Klacht: VERJAARD

op 20 mei 2017 over wml limburg in de categorie Waterleidingbedrijf

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Klantnummer 15031994 
    Betreft contract 30535808 
     

VERBRUIKSPERIODE VAN 04.02.2012 T/M 30.04.2012: 

Geachte Heer, Guido Moonen

Hier heb ik ook om u te informeren dat ik uw brief, die gedateerd op 12 mei 2017. 

IK KAN NIET ANDERS CONSTATEREN DAN DAT DE VORDERING WELKE U THANS NOG VOOR UW CLIENTE INSTELT, 
INMIDDELS VERJAARD IS. 

Als u niet akkoord gaat over mijn klacht brief, dan zal ik een klacht indienen  tegen u aan: 

KLACHT.NL

Uw reactie:

 
Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen.
 
U stelt in uw mail dat de vordering verjaart is.
De factuur dateert van 11-5-2013. Deze factuur zal pas na vijf jaar verjaren.
Wij maken binnen een rechtsgeldige termijn aanspraak op dit openstaande bedrag van € 311,38.
 
Nu de factuur al ruime tijd niet onder de aandacht is gebracht, begrijpen wij uw reactie.
Wij willen u hierdoor tegemoet komen door de aanmaankosten voor eigen rekening te nemen.
Hierdoor blijft er een bedrag van € 231,38 open.
 
Wij verzoeken u het bedrag van € 231,88 uiterlijk 31-5-2017 over te maken op rekening NL12 INGB 0002307046 onder vermelding van het klantnummer 15031994.
 
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Mijn Klacht:

Ik ben nog steeds niet akkoord met uw reactie over mijn klachtbrief.

Gewenste Oplossing:

het probleem oplossen

Alle klachten die gemeld zijn door KLACHT2017