Klacht: Niet nagekomen afspraak m.b.t. stopzetting loonbeslag

op 25 november 2016 over Bosveld Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Er rust loonbeslag op het inkomen van mijn zoon, omdat mijn zoon niet rond kan komen , heb ik Bosveld (heel vaak gebeld en werd ik steeds afgewimpeld en zeer onvriendelijk te woord gestaan) een voorstel gedaan, zoals  u kunt zien in de bijlage,daar is bosveld mee accoord gegaan, wat blijkt nu bosveld houdt gewoon het loonbeslag aan en ze laten mij ook gewoon die 75 euro per week betalen, wat blijkt nu dit is gewoon een truc geweest om extra te laten betalen,nadat ik gebeld heb gaven ze aan dat er een fout gemaakt was door bosveld en dat het loonbeslag gewoon doorgaat, ik heb gevraagd mij het geld dat ik heb overgemaakt om dit terug te storten, dit moet overlegd worden volgens dhr.jansen van de incasso, kortom ik voel mij zeer bedrogen en merk dat het bosveld geen bal kan schelen, oftewel het probleem wordt alleen maar groter, ook krijg ik geen inzage in wat er nog openstaat, gaarne uw hulp

Gewenste Oplossing:

Als Bosveld het loonbeslag eraf haalt en zich houdt aan de gemaakte afspraken , dat ik per week 75 euro over maak. En als dat niet kan ik mijn overgemaakte geld 150 euro terug gestort krijg ik heb overigens de betaling van 75 euro wekelijks direct stop gezet) het feit is nl dat mijn zoon zijn ziektekostenpremie niet kan betalen en geen leefgeld heeft omdat bosveld rond de 140 tot 200 per week inhoudt, en dat bosveld reageert op de mails en als je belt je ook fatsoenlijk te woord wordt gestaan en niet dat je steeds doorverbonden wordt en ik inzage krijg in wat er nog openstaat.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 week geleden - Ik heb een email gestuurd naar Bosveld Incasso over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 dagen geleden - Deze klacht is zojuist door Bosveld Incasso in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht Mirazul

5 dagen geleden - Geachte heer, Na onze melding van de klacht bij klacht.nl kreeg ik maandag een telefonische reactie van mevrouw de Waard ( deze mevrouw had ik eerder aan de lijn gehad, ze was toen helemaal niet behulpzaam) dat alles op een misverstand was berust en dat een betalingsregeling zeker mogelijk was met een schorsing van het loonbeslag. Zij vroeg aan mij om deze afspraak opnieuw via de mail te bevestigen, dan zou zij persoonlijk er zorg voor dragen dat het loonbeslag zou worden geschorst en de betalingsregeling in gang zou kunnen gaan. Tot op het moment van nu geen enkele reactie gehad en het loonbeslag is nog steeds van toepassing. Ik voel me wederom zwaar belazerd, door de firma Bosveld. Ongelofelijk wat een bedrieglijk spel spelen zij, wat kunnen wij doen? Gaarne uw reactie, Met vriendelijke groet, Gert van Dongen

Reactie van de melder van de klacht Mirazul

4 dagen geleden - Geachte mevrouw de Waard, Aangezien alles elkaar kruist en misloopt heb ik een voorstel voor finale kwijting. Ik bied u €1000,- en maak dat direct over na acceptatie van het bod. Uiteraard ga ik er dan vanuit dat het dossier wordt gesloten en het loonbeslag wat inmiddels volgens u is opgeschort wordt stopgezet. Met vriendelijke groet, Gert van Dongen

Alle klachten die gemeld zijn door Mirazul