Klacht: ABP geeft een te laag netto pensioenmaandbedrag

op 22 juni 2017 over ABP in de categorie Pensioenen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het gaat om een behoorlijk verschil tussen de NETTO bedragen die worden vermeld door mijnpensioenoverzicht.nl.en door abp.

Per 23-7-2019 zou ik ontvangen volgens mijnpensioenoverzicht.nl het netto maandbedrag (aow+ pensioen) € 1445,-

Per 23-7-2019 zou ik ontvangen volgens abp het netto maandbedrag van € 290 aan pensioen. Opgeteld bij het netto aow-bedrag € 1098 wordt dit dus €1398.

Ik heb in 2016 meerdere mails hierover gestuurd naar ABP en gevraagd naar een verklaring hierover. Ik krijg iedere keer ontwijkende, nietszeggende reacties terug. Zelfs toen ik dreigde een klacht in te dienen werd mijn verhaal door gestuurd.” In het Klant Contactcenter kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Wij sturen uw vraag daarom door naar een pensioenspecialist van de afdeling Klant Verzoekt Informatie”
Van deze persoon kreeg ik een nietszeggend verhaal over het belastingtechnische aspect van pensioenen. Totaal niet ingaan op het inhoudelijk verhaal, nl WAAROM IS ER ZO’N NETTO VERSCHIL TUSSEN BETROKKEN INSTANTIES, TERWIJL ZE BEIDE GEBRUIK MAKEN VAN DEZELFDE GEGEVENS?

Gewenste Oplossing:

Ik heb dit gisteren per mail afgehandeld met mijnpensioenoverzicht.nl. Ik heb hen alle gegevens verstrekt die ze nodig hadden om een correcte berekening te maken, zoals o.a. mijn UPO 2016, alle benodigde bruto bedragen (AOW, pensioen ABP) voor een alleenstaande.

HET EINDBEDRAG, NA DEZE CALCULATIE IS € 1445,-

iK EIS DAT ABP HUN BEDRAG CORRIGEERT EN UITKOMT OP HETZELFDE BEDRAG. TE WETEN: € 1445,-

DAARNAAST EIS IK EXCUSES VOOR HUN BELACHELIJKE, KLANT-ONVRIENDELIJKE HOUDING IN DEZE.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar ABP over deze klacht.

Bericht van ABP

8 maanden geleden - Beste heer Sieberichs, Wij proberen je, aan de hand van MijnABP, een zo goed mogelijk beeld te geven van het te verwachten netto totaalbedrag. Gekeken naar het netto-bedrag (incl. AOW € ...) in MijnABP, wordt je bruto AOW opgeteld bij je bruto ABP KeuzePensioen. Dit totaal leggen wij naast de geldende belastingtabellen. Zo wordt gekomen tot het netto-bedrag. Dit is ook de manier waarop dit bruto-totaal straks in werkelijkheid belast wordt. Over de manier waarop mijnpensioenoverzicht.nl ditzelfde berekent, kunnen wij geen uitspraken doen. Het verschil kan ik daarom helaas niet verklaren. Ik hoop dat dit wat duidelijkheid kan verschaffen. Vriendelijke groeten, Sefanja - Webcare Team ABP

Reactie van de melder van de klacht Teed53

8 maanden geleden - Beste dame Sefanja, Ten eerste vind ik het zeer ongepast van u om in de aanhef mij 'heer Sieberichs' te noemen en daarna mij te tutoyeren in uw reactie. Niet doen, gewoon de u-vorm aanhouden, dank u! Duidelijk, respectvol communiceren is, volgens mij, de basis van ieder zakelijk contact, nietwaar? Ten tweede klopt uw verhaal inhoudelijk niet. Bij het berekenen van het gewraakte pensioenbedrag beschikken mijnpensioenoverzicht.nl en abp over precies dezelfde gegevens, nl. die van mij. Eerstgenoemde krijgt van abp de benodigde gegevens, waar moeten ze die anders vandaan halen? Dus, met precies dezelfde cijfers, komt mijnpensioenoverzicht.nl op een hoger netto bedrag dan abp. Ik heb dus sterke twijfels over de calculatie die abp hanteert om tot een totaal netto maandbedrag te komen van € 1388 (aow+pensioen). Het netto maandbedrag dat mijnpensioenoverzicht.nl heeft berekend is € 1445,11 (aow+pensioen) Behoorlijk netto verschil, nietwaar? Ik nodig bij deze abp vriendelijk maar dringend uit om mij haar calculatie te sturen naar mijn privé email-adres (oscar-teed@hotmail.com). Hopelijk kan ik dan pas deze klacht als zodanig afsluiten, dat zal ik u dan ook zeker laten weten. Dan heb ik duidelijkheid, dan pas. Met vriendelijke groet, MTO Sieberichs

