Klacht: onterecht loonbeslag een zonder vooraankondiging

op 30 juni 2016 over GGN Mastering Credit in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onlangs is door GGN onterecht loonbeslag gelegd zonder vooraankondiging aan mijn adres. Dit betreft een van de schulden welke zijn ontstaan tijdens mijn voormalig huwelijk.
Nadat ik tot mijn grote verbazing achter kwam dat ik veel minder salaris had ontvangen, heb ik contact gehad met mijn werkgever die mij te kennen gaf dat dit loonbeslag in opdracht van GGN is uitgevoerd.
Met deze wetenschap heb ik meteen op donderdag 23-06-2016 gebeld met GGN om te vragen waarom ik hier niets van afwist dat dit zou gebeuren en waarom het überhaupt heeft plaatsgevonden. Het antwoord was dat ik vanaf oktober 2015 niet meer aan mijn betalingsverplichting voldeed.
Ik was het er absoluut niet mee eens omdat ik trouw volgens afspraak elke maand € 100,– aflos. Mij werd aangeraden om een mail te sturen met de bijbehorende betaalbewijzen zodat het opnieuw beoordeeld kon worden. De mail is diezelfde dag in de ochtend door mij verstuurd en in de middag heb ik met GGN gebeld om te verifiëren of ze de mail met de bijlages hebben ontvangen. Dit werd door hen bevestigd.
Op maandag 27-06-2016 heb ik gebeld om te zien of de zaak reeds in behandeling is en of de betaalbewijzen die ik verstuurd heb meer opheldering hebben gegeven. Helaas werd mij medegedeeld dat het nog in behandeling is en dat men nog niet wist hoelang het nog ging duren voordat er iets bekend zou zijn.
Mijn reactie hierop is dat ik geen kant op kan omdat ik niet weet waar ik aan toe ben, het grootste deel van mijn salaris is ingehouden inclusief vakantiegeld. Ik kreeg maar € 875- gestort.
Een half uur later kreeg ik een mail met een standaard tekst dat ik conform afspraak de betalingsverplichting niet heb voldaan. Het beslag blijft daardoor gehandhaafd zonder verder uitleg.
Vanzelfsprekend was ik het niet eens met deze beslissing. Ik heb wederom op die dag telefonisch contact gehad met GGN met het verzoek de medewerker te spreken over deze uitspraak en om te vragen waarop deze beslissing is gebaseerd, want ik had immers de betaalbewijzen verstuurd. Nogmaals werd mij geadviseerd door GGN om een bezwaarschrift per mail in te dienen en opnieuw met de betaalbewijzen o.v.v. opheffing loonbeslag. Dit bezwaar heb ik diezelfde dag via email ingediend.
Woensdag 29-06-2016, nam ik weer telefonisch contact op om te informeren of het is ontvangen en of het op de desbetreffende afdeling ligt. Hierop was het antwoord negatief. De mail is nog niet behandeld door de juiste afdeling. Men kon niet met zekerheid zeggen wanneer mijn bezwaar behandeld zou kunnen worden. In dit telefoongesprek is door de medewerker gezegd dat de aankondiging van loonbeslag nog niet naar mij is opgestuurd. Die aankondiging zou het formulier bevatten waarin ik mijn inkomsten en uitgaven kenbaar moet maken om zo een beslagvrije voet vast te stellen.
In deze korte periode met zovele contacten met verschillende medewerkers heb ik tot nu toe nog geen vast contactpersoon/zaakbehandelaar die gekoppeld is aan dit dossier gesproken, wat ik in het verleden wel heb gehad. Mijn verzoek om de contactpersoon/zaakbehandelaar te mogen spreken werd afgewezen.
Nu, heeft mijn ex-partner ook contact gehad met GGN over een ander lopend dossier waarbij het bedrag van de openstaande vordering niet juist is. Het antwoord van GGN was dat de betalingen bestemd voor de desbetreffende dossiers hier niet juist in verwerkt zijn en gecorrigeerd moeten worden. Bovendien was er een bijlage toegevoegd, gericht aan mij!! Dit bericht is gedateerd op 29-06-2016, ontvangen door mijn ex partner met een akkoord voor een betalingsregeling ,betreffende het dossier waar het loonbeslag op MIJN salaris wordt uitgevoerd. In dat akkoord vanuit GGN, is vastgesteld dat ingaande 26-07-2016, € 50,– per maand afgelost moet worden tot en met 23 januari 2017. Zelf heb ik hierover niets ontvangen of vernomen.
Ondanks dat ik heb weten te verantwoorden dat ik weldegelijk mij aan de betalingsafspraken heb gehouden, maar daar geen gehoor aan wordt gegeven kom in grote financiële problemen.
Juist omdat ik mij verdere financiële problemen niet kan permitteren, houd ik mij aan de betalingsafspraken en heb ik regelmatig contact met de schuldeisers. Deze contacten zijn eveneens te bewijzen d.m.v. opgeslagen email verkeer.
Wat betreft dit dossier, was op 22-02-2016 email contact geweest. Volgens GGN zou ik toen ook een betalingsachterstand hebben vanaf oktober 2015. Ook deze mededeling was onterecht en heb ik weten te verantwoorden door betaalbewijzen te versturen.

Kort samengevat:

• Er ligt loonbeslag op mijn salaris zonder enig aankondiging
• Ik heb geen formulier ontvangen om inkomsten en uitgaven in te vullen t.b.v. het vaststellen beslagvrije voet.
• Ondanks het verantwoorden van betalingsbewijzen blijft loonbeslag gehandhaafd
• Mijn verzoek om contactpersoon/zaakbehandelaar aangaande dit dossier wordt afgewezen
• Correspondentie welke gericht is aan mij, komt aan op een ander adres
• Er is sprake van geen goede financiële administratie bij GGN
• De verrichte betalingen aan GGN worden niet in de juiste dossiers verwerkt.

Ik hoop met het bovenstaande dat de klachten duidelijk zijn.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden wanneer het volgende heeft plaatsgevonden:

- Opheffing van het loonbeslag, omdat ik heb kunnen bewijzen dat ik mij aan de betalingsafspraak heb gehouden.

- Terugkrijgen van de onterechte inhouding op mijn salaris van juni 2016

- Het ontvangen van een duidelijke specificatie van de gedane betalingen over 2015/2016

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar GGN Mastering Credit over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door GGN Mastering Credit in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat GGN Mastering Credit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

GGN Mastering Credit

Heeft op 30 juni 2016 om 14:23 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl hebben wij u een e-mail vanuit ons kantoor gestuurd met de oplossing. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de e-mail dan kunt u met ons kantoor op werkdagen contact opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 u en 17.00 u.

Met vriendelijke groet,

GGN Mastering Credit

Alle klachten die gemeld zijn door Eugenie Tobias