Klacht: Slechte studiemateriaal

op 17 september 2017 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben bezig met de HBO studie Toerisme en recreatie bij de LOI. Ik heb al heel wat problemen ondervonden met de LOI. Om te voorkomen dat ik zo weer een paar maanden verder ben, wil ik via deze weg een klacht indienen over het volgende.

Ik ben 4 weken geleden begonnen met de module Projectmanagement. Deze module wordt aangepast en is 1 oktober beschikbaar. De nieuwe studiewijzer en nieuwe theorieboek is al wel beschikbaar. Waar je eerst 2 boeken nodig had, heb je er nu nog maar 1 nodig. Hierin zou alle lesstof staan die je nodig hebt voor deze module. Naast dit boek heb je de kennistrainer van de LOI waar je per blok een aantal vragen kunt beantwoorden. Wat mij erg verbaasd en tegen de borst stuit is dat er veel vragen worden gesteld over dingen die nergens in mijn theorieboek staan. Ik moet nog heel veel dingen opzoeken op het internet. Ook moet ik berekeningen maken, waarover met geen woord gerept wordt in het theorieboek. Deze vragen heb ik vervolgens aan mijn docent voorgelegd, maar zij wist niet eens hoe deze berekeningen gemaakt moeten worden en zei tegen mij dat ik deze kwestie maar bij de LOI klantenservice moest voorleggen. Hier wil ik niet op gaan wachten, want dan ben ik weer een paar weken verder en ik wil nu graag weten waar ik aan toe ben. Ik vraag me echt sterk af of ik op deze manier wel goed wordt voorbereid op het examen. De vragen die op de kennistrainer gevraagd worden zijn steeds hetzelfde. Ik word er niet beter van dat ik straks deze vragen uit me hoofd weet, terwijl er op het echte examen hele andere vragen gesteld worden. Daarnaast zal er op het examen open vragen gesteld worden. Hoe moet ik er vertrouwen in hebben dat mij dit gaat lukken als ik hier niet eens mee kan oefenen?

Deze kwestie zit me erg hoog, omdat het me al een keer eerder is overkomen dat ik slecht ben voorbereid op een extern examen en deze dus ook niet gehaald hebt. Dit is uiteindelijk goed door de LOI opgelost, maar dit heeft wel 2 maanden in beslag genomen. Het examen dat ik moet maken bij de module Projectmanagement is maar liefst 590 euro! Dit examen is dus niet iets wat je zo even doet. Ik vind het erg kwalijk dat ik me druk moet maken over het feit of het aangebodene studiemateriaal van de LOI wel voldoende is om mij voor te bereiden op het examen. Voor iemand die nog nooit Projectmanagement heeft gehad is dit best wel een moeilijke module. Ik snap dat een groot deel van Projectmanagement gewoon stampen is, maar door de vragen die gesteld worden in de kennistrainer vraag ik me af of alle theorie überhaupt in de theorieboek staan. Ik heb de meeste vragen nou al wel gezien en zou graag meer willen oefenen. Dit is met wat de LOI me aanbiedt niet mogelijk. Je hebt een theorieboek, een kennistrainer die steeds dezelfde vragen stelt en dat is het. Voor deze module staat 20 EC, maar ik ben in 4 weken al bij blok 18 van de 23. Ik wil niet zeggen dat ik alle theorie in die blokken beheers, maar om steeds dezelfde vragen te moeten beantwoorden is ook niet echt bevorderlijk.

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Ik wil niet steeds bij elke module me afvragen of de kwaliteit van het studiemateriaal voldoende is. Ik wil niet steeds kostbare tijd kwijt zijn aan het insturen van klachten over dingen waarvan ik niet verantwoordelijk ben. De LOI moet mij voorzien in kwalitatief goed studiemateriaal om mij goed te kunnen voorbereiden op het examen. Dat gevoel heb ik absoluut niet en ik eis daarom ook dat hier naar gekeken wordt!!

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 dagen geleden - Ik heb een email gestuurd naar LOI over deze klacht.

Bericht van LOI

3 dagen geleden - Beste Kimberley, Vervelend dat je het gevoel hebt dat je je niet voldoende kunt voorbereiden op het examen bij de module Projectmanagement. Het theorieboek en de inzendopgaven zouden je voldoende moeten voorbereiden op het examen. De kennistrainer is hierbij een extra gratis hulpmiddel dat wij aanbieden, maar niet noodzakelijk ter voorbereiding op het examen. Het is natuurlijk wel zo dat als er een kennistrainer aanwezig is deze ook juist is. Heb je wellicht voorbeelden van vragen uit de kennistrainer die je niet in het boek kunt vinden. Graag aangeven bij welk onderdeel van de kennistrainer je deze vraag tegenkomt. Als ik de juiste inschrijving van jou voor me heb zie ik dat je nog geen enkele inzendopgave hebt gemaakt. Dit wil ik je dus als eerste aanraden. Daarnaast kun je met je vragen over de leerstof altijd terecht bij de docent. Ik zie je reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Patricia Namens LOI Webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 dagen geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht khyra