Bericht van ABP

8 maanden geleden - Er was natuurlijk geen intentie u op ongepaste wijze aan te spreken. Sorry daarvoor. Het klopt dat wij gegevens aanleveren aan het Pensioenregister (PR) / mijnpensioenoverzicht.nl Uw gegevens zijn voor het laatst aangeleverd in oktober 2016. U mag daarom inderdaad verwachten dat er met dezelfde gegevens gerekend wordt. Wij geven in MijnABP een zo goed mogelijke indicatie, op basis van wat we nú weten en op de manier die ik eerder beschreef. Deze manier van berekenen licht ik graag verder toe. De wijze van berekenen is gebaseerd op de huidige belastingtarieven en houdt rekening met toepassing van loonheffingskorting. Voor de in te houden loonheffing wordt de groene maandtabel van de Belastingdienst gehanteerd. Naast loonheffing is er sprake van de inhouding 'Bijdrage Zvw'. Deze bedraagt in 2017 5,4% van uw bruto totaal (AOW + ABP KeuzePensioen). Omdat wij geen inzage hebben in de manier waarop mijnpensioenoverzicht.nl uw netto totaal berekent, kunnen wij geen vergelijk maken. Het verschil in de bedragen kunnen wij helaas niet verklaren. Vriendelijke groet, Sefanja

Reactie van de melder van de klacht Teed53

8 maanden geleden - Beste dame, Het verschil in netto maandbedragen (aow+pensioen) tussen mijnpensioenoverzicht.nl en abp gericht op mijn pensioendag 23-7-2019 dateert al van ver voor 2016. In 2016 heb ik reeds hierover contact gehad met abp met mevr. Wijland, daarna met mevr. Damoiseaux en daarna met mevr. Broeks. Net zoals nu had ik slechts 1 vraag: "HOE KAN HET DAT ER EEN GROOT VERSCHIL IS IN HET NETTO MAANDBEDRAG TUSSEN MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL EN ABP?" Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen concreet antwoord gekregen en daar heb ik wel recht op! Het gaat om mijn recht op duidelijkheid en het gaat om mijn geld! Uw toelichting van de berekening is niet compleet: van welk bedrag worden deze componenten (loonheffing + ZVW 5,4 %) berekend? Het gaat om het bedrag dat abp gebruikt om genoemde berekening te maken. 1) Wat is volgens abp het totale brutobedrag per jaar: aow + pensioen? Dit is vervolgens makkelijk te herleiden tot het bruto maandbedrag. 2) En welke componenten gebruikt abp om tot het netto maandbedrag te komen? Als u me die cijfers geeft heb ik de gewenste duidelijkheid. Met vriendelijke groet, MTO Sieberichs

Reactie van de melder van de klacht Teed53

8 maanden geleden - WAT SCHETST MIJN OPPERSTE VERBAZING? Gisteren, vrijdag 23-6-2017, ontving ik fysieke post van abp met de openingszin: "U hebt ons gevraagd om een overzicht van werkgevers en instanties waar u abp-pensioen hebt opgebouwd" ....en daarna de toevoeging wat er allemaal NIET in dit overzicht staat" HIER HEB IK ABSOLUUT NIET OM GEVRAAGD! DIT IS EEN CONTRA-PRODUCTIEVE ACTIE DIE NIETS TOEVOEGT AAN HET OPLOSSEN VAN DE KLACHT. Het zegt ook veel over de interne communicatie bij abp, dit overigens ter kennisgeving. Ik wacht nog steeds op de bewuste calculaties die abp heeft gemaakt om tot het bruto totaal (aow+pensioen) bedrag per jaar te komen en vervolgens de calculatie om tot het bewuste netto maandbedrag te komen. Dit kan naar mijn privé email-adres worden gestuurd: oscar-teed@hotmail.com. Ik heb duidelijk gevraagd om inzicht te krijgen in de door abp gemaakte calculaties., zoals al een paar keer aan gegeven: 1) Wat is volgens abp het totale brutobedrag per jaar: aow + pensioen? Dit is vervolgens makkelijk te herleiden tot het bruto maandbedrag. 2) En welke componenten gebruikt abp om tot het netto maandbedrag te komen? iK WIL MIJN RECHT HALEN EN BIJVOORKEUR ZONDER PUBLIEKE KANALEN TE GEBRUIKEN ZOALS RADAR, KASSA, DE CONSUMENTENMAN etc. Dit is geen bedreiging maar een belofte waarvan ik oprecht hoop dat het niet nodig is. Met vriendelijke groet, MTO Sieberichs

