Klacht: vordering CZ

op 24 mei 2016 over GGN Mastering Credit in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

ik heb door geld problemen in het verleden een schuld op gelopen bij CZ, ik maakte een betaling regeling me GGN, de laatste maand dat ik nog moest betalen hebben zij mij als nog gedagvaard, dit dus geheel onterecht.

Een maand na de dagvaarding had ik dus mijn schuld afgelost.

omdat ik geen geld had voor een advocaat heb ik het zelf gedaan, gezien ik de schulden betaald had, wat kon mij nog gebeuren.
Nu, terwijl ik bewijs had van betaling heb ik de zaak toch verloren en moet ik alles nog eens betalen. gezien mijn financieel situatie vroeg ik dus om een gepaste regeling, zij gingen daar bij niet akkoord en zijn direct overgegaan naar het leggen van loonbeslag, hierdoor ben ik in nog veel grotere problemen financieel probleem gekomen en dit terwijl ik alles al betaald heb, voor het beslaglegging op mijn loon hebben zij nu nog een het bedrag verhoogd met 40% dit is gewoon machtsmisbruik en uitbuiting.

ik wil dat dit stop!!!

Gewenste Oplossing:

dat zij alleen de wettelijke kosten tellen en niet zomaar verhogen met meer dan 40%

als ze dat doen heb ik dus al ruim betaald en heb ik er verder vrede mee ook al hadden ze al geen recht op het geld omdat dit dus dubbel betaald is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar GGN Mastering Credit over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door GGN Mastering Credit in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat GGN Mastering Credit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

GGN Mastering Credit

Heeft op 25 mei 2016 om 13:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Wij hebben deze klacht vandaag beoordeeld. Er is een uitgebreide brief met toelichting over het verloop van het dossier aan de klager verzonden per email. Wij zullen de klacht op klacht.nl bij dezen afwikkelen. De klager kan te allen tijde contact met GGN opnemen wanneer er aanvullende vragen of opmerkingen zijn.

GGN Mastering Credit.

