereageerd op berichten over uw afwezigheid. Uw annulering voor de opleiding kwam voor Capabel Onderwijs Groep dan ook onverwacht.

Op zowel de website als in algemene voorwaarden, en specifiek nog een keer in beeld gebracht bij het boeken van de opleiding zijn de annuleringsvoorwaarden van Capabel Onderwijs Groep beschreven. Artikel 9 van de algemene voorwaarden beschrijft dit duidelijk. Zie hieronder de onderstreepte tekst die voor u van toepassing is.

Artikel 9: Annuleringsregeling
9.5 De opdrachtgever/student is aan Capabel Onderwijs Groep een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 6.8 (student wordt niet toegelaten), 9.3 (annulering binnen 14 dagen), 9.6 (niet doorgaan van de opleiding) of 27.3 (bij prijsverhoging). Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van de opdrachtgever/student en de reden voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit inschrijfkosten, opstartkosten (zoals activiteiten door ondersteunende afdelingen m.b.t. voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, indien van toepassing afname van een intaketoets en / of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen van de groepsindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving, de voorbereidingen voor en uitvoering van de introductieweek, evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) en onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld.
- Indien de opdrachtgever/student tot 4 weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld ter hoogte van €75, verschuldigd.
- Indien de opdrachtgever/student 4 of minder weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit de inschrijfkosten van €75, plus opstartkosten ter hoogte van 10% van het jaarbedrag aan studiegeld verschuldigd.
- Indien de opdrachtgever/student annuleert na start van de opleiding, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld ter hoogte van €75, plus de opstartkosten plus onderwijskosten ter hoogte van het studiegeld van het aantal op het moment van annulering gestarte blokken verschuldigd. De annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs.
- Tevens zijn bij annulering de volledige kosten van aan opdrachtgevers/student geleverde leermiddelen en kosten van het aan opdrachtgever/student geleverd online boekenpakket verschuldigd.Onder levering online boekenpakket wordt hier verstaan het door Capabel Onderwijs Groep aan de student verschaffen van de inlogcode waarmee de student toegang kan verkrijgen tot het boekenpakket.

In het mailcontact met de studentenservice van Capabel Onderwijs Groep n.a.v. de mailcorrespondentie op 27 en 30 november 2020 en 1 december 2020 is dit ook nogmaals aan u toegelicht en uitgelegd.

Tevens is er ook tweemaal vanuit de afdeling debiteuren (na telefonisch contact) een e-mail verzonden aan u over de betalingsregeling. Ik zie geen enkele onbeantwoorde e-mail en er is ook telefonisch contact met u geweest, wat betreft de betalingsregeling ook nog op 29 december 2020. De klachtencommissie heeft deze week de medewerkers van afdeling debiteuren gevraagd om nogmaals contact met u te zoeken om de gemaakte betalingsregeling nogmaals uit te leggen.

We begrijpen dat u liever een andere oplossing had gezien, maar de annuleringsvoorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan bij aanmelding voor de opleidingen Doktersassistent zijn van toepassing.

De klachtencommissie acht uw klacht gezien bovenstaande als ongegrond.

Wij verwachten hiermee uw klacht afgehandeld te hebben.

Met vriendelijke groet,

Klachtencommissie
Capabel Onderwijs Groep

Alle klachten die gemeld zijn door Aivyyy