Bericht van ABP

8 maanden geleden - Allereerst wat het zogenoemde 'Diensttijdoverzicht' betreft; Deze is u niet door ons (als zijnde Team Webcare) toegezonden. Als gevolg van een technisch mankement, zijn deze overzichten automatisch verzonden naar een kleine groep van onze deelnemers. Wanneer u deze zonder enige aanleiding ontvangen heeft, onze excuses. Omwille van privacy, noemen wij geen bedragen op kanalen als deze. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wel geef ik graag meer handvatten, zodat u het kunt narekenen. In MijnABP kunt u het gehanteerde bruto bedrag terugvinden. U gaat hiervoor naar MijnABP > Plan uw pensioen > Pensioen en AOW tegelijk > Klik op 'Bekijk'. Vervolgens kunt u klikken op 'Pensioenvoorstel bekijken' en kunt u daar het bruto maandbedrag raadplegen, dat is afgerond op hele euro's. Het gehanteerde AOW-bedrag (per maand) is het bedrag dat voor u zou gelden als u uw AOW-leeftijd in 2017 - tussen 1 januari en 1 juli - bereiken zou. Dit bedrag kunt u hier aflezen: https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/historie/aow_bedragen_januari_2017.jsp De componenten of inhoudingen die van toepassing zijn om te komen tot uw netto bedrag zijn 1) loonheffing en 2) de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De in te houden loonheffing kunt u terugvinden in de volgende tabel: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2017/v01/pdf/groen_mnd_std_svb_01012017.pdf De bijdrage Zvw bedraagt momenteel 5,4% van het totale bruto maandbedrag. Het bedrag in MijnABP (€ .... inclusief AOW) is een indicatie om onze deelnemers een beeld te geven van hun totale netto inkomen (AOW + ABP KeuzePensioen), nadat men de AOW-leeftijd bereikt heeft. Het bedrag is naar beneden afgerond op tientallen. Dit om de kans op teleurstelling te verkleinen. Jammer genoeg weten wij niet of mijnpensioenoverzicht.nl de laatst aangeleverde of andere gegevens gebruikt. Daardoor kunnen wij het verschil niet verklaren. Ik hoop dat u dit, aan de hand van de correspondentie die u met mijnpensioenoverzicht.nl heeft gevoerd, nu zelf wel kan duiden. Vriendelijke groet, Sefanja

Reactie van de melder van de klacht Teed53

8 maanden geleden - Omwille van dezelfde privacy heb ik tot tweemaal toe aan geboden om de vereiste berekening (vooral bruto maandbedrag naar netto maandbedrag aow+pensioen per 23-7-2019) te sturen naar mijn persoonlijk email-adres. Dat blijft steeds onbeantwoord, het begint er steeds meer op te lijken dat abp iets te verbergen heeft. Dit in scherpe tegenstelling tot mijnpensioenoverzicht.nl terwijl abp continue verwijst naar mijnpensioenoverzicht.nl om daar de pensioenbedragen goed te bekijken. Ik ben de enige belanghebbende in deze, het gaat om mijn gegevens en de daarbij behorende berekeningen/bedragen. Vanaf 6 maart 1973 tot 1 september 2016 heb ik bij abp pensioen opgebouwd, zoals het ongevraagde Diensttijdoverzicht aan geeft.Dit overzicht roept ook vraagtekens op: 1) In 2013 is een overdrachtswaarde van € 17.329,00 over gemaakt door Pensioenfonds Zorg en Welzijn naar abp. Dit zie ik niet terug in het bedoelde overzicht. In het overzicht staat : van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014 telt mee voor 37,00 %. Dit heeft betrekking op mijn ontslag per 1 juli 2013 bij Ministerie van Veiligheid en Justitie. MAAR WAAR BLIJFT DIE OVERDRACHTSWAARDE VAN 2013? " In MijnABP kunt u het gehanteerde bruto bedrag terugvinden. U gaat hiervoor naar MijnABP > Plan uw pensioen > Pensioen en AOW tegelijk > Klik op 'Bekijk'. Vervolgens kunt u klikken op 'Pensioenvoorstel bekijken' en kunt u daar het bruto maandbedrag raadplegen, dat is afgerond op hele euro's. Het gehanteerde AOW-bedrag (per maand) is het bedrag dat voor u zou gelden als u uw AOW-leeftijd in 2017 - tussen 1 januari en 1 juli - bereiken zou " Dit verhaal klopt wederom niet: 1) 'Bij Pensioen en AOW tegelijk' staat het bedrag van € 300,- netto per maand vanaf 66 jaar en 4 maanden, mijn eerste pensioendag dus. 2) 'Bij Pensioenvoorstel bekijken' staat het bedrag van € 306,- (bruto € 402 per maand) netto per maand, eveneens per 23 juli 2019. Uw reactie (inclusief het overzicht) roept alleen maar vraagtekens op, het geeft nog steeds geen inzicht om tot een afronding van deze klacht te komen, hetgeen ik ten zeerste betreur. Ik laat het nu aan abp over om tot een finale-reactie te komen zodat we deze klacht definitief kunnen afronden: a) de gewraakte berekening sturen naar mijn email-adres (oscar-teed@hotmail.com) b) duidelijkheid waar ik de gewraakte overdrachtswaarde € 17.329,00 kan terug vinden + de doorberekening naar mijn te verwachten pensioen per 23-7-2019, dit kan eveneens naar mijn email-adres. Met vriendelijke groet, MTO Sieberichs

