Klacht: aandacht voor onterecht aanmanen verlening HOTELPAS. Dit is nu hot op internet

op 07 september 2015 over RTL 4 in de categorie Omroepen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb vorige jaar via vakantieveiling een hotelpas aangeschaft, dat ik de maand erop zal gebruiken om effe weg te gaan met de kids. Deze pas moest ik via de site van hotelpas activeren en binnen een bepaalde tijd, anders is het niet meer geldig. Dit heb ik gedaan. (Op de site van vakantieveiling staat dat het pas 1 jaar geldig is). Van mijn effe uit moment is niks van gekomen wegens omstandigheden, dus het pas is nooit gebruikt. Nu iets meer dan een jaar verder krijg ik dit mail:

—————————————————————————————–
mail datum 31-08-2015

Geachte hr/mv mevrouw
Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat u de hotelpas of hotelkaart heeft aangeschaft. Aangezien wij geen opzegging van u hebben ontvangen is uw abonnement conform onze alg. voorwaarden verlengd naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Hierdoor kunt u blijven genieten van voordelige weekendjes weg en langere vakanties met hoge kortingen! Een verstandige keuze. Want waarom zou u meer betalen voor uw overnachtingen dan nodig is?

Het jaartarief bedraagt 299 euro, conform het bestelformulier op onze website. U betaalt per maand 1/12 (24,92 euro) van het jaartarief. Aangezien de eerste maandtermijn inmiddels is verstreken verzoeken wij u om het bedrag van 24,92 euro binnen 5 dagen over te boeken op rekeningnummer NL25RABO 0159.697.107 t.n.v. Hotel International. Vermeld hierbij uw naam en woonplaats. U ontvangt maandelijks van ons een factuur t.h.v. dit bedrag.

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan geldt hiervoor een opzegtermijn van een maand. (Indien uw abonnement bijv. op 1 september wordt verlengd dan dient u voor 1 augustus te hebben opgezegd). In deze houden wij ons aan de nieuwe wetgeving conform de richtlijnen van de Wet van Dam zodat u niet meer bent gebonden aan een verlenging van een heel jaar.

Wilt u per direct opzeggen? Ook dat is mogelijk. U bent momenteel 1 maand lidmaatschap ( 24,92 euro) verschuldigd. U kunt dit bedrag middels onderstaande link te betalen. U hoeft dan geen opzegging meer te versturen. Uw opzegging wordt automatisch verwerkt.

Nu opzeggen en het momenteel verschuldigde bedrag van 24,92 euro betalen. Klik op deze link:

Klik hier

Let op: bij latere opzegging en/of betaling kan het verschuldigde bedrag oplopen naar een achterstallige termijn van 2 maanden ( 49,84 euro) en langer.

Voordeelactie Jaartarief

Uiteraard gaan we ervan uit dat u ook het gehele komende jaar wil blijven genieten van de voordelen. U kunt dan voor onze voordeelactie kiezen en het jaartarief in één keer betalen. U ontvangt dan 50% korting! Hieronder kunt u deze keuze kenbaar maken

Ja, ik kies voor een jaarbetaling en betaal slechts 149,50 euro i.p.v. 299 euro.

Klik hier

Waarom is uw kaart verlengd?

Er zijn 2 mogelijkheden:

– U heeft een kaart met een abonnement wat automatisch wordt verlengd.

– U heeft bij activatie van uw klantcode gekozen voor een kaart met een automatisch doorlopend abonnement wat afwijkt van de oorspronkelijk aangeschafte kaart (die wellicht niet hoefde te worden opgezegd).

Wij hebben geen (tijdige) opzegging van u ontvangen.

Mocht u van mening zijn het abonnement reeds eerder te hebben opgezegd dan verzoeken wij u om per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice. Wilt u daarbij onze bevestiging van uw opzegging bijvoegen. Deze dient als het bewijs van opzegging.

