Klacht: Onvoorzien meerwerk en gebrek aan service Keukenconcurrent.

op 11 oktober 2016 over KeukenConcurrent in de categorie Keukenleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Hieronder de klacht zoals ik hem per mail op 10 oktober j.l. heb gezonden aan de keukenconcurrent:

===
Mijn moeder heeft bij u een keuken gekocht ivm een aankomende verhuizing.

Er is iemand geweest via jullie om e.e.a op te meten en te bekijken en er zijn afspraken gemaakt voor het slopen, leidingen leggen, stuken, elektra etc.
Afgelopen woensdag 5 oktober is de oude keuken gesloopt.
Deze mannen waren er niet volgens afspraak op de aangeven tijd en dus te laat.
Mijn moeder moest jullie bellen waar ze bleven.
Donderdag 6 oktober j.l. kwamen er mannen voor het aanleggen van de leidingen en nu één uur te vroeg. Op zich niet erg als je er woonachtig bent maar mijn moeder woont er nog niet en woont er zelfs ruim een half uur vandaan!
Tevens voor het leidingwerk werd al €700,- meerwerk gerekend? Vreemd aangezien er toch iemand komt van jullie om e.e.a op te meten en te bekijken. Enig meerwerk kan gebeuren maar vind €700,- meerwerk een aardig bedrag.
En dan als klapper vandaag, de stukadoor staat gepland voor tussen 9 en 10 uur.
Stel dat ze eerder zijn is mijn moeder er om 08.15 uur. Om 11 uur is er nog niemand en om 12 uur evenmin. Toch maar even bellen en een ongeïnteresseerde ‘Ab’ van klantenservice geeft het nummer van de planning en de planning geeft het nummer van de stukadoor. De stukadoor geeft aan dat mijn moeder wel ingepland staat en dat hij haar binnen 10 min terugbelt. Niet dus! Mijn moeder gaat dan maar naar huis, want er zijn andere werklui bezig die hem binnen kunnen laten. Mocht ie ooit nog komen.
Om ca 13.15 uur is de stukadoor er, ruim 3 uur te laat(!) En deze goede man is doof en is met één wand van de keuken bezig. Wanneer mijn moeder naar de andere wand wijst, aangezien daar ook keukenkastjes komen volgens afspraak met jullie, geeft de man in gebaren en via zijn telefoon aan dat hij maar een afspraak heeft voor 1 muurtje van 8m2! Mijn moeder belt weer met ‘Ab’, legt het verhaal uit en Ab zegt ‘en dus?’ En dus??? Dus mijn moeder krijgt een keuken met een gestuukte wand met keukenkastjes en een wand met keukenkastjes geplaatst op een niet gestuukte wand? Is dat een nieuwe modestijl? En het moest volgens jullie vandaag allemaal gestuukt worden want morgen komt er iemand van jullie voor de electra. Enfin Ab gaat het uitzoeken en zal terugbellen. Ab moet nog steeds terugbellen.
Mijn moeder is 73 jaar en gaat uit van jullie expertise en neemt dan ook aan dat ze heeft getekend voor een volledige geïnstalleerde en keurig afgewerkte keuken.

Aangezien we nog steeds afwachtend zijn van de service van “Ab”, er een tijdsdruk is en er ontstane vertraging vanuit de Keukenconcurrent is voor de verdere voortgang van het plaatsen van de keuken hebben we hedenmiddag ad hoc moeten besluiten om de andere wand direct te laten stuken door de aanwezige vaklieden die wél van aanpakken weten en service gericht werken. Dit resulteert op wederom extra onnodige onvoorziene kosten.

Ten overvloede wil ik mede namens mijn moeder nogmaals met klem benadrukken dat ik uw werkwijze ronduit schandalig vind!

