Klacht: Annuleringskosten

op 24 augustus 2017 over Capabel Onderwijs Groep in de categorie Universiteiten & Hogescholen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Juni 2017 heb ik me aangemeld voor de opleiding maatschappelijke dienstverlening. De aanleiding daarvoor was dat ik een moeilijk jaar had op het mbo en een zeer zekere slagingskans nihil was, tot op het moment dat de uitslag zeker was op 10juni en ik zeker wist dat ik over ben naar mijn laatste jaar van mijn mbo opleiding niveau 4, heb ik daarna nog telefonisch gebeld met het volgende; dat ik de aanmelding wil stop zetten, omdat het niet nodig is en het volgende verteld over mijn aanleiding. Dit zou in orde komen en ik kreeg als advies om niet op de intake gesprekken te verschijnen, maar wat logisch klonk werd gesommeerd naar belachelijk bedrag dat zich de annulerings kosten moet noemen. Geef mij dan een reden waar op dit bedrag is op gebasseerd ik heb amper een les gevolgt nog een stap gezet in het gebouw.

Ik ben van mening dat dit niet kan, sterker nog als je niet komt opdagen en daarbij al duidelijk hebt aangegeven dat je de opleiding wil stop zetten via de telefoon en als eindstand een factuur krijgt met de annulerings kosten dan is er kennelijk iets niet goed gegaan in uw administratie en niet de mijne.

Gewenste Oplossing:

Als ik simpelweg niets meer hoef te betalen ben ik pas tevreden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Capabel Onderwijs Groep

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Capabel Onderwijs Groep nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Capabel Onderwijs Groep in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Capabel Onderwijs Groep een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Capabel Onderwijs Groep

Heeft op 15 november 2017 om 13:20 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Azzamouri,

Op 28 augustus 2017 heeft u van de klachtencommissie van Capabel Onderwijs Groep een ontvangstbevestiging ontvangen van uw klacht.

Op 10 oktober 2017 heeft u een brief ontvangen met daarin het eerste onderzoek van de klachtencommissie naar uw klacht.

De voorlopige conclusie van de klachtencommissie was dat de annuleringskosten terecht door Capabel Onderwijs Groep in rekening waren gebracht.

Wij hebben u gevraagd om ons bewijs toe te sturen waaruit blijkt dat u tijdig heeft geannuleerd of anderszins waaruit blijkt dat u geen annuleringskosten schuldig zou zijn. Ook hebben wij u de mogelijkheid gegeven om uw klacht telefonisch toe te lichten. Hiervoor hebben wij u gevraagd om voor 20 oktober 2017 drie voorstellen te doen met datum en tijd waarop wij contact met u op konden nemen.

Tot nu toe hebben wij niets van u vernomen. Aangezien er geen nieuwe feiten naar voren zijn gebracht, handhaaft de klachtencommissie haar voorlopige conclusie. Er is geen aantoonbare reden om u te ontslaan van uw betalingsverplichtingen. Uw klacht wordt hierbij ongegrond verklaard. De klachtencommissie zal de afdeling Debiteuren op de hoogte stellen van haar oordeel. Wij hopen u aldus voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gerda van Norden
Klachtencommissie
Capabel Onderwijs Groep

Heeft op 15 november 2017 om 14:07 geantwoord

Ik zou op z'n minst een coulance verdienen net als andere voorgangers met dit zelfde probleem, omdat simpel weg mijn situatie niet anders geschiedt dan die van hun dus een evenredigheid tot die totstandkoming zou ik wel verdienen.

Alle klachten die gemeld zijn door MZZ