Mocht de verval/verlengdatum van uw abonnement reeds langer dan een maand zijn geleden dan kunt u volstaan met de betaling van 1 maandtermijn. Het verzoek tot betaling van uw verlenging was in dat geval nog niet door ons systeem verzonden zodat wij de reeds verlopen maanden niet in rekening zullen brengen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Anouk de Vries

Ledenadministratie Hotelpas/Hotelkaart

Postbus 4299, 6202 WC Maastricht
—————————————————————————————–

Ik heb natuurlijk diezelfde dag een mail gestuurd naar de klantenservice dat ik hiermee niet akkoord ga en dat ik bezwaar maakt, omdat ik voor zover ik weet geen abonnement heb genomen. Tevens hebben zij mij niet eerder geïnformeerd over een mogelijk einde dit jaarabonnement.

Op 6 september krijg ik de volgende mail:
————————————————————————————
Heeft u inmiddels betaald? Gelieve deze herinnering dan als niet verzonden beschouwen. Uw betaling wordt nog in onze administratie verwerkt.

Geachte hr/mv mevrouw ………….

Ondanks eerder verzoek hebben we uw maandbetaling van 24,92 euro betreffende de verlenging van uw Jaarkaart nog niet ontvangen. Over 5 dagen heeft u 2 maanden betalingsachterstand en dient u dan 49,84 euro te voldoen.

Wellicht is het u niet duidelijk waarom uw lidmaatschap is verlengd en heeft u inmiddels per mail gereageerd. Lees dan onderstaande informatie:

– U heeft een kaart met een abonnement wat dient te worden opgezegd.

– U heeft bij activatie gekozen voor de kaart met een doorlopend abonnement. Voordat u deze bestelling kon uitvoeren bent u uitvoerig geïnformeerd over de hierbij horende voorwaarden. Hiermee bent u akkoord gegaan. Hierdoor vervielen de voorwaarden van het oorspronkelijk aangeschafte product welk wellicht niet hoefde te worden opgezegd. Wij hebben geen (tijdige) opzegging van u ontvangen.

Reeds overgeboekte betalingen worden niet teruggestort vanwege bovenvermelde redenen.

Wij verzoeken u om per omgaande de betaling van het verschuldigde bedrag van 24,92 euro te voldoen. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen zullen we de vordering overdragen aan ons Incassobureau en Gerechtsdeurwaarder Van Lith te Eindhoven. De ‘buitengerechtelijke incassokosten van 40 euro conform de wet maximering incassokosten, art. 6:96 lid 5 BW’ komen dan ook voor uw rekening. Bovendien wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent.

IK WIL HET OPENSTAANDE BEDRAG VAN 24,92 EURO BETALEN:

Middels onderstaande link kunt u opzeggen en direct betalen. Na betaling wordt uw abonnement automatisch beëindigd.

Klik hier

UITSTEL VAN BETALING

Mocht u kunnen aantonen dat u tijdig heeft opgezegd (uiterlijk een maand voor de oorspronkelijke vervaldatum) of andere zwaarwegende redenen hebben om niet te betalen, stuurt u dan een (liefst aangetekend) schrijven met uw adresgegevens, tel. nummer en uw klantnummer naar onderstaand postadres. Zolang uw schrijven niet door ons is beantwoord kunt u de betaling uitstellen en zullen we de vordering vooralsnog niet overdragen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Anouk de Vries

Ledenadministratie

Postbus 4299

6202 WC Maastricht
————————————————————————————-
De leuke ervan is dat de mails op zondag ochtend binnen komen. Je kan niet op de mail reageren, ze nemen de telefoon niet op. En ze kijken blijkbaar ook niet naar hun mails.

Er lopen op dit moment zoveel klachten binnen zowel op internet, bij de consumenten bond en ook de juridische loketten zijn hierop op de hoogte.

Kunnen jullie iets voor al de gedupeerden betekenen?

Met vriendelijke groet
Saskia

Gewenste Oplossing:

Als dit soort praktijken stoppen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over RTL 4

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over RTL 4 nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Saskia .