Bericht van ABP

8 maanden geleden - Beste heer Sieberichs, Ik wil bij dezen een laatste reactie geven. Mijn eerdere uitleg geeft u alle nodige handvatten om de berekening zelf te maken. In MijnABP > Plan uw pensioen > 'Pensioen en AOW tegelijk' staat uitgelegd dat de bedragen daar naar beneden zijn afgerond, op tientallen euro's. Voor deze toelichting kunt u klikken op 'Toon waarmee rekening is gehouden in deze bedragen'. In het pensioenvoorstel wordt vervolgens tot op de euro afgerond. Wij voorzien niet in uw behoefte naar een uitgewerkte berekening. Dit mede vanwege de indicatieve aard van de bedragen. MijnABP biedt u namelijk de service een beeld te vormen van wat u in de toekomst mag verwachten, wat uw ABP KeuzePensioen betreft. Daarbij komt onze intentie u nog een service te bieden, namelijk; U een zo goed mogelijk beeld geven van wat u netto totaal mag verwachten inclusief uw AOW. Voor verdere vragen verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met onze klantenservice, zie www.abp.nl/contact Vriendelijke groet, Sefanja

Reactie van de melder van de klacht Teed53

8 maanden geleden - Beste dame Sefanja, Ik hou het voorlopig hierbij. Ik dank u voor uw bijdrage in deze. Ik zal absoluut geen gebruik (meer) maken van de klantenservice in deze want dat leverde mij totaal niets constructiefs op. Met vriendelijke groet, MTO Sieberichs Ten overvloede wil ik graag verwijzen naar onderstaand citaat van abp zelf. " Het ABP werkt er hard aan om alle functionaliteiten voor iedereen beschikbaar te stellen. De rekenfunctionaliteit voor de eindloonregeling wordt op dit moment herbouwd in de systemen. Ook worden de verwachte reglementswijzigingen, die in 2016 ingaan, toegevoegd. ABP verwacht dit af te ronden in het tweede kwartaal van 2016. Dat een grote doelgroep niet bij de juiste gegevens kan vindt de VBM onwenselijk Wij zullen dus aandringen op een versnelling. Heeft u vragen? Hoewel het dus nog niet mogelijk is via MijnABP pensioenberekeningen te maken, kunt u natuurlijk wel een berekening bij ABP aanvragen. Dit kan telefonisch via 045 579 60 70, via mail of per brief (zie abp.nl voor de contactgegevens)"

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door ABP in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat ABP een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ABP

Heeft op 04 juli 2017 om 10:19 geantwoord

Geboden Oplossing:

Klacht is niet geheel opgelost.

Onderdeel van de gegeven informatie:
De wijze van berekenen is gebaseerd op de huidige belastingtarieven en houdt rekening met toepassing van loonheffingskorting.
Voor de in te houden loonheffing wordt de groene maandtabel van de Belastingdienst gehanteerd.
Naast loonheffing is er sprake van de inhouding 'Bijdrage Zvw'. Deze bedraagt in 2017 5,4% van uw bruto totaal (AOW + ABP KeuzePensioen). Door het bruto bedrag te verminderen met de bijbehorende inhoudingen, kan tot een netto bedrag gekomen worden.

Klant houdt het hier voorlopig bij.

Heeft op 04 juli 2017 om 10:36 geantwoord

Ik wil een transparante berekening zoals medere malen duidelijk aangegeven in mijn klacht. Van mijnpensioenoverzicht.nl heb ik dit ontvangen op basis van alle benodigde gegevens en bedragen. Ik wil inzicht hebben in de totale calculatie die abp maakt om tot een netto maandbedrag te komen per 23-7-2019. Gewoon de klant de transparantie geven waar deze recht op heeft. Pas dan zal ik deze klacht als 'afgehandeld' beschouwen. Anders dwingt abp mij om mijn recht elders te halen: bij de eerder genoemde publieke klachten-kanalen. Nogmaals, dit is geen dreiging maar een belofte!
Ter kennisgeving : een week geleden stond het netto maandbedrag van abp, zoals eerder vermeld in deze klacht, op respectievelijk €300 en €306. Vandaag staat dit op € 290. Het roept steeds meer vraagtekens op....

Alle klachten die gemeld zijn door Teed53