Klacht: OFW

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Jammer dat OFW niet kan nakomen wat mondeling is toegezegd door de onderzoek mede werker van een gespecialiseerd bedrijf die over huis is geweest om daadwerkelijk mijn bevindingen die ook op de website OFW staat / stond over deze woning E label, niet word nagekomen.
Onderlinge mails binnen OFW letterlijk (Van: Woondiensten [mailto:woondiensten@ofw.nl]
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 15:50
Aan: Sjors Keij
Onderwerp: FW: Re – #3459
Sjors,
Jij hebt al vaker met deze bewoners gesproken over het label.
Wat doen we hier mee?
Het niet nakomen van de gemaakte afspraken en dan ook nog eens een A4tje met niet kloppende gegevens uit 2009jl, maar wel een bedrijf zoals boven genoemd een onderzoek laten verrichten en mij mondeling toegezegd dat ik een kopie van bevindingen rapport plus en min punten en andere zaken waar onder ook zijn melding dan het rapport geheel in PDF bestand op gemaakt word om zo geknoei tegen te gaan, blijft dit mondeling toegezegde rapport wat rechtsgeldig is bij wet niet aan mij te worden toe gezonden helaas.
Bij een gang naar de rechter komen alle kosten van de rechtsgang geheel voor rekening OFW helaas ook die van mijn advocaten en mijn kosten helaas , uiteraard zitten wij niet te wachten op een dergelijke gang naar de rechter maar huren is een recht en als er zaken niet kloppen moet dat door een bedrijf zoals deze al is geweest mij het toegezegde rapport toesturen en daarin verzaakt OFW wat gelijk staat als de waarheid van onderzoek niet willen erkennen zoals de huurders deze aangaven.
Dan het onderling op alle gronden willen verbloemen dat de huurders ongelijk hebben maar donders goed weten dat deze zelfde huurders zeker wel n hun gelijk staan is al een vorm van minachting naar de huurders en dat nemen wij dus niet.Huur moet op tijd binnen zijn zo mogelijk nog dagen eerder bij storingen ( valuta data is overboeken huur of welke betaling ook ) en de huren maar verhogen zelfs bij Chronischzieken wat wij beide helaas zijn terwijl er geen gehoor gegeven word aan het door de onderzoeker Labels mondeling toegezegde kopie onverschoont rapport jammer at huurders op deze manier melding moeten maken om toch tot een juiste goede afspraak dan wel oplossing te komen, als huurder heb je rechten en verplichtingen de rechter kan zelfs doen beslissen dat er een nieuw onderzoek komt waarna het rapport dan via de rechter naar beide partijen zal worden toegezonden, deze kans is ook bij Mr. F. Visser, voorheen de rijdende rechter dat is e landelijke media SBS6. Melding aan de huurcommissie heeft geen zin deze zijn NIET onpartijdig en kiezen al tijd de kant van de verhuurder mits het dak er af is of voor / achtergevel dan moeten ze wel aan de kant van de huurder om dat dan het bewijs heel dik zichtbaar is.Laat wel duidelijk zijn wij zijn niet blij met deze gang van zaken maar ons geld stinkt niet en is eerlijk verkregen huren doe je om dat je daar echt op hebt maar hoe meer Den Haag verplichtingen oplegt bij verhuurders hoe minder er gedaan word ten gunsten van de huurders helaas. Als het mogelijk is en niet anders kan kost het ruim duizend euro als ik een bedrijf moet inhuren deze staal alles vacuüm waarna een grafiek infrarood zich baar word met de plekken waar de warmte de straat verward zodat deze niet bevries bij sneeuwval.

Gewenste Oplossing:

Dat wat mondeling is toegezegd en dus het rapport van de onderzoeker die bevoegd was / is in kopie verschoont aan mij afgeven en niet blijven hangen op een A4tje van 2009 die tegen de gegevens op deze woning staat / stond E label waarvan een screenshot s gemaakt.
Helaas dat dit als huurder moet doen om je gelijk te halen bij een verhuurder belachelijk.

Alle klachten die gemeld zijn door Diny Haagsma - Westerhof