Klacht: Ontvangen bevestiging hersteldmelding 1 maart 2021

[email protected] op 05 juni 2024 over Loyalis Verzekeringen in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ontvang een brief van Loyalis op 9 april 2024 waaruit blijkt dat ik nog steeds als ziek in hun administratie sta opgenomen. Ik ben op 1 maart 2021 hersteld en heb dat op 3 maart 2021 aan Loyalis per mail gemeld.

Ik heb na het ontvangen van deze brief (9 april 2024) herhaaldelijk gebeld maar ook gemaild.

Op 30 mei j.l. heeft dhr. B mijn (telefonisch) geinformeerd dat de afd. Claim dit moest afhandelen. Ik kon niet worden doorverbonden met deze afdeling of iemand anders te spreken te krijgen dan deze meneer B.

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag een schriftelijke bevestiging ontvangen van mijn hersteldmelding op 1 maart 2021.

Zie hieronder het mailverkeer:

Van: Ursela Meulenberg
Datum: maandag 6 mei 2024 om 12:48
Aan: CM-AOV administratie verzekeringen
Onderwerp: FW: Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, klantnummer 215556836/ JD

Aan de medewerkers van Loyalis,

Ik zou nog een schriftelijke bevestiging ontvangen nav ons telefoongesprek over onderstaande.

Vriendelijke groet,
Ursela Meulenberg

Van: Ursela Meulenberg
Datum: donderdag 18 april 2024 om 14:45
Aan:
Onderwerp: FW: Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, klantnummer 215556836/ JD

Aan de medewerkers van Loyalis,

Op 16 april j.l. ontving ik uw schrijven, gedateerd op 9 april 2024, mbt mijn beëindiging van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uit onderstaand e-mail verkeer kunt u lezen dat ik u op 3 maart 2021, heb laten weten dat ik miv 1 maart 2021 volledig hersteld ben. Ik heb u toen gevraagd als u nog andere acties van mij verwachtte ik dat graag zou vernemen om daar gehoor aan te kunnen geven.
Ik heb hierop van u geen reactie ontvangen.

Uit uw schrijven gedateerd op 9 april j.l. lees ik dat ik bij u nog als ziek geregistreerd sta. Ik heb mijn arbeidscontract vervroegd beëindigd en ontvang nu een RVU en gedeeltelijk pensioen (ABP). Ik zou volgens uw administratie momenteel een WIA – WAO uitkering ontvangen van het UWV.
Uit bovenstaande mag u opmaken dat, dat niet klopt. Ik kan u dus ook geen besluiten doen toekomen.

Gaat er mogelijk iets mis?

Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet,
Ursela Meulenberg.
Klantnr. 215556836/ JD
Polisnr. 591220036

Van: Ursela Meulenberg
Datum: woensdag 3 maart 2021 om 08:33
Aan: CM-AOV administratie verzekeringen
Onderwerp: FW: Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, klantnummer 215556836/ JD

Aan de medewerkers van Loyalis,

Bij deze kan ik u laten weten dat ik miv 1 maart j.l. 100% hersteld ben gemeld door mijn werkgever. Ik ben weer volledig aan het werk.
Ik verzoek u de nodige aanpassingen in uw administratie op te nemen. Als er van mij nog andere acties, dan deze melding, verwacht worden verneem ik dat graag.

Vriendelijke groeten,

Ursela Meulenberg
Polisnr. 5912200036
Klantnr. 215 55 68 36

Van: Ursela Meulenberg
Datum: maandag 18 januari 2021 om 13:19
Aan: CM-AOV administratie verzekeringen
Onderwerp: Re: Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, klantnummer 215556836/ JD

Aan de medewerkers van Loyalis,

Bij deze kan ik u laten weten dat ik miv 1 januari door mijn werkgever nog op 1% ziek wordt geregistreerd.

Vriendelijke groeten,

Ursela Meulenberg
Polisnr. 5912200036
Klantnr. 215 55 68 36

Van: CM-AOV administratie verzekeringen
Datum: woensdag 29 april 2020 om 19:25
Aan: \\\'[email protected]\\\'
Onderwerp: Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, klantnummer 215556836/ JD

Geachte mevrouw Meulenberg,

Op 2 maart, 6 maart, 16 maart en 17 maart 2020 ontvingen wij uw e-mails, hartelijk dank daarvoor. In deze e-mail leest u onze reactie en vragen wij uw medewerking.

Korting ziekte
Uit de opschriftstelling van uw werkgever blijkt dat het bedrag aan korting ziekte (korting ziekte – toelage arbeid) vanaf 1 december 2019 lager is dan de inhouding RPU fase 2. Hierdoor is er geen korting ziekte en toelage arbeid meer zichtbaar op uw salarisspecificaties. Met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vullen wij alleen het bedrag aan dat als korting ziekte wordt ingehouden op uw salaris. Hierdoor hebt u vanaf 1 december 2019 geen recht meer op een aanvulling tijdens langdurig verzuim.

Wijzigingen
U hebt aangegeven dat u in uw re-integratie voldoende werkt, dat is fijn om te horen! Indien u minimaal vier aaneengesloten weken 100% hersteld wordt gemeld bij uw werkgever, dan ontvangen wij hier graag bericht van. Wij zullen daarna het recht op een slotuitkering vaststellen. Indien er in de toekomst alsnog een korting ziekte op uw salarisspecificaties wordt toegepast, ontvangen wij graag de desbetreffende salarisspecificatie(s). Wordt u door het UWV gekeurd in verband met een WIA-aanvraag? Dan ontvangen wij graag de toekenningsbeslissing of afwijzingsbeslissing van uw WIA-uitkering.

We vragen u geen persoonsgegevens naar ons te mailen
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van toepassing. Deze wetgeving versterkt de positie van personen bij de verwerking van hun gegevens. Uw privacyrechten zijn niet alleen versterkt, maar ook uitgebreid.

Stuur uw gegevens beveiligd op
U kunt uw gegevens beveiligd naar ons toesturen. Stuurt u dit liever via de post? Gebruik dan ons postadres: Loyalis Verzekeringen, Antwoordnummer 4041, 6400 VC Heerlen.

Beveiligd versturen?
Dat doet u als volgt. Als u de link geopend hebt, vult u uw eigen emailadres in. Vervolgens schrijft u de inhoud van de e-mail en sleept u de bestanden uit uw eigen map naar de plek: drop files here. U kunt dit ook op een andere manier doen. Klik op add files en voeg de bestanden uit uw eigen documenten toe. Als u klaar bent, verstuurt u de email.

Hebt u vragen?
Ga dan naar www.loyalis.nl. Of bel ons. Dat kan op werkdagen van 8 tot 17.30 uur op telefoonnummer 045 - 579 80 41. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Wim Vliex
Directeur Loyalis

Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op www.loyalis.nl/privacy.

DISCLAIMER

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste,
onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don\\\'t accept liability for any errors, omissions, delays of
receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

Loyalis is onderdeel van ASR Nederland. ASR Nederland N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30070695.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 week geleden - Ik heb een email gestuurd naar Loyalis Verzekeringen over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 dagen geleden - Deze klacht is zojuist door Loyalis Verzekeringen in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door [email protected]