Met vertrouwen zie ik uw gepaste compensatie en excuses tegemoet,
===

Gewenste Oplossing:

Compensatie meerwerk en excuses. Zodra ze de handtekening hebben staan op de order is, hoef je op geen enkele service meer te rekenen. Mijn moeder voelt zich enorm in de maling genomen door dit bedrijf.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 weken geleden - Ik heb een email gestuurd naar KeukenConcurrent over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 weken geleden - Deze klacht is zojuist door KeukenConcurrent in behandeling genomen

Bericht van KeukenConcurrent

2 weken geleden - Beste meneer Timmerman, Wat ontzettend vervelend te vernemen dat het meerwerk op de keuken van uw moeder niet goed verloopt. Ik begrijp dat u dit gevoel er aan overhoud en ik wil graag kijken wat ik hierin voor u kan betekenen. Ik neem morgen voor u contact op met de juiste afdeling en zal u hierna een terugkoppeling geven. Met vriendelijke groet, Teun - Webcare KeukenConcurrent

Reactie van de melder van de klacht dhtimmerman

7 dagen geleden - Teun heeft nog steeds, 7 dagen later, geen contact opgenomen en er zijn inmiddels nog twee klachten bijgekomen welke ik hieronder heb geplakt zoals ze zijn verzonden naar de Keukenconcurrent. === KLACHT 3 (verzonden d.d. 18 oktober j.l.): Geachte heer, mevrouw, "Voor al uw aankopen bij KeukenConcurrent gelden de CBW-voorwaarden. Als lid van het CBW dient KeukenConcurrent aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Een erkenning van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) krijgt een organisatie niet zomaar. Het CBW toetst bedrijven op belangrijke onderdelen zoals klantvriendelijkheid en service. Bij KeukenConcurrent staan we voor helderheid en openheid van zaken. 'Addertjes onder het gras' die kennen we niet. Duidelijk, helder en eerlijk. U weet 100% waar u aan toe bent en deze pagina is daar een goed voorbeeld van. Ter bevestiging van deze duidelijkheid vragen wij de klant om parafen en handtekeningen te zetten bij iedere belangrijke passage in de overeenkomst, zodat optimaal helder is waar de klant aan toe is bij ondertekening van de overeenkomst." Deze tekst valt te lezen onder uw algemene voorwaarden op de website van de Keukenconcurrent? Het CBW toetst bedrijven op klantvriendelijkheid en service? Volgens mij heeft u daar nooit van gehoord! "Bij de Keukenconcurrent staan we voor helderheid en openheid van Zaken. 'Adertjes onder het gras" -die kennen jullie niet? De Keukenconcurrent heeft totaal geen enkele vorm van klantvriendelijkheid en service en zit vol 'addertjes onder het gras'!! Op de klachten 1 en 2, welke wij naar de vestiging Wateringen en het algemene klachtenformulier hebben gezonden hebben wij geen enkele reactie ontvangen. De enige reactie die wij kregen was van uw financiële afdeling. Op 17 oktober j.l. heeft mijn moeder 's-ochtends het restant orderbedrag ad € 8.000,- overgemaakt. 