Reactie van de melder van de klacht patrick rutten

1 jaar geleden - Reactie GGN Geachte heer,
 U ontvangt deze brief naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl van 24 mei 2016. In uw schrijven geeft u aan onterecht te zijn gedagvaard. Daarnaast is er in uw ogen onterecht beslag gelegd. Uw klacht is ongegrond verklaard. Hieronder lichten wij deze beslissing toe. Op 12 augustus 2014 is er een regeling met u afgesproken à € 200,00 per maand, ingaande per 28 augustus 2014. Met deze regeling werden twee dossiers ingelost, dossier 4032404 en dossier 4032405. Wij ontvingen uw eerste betaling op 31 oktober 2014 en uw tweede betaling op 20 maart 2015. De regeling is niet volgens afspraak nagekomen, waardoor deze is vervallen. Op 10 maart 2015 bent u gedagvaard. Omdat er geen regeling actief was is de dagvaarding terecht aan u uitgebracht. Op 11 december 2015 vond de zitting plaats. Tijdens de zitting had u aan de rechter kunnen aangeven dat u het niet eens was met de dagvaarding. Op 24 december 2015 hebben wij het vonnis, de uitspraak van de rechter, bij u afgegeven. Op 15 januari 2016 ontvingen wij het door u op 30 december 2015 ondertekende inkomsten en uitgavenformulier, met een verzoek om een regeling van € 10,00 per maand. Dit verzoek is afgewezen. Wij hebben u op 20 januari 2016 een tegenvoorstel gestuurd van € 100,00 per maand, ingaande per 25 januari 2016. Maandelijks ontvingen wij € 10,00 euro van u. Uw betalingen zijn in mindering gebracht in het dossier. Echter voldeed u met deze betalingen niet aan de aangeboden regeling, waardoor deze is komen te vervallen. Op 12 april 2016 hebben wij loonbeslag gelegd. Dit beslag is terecht gelegd. Wij waarderen het dat u maandelijks heeft betaald. Hiermee heeft u laten zien mee te willen werken aan een oplossing. Echter is het geen afspraak tussen u en GGN geweest, waardoor uw betalingen enkel als extra aflossingen werden geboekt. Mijn reactie op dit verhaal Ik heb de bijlagen gelezen en het was mij al duidelijk wat jullie stand punt is. er was namelijk wel degelijk een regeling dus daar heb je het al mis en ja het is misschien stom geweest dat het geld naar CZ is gegaan inplaats van naar jullie. maar toch jullie hebben contact met de klant en ik WEET ZEKER dat de dagvaarding niet van CZ af kwam maar van jullie zelf. Misschien had je het recht dat te doen, maar gezien de afhandeling sneller ging dan afgesproken is dat moraal toch niet te rechtvaardigen? door dat ik dus het sneller afhandelde dan afgesproken, hadden jullie kunnen concluderen dat ik niet een wanbetaler was die niet wil, maar simpel niet kon betalen (reden schuld CZ) en wisten jullie dus ook dat ik geen geld zou hebben voor een jurist die mij kon verdedigen. Daar hebben jullie dus ook met willens en wetens misbruik van gemaakt om aan extra poen te komen en mij dus verder in de problemen te brengen. Dan heeft helaas de rechter lopen slapen en veroordeeld mij voor iets wat al afgerond was. Nu schrijven jullie dat ik de uitspraak niet had hoeven erkennen. Ik erkende het ook niet, maar gezien het feit dat ik dus geen geld had voor een jurist (verplicht bij hoger beroep) kon ik dus niks anders. Dus had ik er maar bij neer geregd het geld te betalen. Dus ik vraag een regeling en vul het inkomsten/uitgavenformulier naar waarheid en doe een voor stel om te beginnen voor het betalen van € 10,00 dit om dat ik simpel gezegd ook niet meer kon betalen door de hoge uitgaven van lopende regelingen. Meteen wijzen jullie dit af en eisen € 100,00, dit kon ik dus nooit betalen en dat wisten jullie. maar goed feit is dat jullie met willens en wetens mij gedagvaard hebt om extra geld op te strijken. ondanks de rechter niet heeft opgelet en mij dus veroordeeld voor iets dat ik al betaald had was dus ook jullie uitgangs punt. Ook heb ik 2 keer de dagvaarding betaald omdat het in jullie berekening zat en de rechter mij dit nog eens ging opleggen. Nu ook nog eens met de beslag legging, worden er geen documenten mij overhandigt over de beslaglegging (volgens mij wel jullie plicht?) en zetten zonder te blozen gewoon ruim 80% boven op het bedrag wat er te eisen valt. zeg nou zelf, dit alles is misschien wel volgens jullie recht, maar moraal niet? Dit is wat ik bedoel van dat jullie je machtsmisbruik om mensen die het al zwaar hebben een extra poot bij uit te draaien!

Bericht van GGN Mastering Credit

1 jaar geleden - Geachte heer Rutten, Wij hebben zojuist geprobeerd u te bellen maar niet bereikt. Wij hebben u reeds uitgebreid uitleg gegeven over het verloop van het dossier. Wat betreft de beslaglegging, dienen wij dit middels een overbetekening aan u kenbaar te maken. Dit is tot heden niet gebeurd. Wij hiervoor onze excuses aan. De overbetekening ligt klaar om uitgebracht te worden door de deurwaarder. Echter zijn hier kosten aan verbonden welke voor uw rekening zijn. Bij wijze van uitzondering zijn wij bereidt om het uitbrengen van de overbetekening tegen te houden. Graag ontvangen wij uw reactie op dit voorstel. Met vriendelijke groet, GGN Mastering Credit

Heeft op 27 mei 2016 om 10:32 geantwoord

Die beschikking had ik voor de beslaglegging moeten hebben en nu hoeft dat niet meer. Ik vraag de gegevens wel bij mijn werkgever op. Maar goed ik laat het hier niet bij zitten en ga dit bij de ombudsman en de KBvG neerleggen.
Ook CZ ga ik informeren of zij op de hoogte zijn van jullie praktijken

Gegroet

Alle klachten die gemeld zijn door patrick rutten