Klacht: Weigeren om te reageren over mijn klagen e-mail, artikel 10 van de Verordening beroeps- en gedragsregels Gerechtsduerwaarders

op 29 september 2017 over Schuman in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

>>>>>>>>>>>>>>>> met dossiernummer: 16000477
Geachte heer,

Ik nam voorts kennis van jouw schrijven d.d. 19 april jl alsmede de daarbij gevoegde bijlagen.

Ik ben van mening dat niet inzichtelijk wordt gemaakt welk bedrag op grond waarvan ik nog aan jouw relatie verschuldigd zou zijn.

Het krediet is gaan lopen in 2011. de precieze aanvraagdatum is NIET duidelijk. Uit een door je toegezonden hestorisch overzicht lijkt voort te vloeien dat de krediet eerst gaan lopen op 13 September 2013.

Uit het toegezonden historisch overzicht blijkt dat ik euro 95,00 heb betaald. Uit de op 12 april per mail toegezonden specificatie blijkt echter dat je relatie uitgaan van een betalen van slecht euro 75,00.

Op dit moment is niet inzichtelijk hoe het in je schrijven d.d. 11 September jl genoemde bedrag is opgebouwd en hoe en wanneer welke rente in rekening is gebracht?

Hier doe ik een officiële klacht tegen u (een slechte deurwaarders) en als ik nergens antwoord van mijn klacht ontvang, zal ik tegen u klagen naar: de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders rechtbank te Amsterdam.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de volgende maatregelen opleggen:
• Een waarschuwing
• Een berisping
• Een geldboete

Gewenste Oplossing:

een zeer slechte deurwaarders .

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Schuman

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Schuman nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door KLACHT2017