's-Middags kreeg mijn moeder een belletje en mailtje van de financiële afdeling van de Keukenconcurrent dat het geld nog niet was overgemaakt. Dit is onjuist want dit was al gebeurt maar waarschijnlijk wegens verschillende banken nog niet zichtbaar op de rekening van de keukenconcurrent. Vandaag 18 oktober j.l. om 12 uur een belletje van Marian van de Keukenconcurrent. De keuken wordt morgen 19 oktober geleverd maar het bedrag van de openstaande meerwerken moet nog worden voldaan. Mijn moeder heeft Marjan aangegeven dat het meerwerk nog niet is voltooid volgens afspraak met de keukenconcurrent (Zie tevens klachten 1&2) en dat zij daarom ook nog niet bereid is dat meerwerk te betalen. Het stukadoorswerk alsmede de elektra is niet afgemaakt volgens de overeenkomst en heeft mijn moeder door haar eigen aannemer maar laten maken/repareren teneinde geen vertraging in de levering en plaatsing van de keuken te krijgen. Zij verhuist en woont daar namelijk al vanaf 27 oktober a.s. en kan daarbij geen vertraging door onkunde van uw bedrijf gebruiken! Marjan had alle begrip en moest toegeven dat het een 'zooitje' was en was blij te vernemen dat de keuken geleverd kon worden omdat mijn moeder haar werklui al het niet door de keukenconcurrent voltooide werk hadden gedaan. Vanmiddag 18 oktober 17.15 uur krijgt mijn moeder een belletje van ene Anne: De levering van de keuken, die gepland staat voor morgen woensdag 19 oktober gaat opeens niet door, want er staat nog een betaling voor meerwerk open van € 875,- ?!! Mijn moeder heeft uitgelegd aan Anne dat dit meerwerk nog niet volledig is uitgevoerd en de Keukenconcurrent daarom in gebreke is. Tevens aan Anne medegedeeld dat mijn moeder haar aannemers het meerwerk al hebben uitgevoerd en er een rekening uitgaat naar de keukenconcurrent voor hun nalatigheid en de extra kosten die mijn moeder heeft moeten maken door de nalatigheid van de Keukenconcurrent. Anne gaat overleggen, mijn moeder luistert 10 minuten naar een leuk muziekje en de verbinding wordt zonder enig tegenbericht verbroken! Schande! - Net zoals in klacht 1 & 2 stel ik u in gebreke voor het niet nakomen van afspraken. Net zoals wij een betalingsverplichting hebben voor GELEVERDE arbeid, heeft u een leveringsplicht en een overeenkomst voor de montage van de zuur betaalde keuken. - Ik eis van de Keukenconcurrent een uitgebreide specificatie van uw meerwerk, zonder nummers, waar de daadwerkelijke kosten uit bestaan, aangezien deze kosten niet vermeld staan in uw order d.d 4 september 2016 - Tevens stel ik u via dit schrijven alvast in kennis, dat u van ons een factuur zal ontvangen voor het meerwerk dat onze aannemers hebben moeten uitvoeren en waarin u, de Keukenconcurrent, in verzuimd heeft. Door het herhaaldelijk uitblijven van uw reacties op onze klachten en uw leveringsverplichtingen, voel ik mij gedwongen om deze klacht hoorbaar te maken middels de klachtenformulieren van de geschillencommissie wonen, klacht.nl, consuwijzer.nl, kassa.vara.nl, radar.avrotros.nl en per cc aan opgelicht@avrotros.nl. Ik vertrouw er op dat u alsnog uw leveringsverplichtingen nakomt, zodat we dit kunnen afsluiten. Met vriendelijke groet, Namens D.H. Timmerman-den Haas Mw. O. Timmerman KLACHT 2: Van: Odette Timmerman Verzonden: zondag 16 oktober 2016 20:29 Aan: wateringen@keukenconcurrent.nl CC: Mama Timmerman Onderwerp: Klacht 2! en FW: Klacht 1mbt ordernr. 