3 dagen geleden - Hallo, Zoals ik al zei is de LOI bezig met het aanpassen van deze module. De veranderingen worden in 2 stappen doorgevoerd en de tweede stap is het leerpad aanpassen (eerste stap was al gedaan). De studiewijzer die op de kennistrainer te vinden is zal in het leerpad verwerkt worden. In deze studiewijzer wordt niet gesproken over het maken van inzendopgaven. Volgens de studiewijzer kan ik alleen maar gebruik maken van de kennistrainer. Op het moment gebruik ik het leerpad niet, omdat deze nog niet aansluit op de studiewijzer. Ik was er vanuit gegaan dat de studiewijzer leidend was en heb daarom ook gedaan wat er op de studiewijzer staat. Dat de kennistrainer helemaal juist is ben ik niet helemaal met u eens. Ik kom vaak tegenstrijdige vragen tegen. De ene keer is iets wel goed en de andere keer word het op een andere manier gevraagd en dan is dit antwoord niet juist, of er wordt iets fout gerekend terwijl het wel zo in het theorieboek staat. Een voorbeeld van een antwoord dat fout gerekend wordt; Wat zijn de stijldimensies bij schriftelijk communiceren? Ik kies dan het antwoord gestructureerdheid en aantrekkelijkheid. Dit antwoord is niet juist want aantrekkelijkheid is volgens de kennistrainer geen stijldimensie. In mijn theorieboek staat duidelijk dat aantrekkelijkheid bij de stijldimensies van Jan Renkema hoort, dus ik snap dan niet helemaal waarom mijn antwoord niet juist is. De volgende vragen staan niet in het theorieboek: - Wat is een blueprint? - Vragen over de stakeholderanalyse. Hoe je sommige stakeholders het beste kunt benaderen als ze wel of geen invloed hebben of als ze wel of geen belang hebben. Er staat wel een matrix in het boek zonder uitleg. Ik moet dus op internet opzoeken hoe de matrix werkt. Het lijkt mij niet de bedoeling dat ik steeds dingen op internet moet opzoeken. Ik ben nog wel meer van zulke vragen tegengekomen, maar ik weet niet of dat zin heeft om dat allemaal te noemen. Ik kan u niet vertellen in welk onderdeel dit staat, want alle vragen worden door elkaar gevraagd dus ik weet niet bij welk blok het hoort. Daarnaast is het zo dat ik sommige vragen bij mijn docent heb neergelegd, maar dat die hier geen antwoord op kon geven en ik maar contact moest opzoeken met de LOI klantenservice. Dit vind ik natuurlijk erg vreemd, want de docent zou hier toch gewoon antwoord op moeten kunnen geven? De vragen die ik aan mijn docent heb voorgelegd zijn: - Wat is de ETAC van het gehele project indien de rest van het werk van de werkpakketten tegen Schedule Performance Indicator wordt uitgevoerd (in de vraag staan ook cijfers, maar ik heb geen idee wat de ETAC is en hoe je dit berekend. Dit staat ook niet in mijn theorieboek) - Welke onderstaande stelling over schattingsmethoden is juist? ( wordt bij de antwoorden gesproken over velocity- analyse. Komt niet in mijn theorieboek voor) -Wat is de ECAC van dit werkpakket, indien de rest van het werkpakket conform huidige cost performance indicator wordt uitgevoerd? (Weet niet wat ECAC is en dit staat ook niet in het theorieboek) Hopelijk kunt u begrijpen dat ik hierdoor het gevoel krijg dat ik bepaalde stof niet mee krijg en dus ook niet goed wordt voorbereid op het examen. Op een gegeven moment weet ik natuurlijk het antwoord op de vraag wel, omdat ik het goede antwoord wel kan onthouden, maar het klopt natuurlijk niet dat het niet in mijn theorieboek voorkomt. Want als er een andere vraag over gesteld wordt op het examen, zal ik er dus geen antwoord op kunnen geven. Alvast bedankt voor u reactie.

Bericht van LOI

1 dag geleden - Beste Kimberley, Of er in het nieuwe leerpad wel of geen inzendopgave zullen zijn kan ik dan ook nog niet aangeven. Ik dit geval wil ik je aanraden om het nieuwe leerpad af te wachten. Volgens de mededeling op de LOI Campus wordt deze begin oktober verwacht. Als het zover is wordt je nader geïnformeerd. Sorry, ik bedoelde dat als er een kennistrainer is dan moet deze wel goed zijn. Verkeerde woordkeuze van mij. Ik zal de fouten die je hebt aangeven intern naar de juiste afdeling doorspelen. Zodra ik hier een reactie op heb ontvangen laat ik het direct weten. De vragen die je hebt gesteld lijken me inderdaad vragen voor de docent. Het zijn immers inhoudelijke vragen over de leerstof. Ik zal onze docentenbegeleiding vragen om je vragen nogmaals voor te leggen aan de docent. Ik begrijp heel goed dat je hierdoor het gevoel krijgt dat je bepaalde stof niet mee krijgt. Dit lijkt me ook niet de bedoeling. De docent zou je hier meer in moeten ondersteunen en de kennistrainer moet naar behoren werken. Je hoort van ons zodra er een reactie is. Met vriendelijke groet, Patricia LOI Webcare

Alle klachten die gemeld zijn door khyra