Klacht: Zeer slechte behandeling

op 02 juni 2011 over Gerechtsdeurwaarder Van Arkel in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Doordat het bedrijf waar ik werkte geen salarissen meer kon betalen had ik een achterstand opgelopen bij Z en Z. Na diverse dreigbrieven, aangekondigde beslagleggingen op inboedel door van Arkel heb ik uiteindelijk een bedrag van 2.596,61 betaald. Van Arkel strooit met hoofdsommen, diverse keren heb ik, zowel telefonisch als per e-mail, verzocht om een specificatie van de hoofdsom. Deze heb ik gedurende het incassotraject nooit van hen gekregen. Als ik Z en Z belde kreeg ik te horen dat er daar niks openstond, zij konden mij niet helpen. Nadat ik bovenstaand bedrag had overgemaakt, belde ik maar weer eens met van Arkel om de zo fel begeerde specificatie. Het enige wat ik te horen kreeg was dat er nog twee maanden premie open stonden. Maar, mijn specificatie zou ik krijgen. En ja hoor….een nieuwe dreigbrief over de nog openstaande termijnen en…..wederom geen specificatie van de hoofdsom waar ik om gevraagd had. Ik had mij voorgenomen om zonder specificatie geen cent meer aan van Arkel te betalen met als gevolg dat van Arkel weer doodleuk extra kosten in rekening bracht. Toen ik alles tot op de cent betaald had, kreeg ik uiteindelijk mijn specificatie, in de begeleidende brief werd doodleuk gemeld dat ik nooit om een specificatie gevraagd had. Nu blijkt dat ik op een hoofdsom van 1.517,40 een bedrag van 1.026,21 aan extra kosten heb betaald. Ik heb hierover ruim een maand geleden een klacht ingediend bij van Arkel, uiteraard tot op vandaag geen reactie. Mijn laatste klacht per e-mail staat hieronder.

Van: “Henny Zwaan”
Aan:
Onderwerp: Dossier LE 49047838 t.a.v. mevrouw A.D. de Roer
Datum: zondag 1 mei 2011 11:36

Geachte mevrouw van de Roer,

Hierbij een reactie In aansluiting op uw brief van 8 april j.l.;

In deze brief stelt u het volgende: “Indien u daarna nog aanvullende informatie had gewild in een specificatie van de hoofdsom waarvoor u bent gedagvaard,
had u daar schriftelijk, telefonisch of per mail om kunnen verzoeken. Echter heeft u dat niet gedaan” Bij het lezen van deze regel, viel ik van mijn stoel.
Ik heb diverse keren met mevrouw Azdad-El Meskine gebeld en haar verzocht om een specificatie van de hoofdsom aangaande bovenstaand dossier. Bovendien
heb ik via e-mail ook dit verzoek ingediend (kopie vindt u onderaan deze mail). Wat u in uw brief stelt is dus niet waar.

Ik vind het vrij normaal dat iemand een betaling opschort als deze persoon nog niet in het bezit is van een deugdelijke
specificatie van het bedrag dat hij al reeds heeft overgemaakt. Onterecht zijn er dus mijn inziens weer extra kosten berekend aangaande dossier LE 50008143.

Na het controleren van de bijgevoegde (eindelijk) speciatie bij uw brief van 8 april, kom ik tot de conclusie dat de totale extra kosten bovenop de hoofdsom inzake
dossier LE 49047838 EUR 1.026,21 bedragen. Op een hoofdsom van EUR 1.517,40 vind ik dit exeptioneel hoog. Bovendien wordt de hoofdsom tussentijds voor het
gemak ook maar even met EUR 194,17 verhoogd.

Helaas zal e.e.a. wel te maken hebben met de gigantische graaicultuur waar de Nederlandse burger zich nu in bevindt.

In afwachting van uw reactie, c.q. uitleg,

hoogachtend,

Henny Zwaan.

Van: “Henny Zwaan”
Aan:
Onderwerp: LE 49047838 en LE 50008143 Zorg en Zekerheid
Datum: zaterdag 29 januari 2011 17:39

Geachte mevrouw, meneer,

Het is nog steeds niet gelukt om inzake bovenstaande dossiers een specificatie van u te ontvangen, ik had hier telefonisch om gevraagd.

Afgelopen week had ik telefonisch contact met één van uw medewerkers en legde het verzoek opnieuw voor, resultaat een overzicht
van alle bijkomende kosten plus de hoofdsom welke opnieuw niet gespecificeerd was. Dit alles natuurlijk weer samengevat in een dreigbrief.

Als ik Zorg en Zekerheid bel dan word ik afgescheept met de melding dat er daar niets meer openstaat en dat ik mij bij u moet melden, helaas
dus zonder resultaat tot nu toe.

Langs deze weg nogmaals het verzoek om toezending van een specificatie aangaande bovenstaande dossiers of gaarne antwoord waarom
dit niet mogelijk is.

Zoals de situatie nu is, strooit u met hoofdsommen en heeft de consument geen idee wat hij of zij daadwerkelijk betaalt.

Alvast bedankt voor uw medwerking.

Met vriendelijke groet,

Henny Zwaan.
2315 MH Leiden

Gewenste Oplossing:

Gewoon eerlijk antwoord op mijn vragen zonder beweringen die niet kloppen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Gerechtsdeurwaarder Van Arkel in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Gerechtsdeurwaarder Van Arkel een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Gerechtsdeurwaarder Van Arkel

Heeft op 01 augustus 2017 om 10:55 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer/mevrouw Zwaan,

Wij zijn sinds juni 2015 actief op Klacht.nl. Omdat uw klacht voor die tijd is geplaatst, en het betreffende dossier inmiddels is gesloten, zetten we deze klacht op opgelost.

Mocht uw klacht nog niet zijn opgelost dan kunt u de klacht uiteraard opnieuw plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso

Alle klachten die gemeld zijn door zhenny