20338055345 Geachte heer, mevrouw, Met wat voor een bedrijf hebben wij te maken? De firma 'List en Bedrog'? Op de eerdere klacht (zie hieronder) hebben wij totaal geen reactie gekregen van uw kant, behalve via klacht.nl vier dagen geleden. Van ene Teun, die het allemaal erg vervelend vind en contact met ons gaat opnemen. Daar bent u helaas niet zo goed in want ook Teun moet nog steeds contact opnemen. En het verhaal eindigt niet met klacht nummer 1, het lijkt wel een aflevering van "Kassa" en wordt namelijk allemaal nog maar erger. Dinsdag 11 oktober is er met u (lees: De Keuken Concurrent) een afspraak gemaakt dat de elektricien komt om 12.00 uur. Als mijn moeder komt tegen 12 uur blijkt dat de elektricien er al is vanaf de vroege ochtend. Gelukkig waren er al werklui bezig die hem binnen konden laten anders was dat ook wéér mis gelopen. Meneer de elektricien geeft aan later in de middag terug te komen voor de stopcontacten en dat er dan gelijk afgerekend moet worden voor het meerwerk (alweer?!!). Niemand meer gezien die middag terwijl er elke dag van 's ochtends vroeg tot einde middag werklui of mijn moeder aanwezig zijn in de woning. Woensdag 12 oktober belt mijn moeder uw hoofdkantoor waar de elektricien blijft. Alleraardigste mevrouw gaat het uitzoeken en zal terugbellen, wat weer niet gebeurt (!). Donderdag 13 oktober wordt mijn moeder om 15.15 uur gebeld door de elektricien dat hij, zonder enige afspraak en bericht vooraf, voor de woning staat maar niemand doet open. Dit klopt want de elektra ligt eraf omdat er werklui bezig zijn in de woning dus de bel doet het niet. Mijn moeder geeft aan de werklui gelijk te bellen dat er iemand voor de deur staat maar daar wil meneer niet op wachten (2 minuten?!) dus elektricien is weer verdwenen. Vrijdag 14 oktober belt mijn moeder weer het hoofdkantoor, 'tja mevrouw logisch dat de elektricien niet is geweest', 'U moet nog € 170,- meerwerk betalen'!!! Ja dat klopt, dat zou betaald worden de middag van dinsdag 11 oktober zodra de elektricien 's middags weer zou terugkomen voor het plaatsen van de stopcontacten en het afmaken van zijn werk! Maar de elektricien of u heeft verzuimd het elektra alsmede het stukadoorswerk (vermeld in mijn eerdere klacht) te maken volgens afspraak. En dan verwacht u morgen 17 oktober wel de betaling van € 8.000,- voor de keuken terwijl u in gebreke bent m.b.t. de voorbereidingen voor de plaatsing van de keuken en dan moet er ook nog eens allemaal meerwerk betaald worden, wat riekt naar oplichterij. Overigens zal de keuken volgens afspraak met u op woensdag 19 oktober tussen 7.30 en 10.00 uur geleverd worden en donderdag 20 oktober tussen 7.00 en 10.00 uur geplaatst. Als u niet deze week de te verrichten werkzaamheden afrond zoals eerder afgesproken stel ik u in gebreke. Dat betekent dus dat u vóór woensdag 19 oktober 2016 de tijd heeft om uw achterstallige werkzaamheden op de Balsemienlaan 136 te Den Haag af te ronden. En dat de keuken geleverd en geplaatst wordt op woensdag 19 en donderdag 20 oktober. Ik eis van u hierin een heldere communicatie met een passende, professionele, klantvriendelijke oplossing. Voor het geval u de contactgegevens kwijt bent: Mw. D.H. Timmerman-den Haas: m. 06-xxxxxxxx of 070-xxxxxxx of b.g.g. Dhr. E. Heiberg: m. 06-xxxxxxxx (nummers weg gehaald t.b.v. klacht.nl en privacyredenen maar bekend bij Keukenconcurrent.) Met vriendelijke groet, Namens D.H. Timmerman-den Haas Mw. O. Timmerman

