Klacht: kind en gezin opzettelijk in problemen brengen om eigen betrokkenheid te rechtwaardigen

op 28 januari 2019 over Raad voor de Kinderbescherming in de categorie Hulpverlening

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het kind groeit op in een eenouder gezin. De moeder staat open voor de betrokkenheid van de vader die eerst 4 jaar het kind helemaal niet wilde zien en daarna maar een paar keerjaar. Discussiepunten – het kind kent de vader niet en geeft bij hehaling aan niet alleen met hem te willen zijn (enkele zorgelijek voorwallen toen het kind 5 en 7 jaar oud was – vader’s pimmel gezien etc).

het kind heeft zich 11,5jaar lang geod ontwikkeld, totdat de vader een rechtszaak aangespannen heeft. Om zijn dochter vaker te zien(wat al eerder kon, alleen wilde hij geen regelmaat!) en om van alimentatie af te komen.

De Raad kijkt niet naar de werkelijke situatie van het kind maar probeert de situatie warain de zorgen over de opveodsituatie zijn te insceneren.

Alle signalen – school, BSO, overd e ntwikkeling van het kind zijn positief, toch vindt Raad het noodzakelijk om Onder toezic stelling op te leggen en een kind die al ene paar uurmaand met de vader waarmee geen echte band is teveel vindt van haar gezin en haar leven en ontwikkeling te beroven. De Raad gaat zelfs zover dat bij de school geinformeerd wordt of het kind (een zuiver VWO advoes, multitalent, vrolijk en positief kind!) kind overvraagd wordt. Bij anntworod dat dit niet het geval is blijft Raad vasthouden dat er een probleem is.

Raad creert een vechtscheiding context en eenscheiding terwijl de ouders voordat de moedre wist zwanger te zijn uit elkaar zijn gegaan. Pas na 2 rechtszaken en toen het kind al 4 was ging de vader alimentatie betalen.

Bijan alle raadsonderzoekers zijn vrouwen, de vader is een getraind acteur en narcisoide personlijkheid – zij hangen aan zijn lippen.

De Raad (Rottedam) gaat zels zover dat een gehele vonnis van een kort geding die de moeder aangespannen en gewonnen heeft in het rapport niet vermeldt (de meetstrecente vonnis is!) omdat dan hun OTS minder makkelijk te rechtwaarduge zou zijn.

De onderzoeksters van RvdK Rotterdam manipuleren de verslagen: feitelijke onjuistheden, in verslaglegging de zaken weglaten enof verdraaien en weigeren om die aan te passen, De moede heeft gesprek met raad opgenomen het is niet geldig omdat wij niet akkoord zijn gegaan met de opname.. dat de Raad liegt en verzient, als het maar in het straatje past’. ene gelukkig, en vrolijk kind is niet toegestaan – er moet eerst ellend egecreerd wordn – dan is Raad op zijn best.

Gewenste Oplossing:

Dat de Raad eerst een OPRECHTE en CORRECTE nulmeting doet : hoe gata het met het kion dsinds de geboorte, wta is de basis van het gezien en dat de vader asl aanvulling EN TER VERBETERING van de situatie van het kind betrokken wort en niet het gezien kapot-breken, uitgebreid omgang die gehele leven van het kind (incl. sportactiviteiten) zal ontwrichten en d eontwikkeling van het kind bedreigen.

GEEN OTS en HET KIND MET RUST LATEN zodat die IN HARMONIE VOLWASSEN KAN WORDEN.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Raad voor de Kinderbescherming

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Raad voor de Kinderbescherming nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door