Klacht: terugvordering over 3 jaar

op 09 mei 2011 over UWV in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb in 1997 een bedrijfsongeval gehad en sindsdien in de wao tercht gekomen.Na veel solliciteren en revalideren heb ik eindelijk in 2006 een vaste diensbetrekking gevonden als concierge op een basisschool.
Nu anno 2011 krijg ik van het UWV een bericht dat ze mijn uitkering althans een gedeelte gaan terugvorderen omdat ik teveel uitkering heb genoten terwijl ik in 2006 heb aangegeven dat ik een vaste betrekking heb gevonden en of ze mijn uitkering wilden herzien.
Zo gezegd zo gedaan het UWV heeft alles berekend en ik moest €500,00 terugbetalen.Ik vroeg om een juiste berekening en die kreeg ik volgens hen.
Nu is het mei 2011 en ik krijg wederom een schrijven van het UWV met de mededeling dat ik binnen 6 weken een bedrag van €5772,00 terug moet gaan betalen.Heb bezwaar ingediend en kreeg een telefoontje van het UWV m.n. mevrouw KARPUZ dat ik per maand €825,00 moest overmaken alszijnde een betalingsregeling maar wie kan er nu van een salaris van net €1500,00 zoveel missen .
Ik heb voorgesteld om mijn uitkering stop te laten zetten net zolang tot ik het verschuldigde bedrag had voldaan en dan mijn uitkering hervatten.
Mevr, KARPUZ vond dit onacceptabel en dreigde met keiharde maatregelen als ik aan haar wensen niet voldeed want de computer had uitgerekend dat ik dat bedrag van €825,00 per maand kon missen.
Mijn huishuur is al €423,00 dan gas-water-licht-verzekeringen-eten eigen onderhoud-belasting-etc.
Wat mag ik als wao er die zichzelf heeft bewezen dat hij kon werken met beperkingen nog meer verwachten van het UWV.
Kan het UWV mij verplichten om een bedrag dat in 3 jaar is uitgekeerd in een half jaar terugeisen.
Het bedrag is bruto maar moet door mij als netto gezien worden want hun hebben daarover de nodige belasting en premies over afgedragen.

Gewenste Oplossing:

Met een regeling zoals boven omschreven dat ik mijn uitkering aan hun overdraag als aflossing totdat het hele bedrag helemaal is afgelost.

Bericht van Koos O.

8 jaren geleden - Geachte klager,Omdat de loonheffing en premies volksverzekeringen reeds zijn afgedragen wil ik er u op wijzen dat de terugvordering is gebruteerd. U dient de teveel of onterecht verstrekte uitkering dus bruto terug te betalen aan het UWV. Aan de hand van een terugvordering maakt de behandelend ambtenaar een zogenaamde draagkracht berekening. Er wordt gekeken naar uw inkomsten zodat men kan zien wat u maandelijks kunt missen. Ik vind het vreemd dat u overigens geen normale betalingsregeling kunt treffen. Een fatsoenlijke betalingsregeling hoort in principe mogelijk te zijn.Ik wil u er op attenderen dat de terugvordering een executoriale titel draagt. Dat wilt zeggen dat als u het teruggevorderde bedrag niet betaalt, er beslag op uw loon/uitkering of bezittingen kan worden gelegd.Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Alle klachten die gemeld zijn door Richardarmand