Reactie van de melder van de klacht dhtimmerman

3 dagen geleden - En wederom is er een klacht bijgekomen, onderstaande klacht is verzonden aan filiaal Wateringen als het hoofdkantoor: ======= Geachte heer, mevrouw, Op onderstaande klachten is wederom geen reactie gekomen behalve van Anne. Anne voelde zich onheus bejegend, omdat zij niet diegene kon zijn die gebeld had, want zij was deze betreffende dag vrij. Excuus hierbij aan Anne en fijn dat zij wel kon reageren. Op woensdag 19 oktober is netjes de keuken geleverd........ Er moest wel eerst een openstaand bedrag ter plekke gepind worden aan meerwerk ad. € 875,-. ??? 'Meerwerk' dat niet volledig is geleverd en al helemaal niet binnen 3 werkdagen na het verkoopgesprek zijn opgenomen en welke ook niet op een separaat document zijn vastgelegd en gespecificeerd. Dubieuze werkwijze. Terwijl dit toch wel duidelijk in de overeenkomst met de Keukenconcurrent vermeld staat. Op donderdag 20 oktober is de keuken geplaatst. Deze plaatsing heeft door kunnen gaan, omdat door de aannemers van mijn moeder het 'meerwerk' is uitgevoerd wat door u uitgevoerd had moeten worden! Er is een afspraak na de plaatsing met mijn moeder gemaakt dat de elektra (en hier bedoel ik mee de wandcontactdozen) verder nog afgemaakt zou worden en er zou een keukenkast-deurtje omgewisseld worden omdat deze in de verkeerde richting opendraait. Nog steeds wachten wij op bericht van u wanneer deze elektra wordt afgemaakt. Ook begrijpen wij beter na bestudering van de bouwtekeningen van de keuken dat er een kastje verkeerd opendraait. De keuken is in zijn geheel niet volgens uw eigen tekening geplaatst. Na binnenkomst in de keuken zou na de bar-poot aan de rechterzijde de dubbele kastjes geplaatst moeten worden, daar zit nu een enkele en aan de raamkant de dubbele. Als u uw eigen tekening correct had uitgevoerd, was u ook goed uitgekomen met de kastjes en had hier niet nu nog een keer extra teruggekomen moeten worden voor een verkeerd opendraaiend kastje. Ik kan alleen maar wederom onnodig prutswerk concluderen. Tevens is er nergens gekit! De spoelbak is er in geplaatst zonder kit rand. De kookplaat is er in geplaatst zonder kit rand. Enfin er zit nergens een kit rand. Dit lijkt mij bij een plaatsing van een keuken wel een essentieel ding!? Electra en water gaan niet goed samen... maar dat hoef ik u niet uit te leggen toch? Bovendien mag je verwachten dat kitten een standaard is bij de oplevering van een nieuwe keuken! Dan nog een hekel puntje over het verpakkingsmateriaal van de keuken. Het afval van de keuken is zonder enig overleg achtergelaten in de woning. Aangezien er hard gewerkt wordt door een vijftal aannemers om het huis af te krijgen voor de aankomende verhuizing op donderdag 27 oktober a.s., kan dit in de weg liggende afval er niet bij gebruikt worden en is dit afval verwijdert. Op vrijdag 21 oktober melde zich iemand, zonder afspraak, aan de deur teneinde uw afval op te ruimen. Dit was dus niet meer nodig en te laat. Ook deze kosten, volgens uw montage-opdracht, ad. € 75,- zien wij gaarne geretourneerd. Tevens hebben wij van het door u, zogenaamde, meerwerk ondanks een eerder verzoek nog steeds geen gespecificeerd document ontvangen. Hierbij wil ik u graag wijzen op uw eigen geleverde montageopdracht. Ook wil ik u wijzen op de bijlage in deze mail, er is door uw bedrijf leidingwerk gedaan welke niet volgens de huidige norm is geïnstalleerd. De nota die mijn moeder hiervoor van haar aannemer heeft ontvangen bedraagt € 689,70, welk bedrag wij tevens van de Keukenconcurrent gaarne geretourneerd zien. Resumé: - Wanneer wordt het keukenkast-deurtje juist geplaatst? - Wanneer wordt de elektra (wandcontactdozen) afgemaakt? - Wanneer komt er iemand voor de kit randen? - Wanneer krijgen wij een gespecificeerde nota van het meerwerk? - Wanneer krijgen wij het door ons teveel betaalde, niet geleverde meerwerk teruggestort? Wat ons betreft begint u met het terugbetalen van de door u ondeugdelijk aangelegde leidingwerk en de door ons bijgevoegde nota van € 689,70. alsmede de € 75,- van het door ons zelf verwijderde verpakkingsmateriaal. Ik zie daarom graag per ommegaande een betaling van € 764,70 tegemoet op rekeningnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t.n.v. D.H. Timmerman-den Haas te Den Haag. De nota voor het o.a. niet uitgevoerde stukwerk kunt u, de keukenconcurrent, tevens van ons tegemoet zien. Wij overwegen juridische stappen, aangezien u herhaaldelijk in gebreke blijft op bovengenoemde klachten. Echter stellen we u nogmaals in de gelegenheid om uw leveringsplicht na te komen, zoals wij ook voldaan hebben aan onze betalingsverplichtingen. Ik vertrouw nog steeds, tegen beter weten in, op een goede afloop en zie daarom uw reactie graag per ommegaande tegemoet.

Bericht van KeukenConcurrent

2 dagen geleden - Beste mevrouw Timmerman, Ik zie dat u een contactpersoon heeft binnen onze organisatie, dit omdat de keuken duidelijk niet naar wens is opgeleverd. Ik heb uw bericht doorgestuurd naar haar, zij zal contact met u opnemen. Met vriendelijke groet, Yasmin - Webcare Keuken Concurrent

Alle klachten die gemeld zijn door dhtimmerman