Klacht: Terug betalen over de periode 1 november 2016 tot en met 30 april 2017

op 18 september 2017 over UWV in de categorie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Ik was te laat met het indienen van een bezwaarschrift:
Onderstaande verstuurt naar UWV.

Bezwaarschrift:

Verklaring waarom het indienen van het bezwaar op de brief van 7 juni 2017 buiten het termijn valt:

De datum 17-08-2017 heb ik telefonisch contact gehad met de heer …….. van UWV te Utrecht over de ontvangen brief de datum 11 augustus 2017 met onderwerp vordering WGA.
Deze brief heb ik ontvangen de datum 15 augustus 2017 in mijn brievenbus.

In deze brief staat dat het UWV mij d.m.v. een brief de datum 7 juni 2017 heeft laten weten dat ik een bedrag van bruto € 2.670,92 moet terug betalen.
Deze brief van 7 juni heb ik niet ontvangen in mijn brievenbus.

Ik heb dan ook aan de heer …….. gevraagd of ik een bezwaarschrift kan indienen op de brief van 7 juni 2017 gezien in deze brief staat vermeldt dat dit voor 20 juli 2017 moet gebeuren.
De heer ……. deelde mij mede indien er in een heldere toelichting wordt omschreven waarom het bezwaarschrift buiten het termijn valt de mogelijkheid is om dit alsnog in te dienen.

Hierbij een bezwaarschrift op beslissing vaststelling van uw uitkering brief d.d. 7 juni 2017.

-in deze brief staat wijzigingen doorgeven.

Er hebben zich in deze periode geen wijzigingen voorgedaan!

De genoemde voorschotten van deze brief zijn bepaald door het UWV.

Deze berekeningen staan in de brief van de heer …………………………. (uw WIA uitkering wijzigt) d.d. 3 augustus 2016 en het arbeidsdeskundig rapport (onderzoek herbeoordeling WIA) 1 augustus 2016.

In het arbeidsdeskundig rapport staat dat de heer Wielemaker momenteel werkzaam gedurende gemiddeld 20 uur per week een loon verdient dat ligt tussen de 50% en de 100% van zijn theoretische restcapaciteit.

Op woensdag 16 augustus en donderdag 17 augustus 2017 heb ik telefonisch contact gehad met mevrouw …………… over het terug te betalen bedrag.
Zij deelde mede dat ik minder dan de 50% van de theoretische restcapaciteit verdien en daarom het teveel ontvangen toch wel zeer forse bedrag terug moet betalen.
Maar er hebben zich tijdens deze periode financieel gezien en aantal uren helemaal geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van augustus 2016!!!!
Dus wijzigt ook de WIA uitkering niet.

Er heeft zich in de afgelopen periode maar 1 wijziging voorgedaan, namelijk dat ik per 1 juni 2017 via een uitzendburo werk bij een taxi bedrijf.
Deze wijziging heb ik zodra dit bekend was aan de UWV doorgegeven.

Tevens heb ik een brief ontvangen op 5 december 2016 over definitieve vaststelling van uw uitkering van mevrouw ………… waaruit blijkt dat ik € 137,68 bruto te weinig heb ontvangen aan uitkering.

Eindconclusie:

Na de ontvangen brief van de heer ………….. uw WIA uitkering wijzigt d.d. 3 augustus 2016 en de ontvangen brief de datum 11 augustus 2017 onderwerp vordering WGA, heb ik nooit enig bericht ontvangen zowel in mijn UWV als in de brievenbus dat de toen berekende uitkering zal worden gekort, anders had ik maatregelen genomen.

Ik vindt het dan ook zeer ongepast en niet terecht om zo’n fors bedrag van de uitkering die nota bene door de UWV zelf is bepaald welke is benoemd in de brief van 11 augustus terug te vorderen. Mede de zin als u niet op tijd betaalt dan bepalen wij hoe u gaat betalen is meer dan mens onvriendelijk en over u kunt misschien schuldhulpverlening krijgen maar te zwijgen.

Al met al word ik nu met een groot probleem geconfronteerd door de UWV door een forse vordering van mij te eisen welke zoals uit voorafgaande blijkt volkomen onterecht is en waar ik absoluut zelf geen debet aan heb.

Gewenste Oplossing:

Aangezien de arbeidsdeskundige van het UWV in het arbeidsdeskundig rapport dat ik gedurende gemiddeld 20 uur per week als taxichauffeur leerlingen vervoer een loon verdient dat ligt tussen de 50% en de 100% van mijn theoretisch restverdiencapaciteit verdien en er geen wijzigingen in de afgelopen periode zijn geweest klopt het verhaal niet dat ik de som van bruto € 2670,92 aan hun moet terug betalen.

Ben dan ook van mening dat de UWV een fout heeft gemaakt door bovenstaande vermelding en dat ik daar de dupe van ben.

In de brief van 7 juni 2017 blijkt wanneer ik minder verdien dan 50% van mijn theoretisch restverdiencapaciteit dat ik bruto € 430,43 in plaats van
€ 831,50 aan bijdrage ontvang van de UWV.

Dit is geen enkele voorgaande brief benoemd of aan gegeven.

Dus hoe had ik kunnen weten?

Om dan bijna een jaar later een terugvordering te eisen is niet eerlijk en onmenselijk, omdat ik er vanuit ging dat de uitkering welke nota bene door het UWV is bepaald klopt.

Nogmaals er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in deze periode.

Ik ben dan ook pas tevreden als het bedrag wordt kwijtgescholden en in de toekomst duidelijk wordt aangeven waar ik daadwerkelijk recht op heb kwa uitkering zonder dat ik na een lange periode onder dwang geld terug moet storten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over UWV

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over UWV nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door awielemaker