Klacht: Loonbeslag wordt niet afgetrokken van schuld, bedrag is iedere dag hoger

op 15 januari 2017 over GGN Mastering Credit in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

GGN heeft loonbeslag gelegd bij mijn werkgever.Wekelijks ontvang ik loon en wekelijks gaat er een fors bedrag naar ggn toe vanuit mijn loonbeslag. tot op heden is het bedrag bij de ggn verlaagd met ongeveer 300 euro, dit terwijl er al meer dan 1100 euro in mindering is gebracht door het loonbeslag. Dagelijks kijk ik op mijn incasso op de site van het ggn en dagelijks is het bedrag hoger, hier maak ik iedere keer een printscreen van. Mijn werkgever geeft aan het bedrag naar de ggn over te maken, ik heb ggn meerdere keren loonstroken gemaild maar krijg geen reactie. In principe hoef ik nog maar 300 af te betalen maar ggn geeft aan dat er nog dik 1600 open staat en berekent hier ook hun wettelijke rente over. (hier gaat een heel verhaal aan vooraf, ik heb in de schuldsanering gezeten, echter is dit traject over genomen door een advocaat om zo eerder van de schulden af te zijn, ggn is de enige geweest die niet akkoord ging met een afkoop regeling, ik was jong en kon gezien mijn leeftijd makkelijk de hele som betalen).

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden zodra het ggn openheid geeft in mijn betalingen en deze in mindering brengt op mijn schuld. Tot nu toe houden ze me aan het lijntje en brengen ze teveel rente in rekening

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar GGN Mastering Credit over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door GGN Mastering Credit in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht mayo001

1 jaar geleden - Onderstaande brief kreeg ik 20 januari van het incasso bureau. ik was zwaar verbaasd om dit te lezen. Ik heb een mail terug gestuurd met het verzoek mij een volledige spcificatie te zenden met wat het juiste bedrag zou moeten zijn en een overzicht van alle betalingen. Het loonbeslag is niet opgeheven, mijn werkgever weet van niks! Vanaf week 33 tot week 1 is er in totaal €1399,79 ingehouden op mijn loon! Jullie kunnen je wel voorstellen dat ik me opgelicht voel, ggn pleegt fraude! En nu na deze brief en het uitblijven van reactie, dit kan natuurlijk niet! Voor alsnog ben ik op geen enkele manier van plan om mijn klacht in te trekken. Onderwerp : Incasso beëindigd | KPN B.V. / M. Walter Dossiernummer : 866877 Behandeld door : SSC Koop Telefoonnr. : 088-3314500 Contact : https://contact.ggn.nl Geachte mevrouw Walter, Refererende aan uw schrijven van 15 januari jl. en ons telefonisch onderhoud van 19 januari jl., berichten wij u thans als volgt. Wij hebben de zaak van a tot z bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de rente 1% per maand over € 700,21 vanaf 04-07-2006 is, dit is niet correct in ons systeem berekend. Gezien uw schrijven het eerder gedane voorstel en de overeengekomen rente, die niet correct is berekend, willen wij u via deze weg bevestigen, dat wij onze werkzaamheden, met betrekking tot bovengenoemd dossier, hebben beëindigd. Wij zullen het beslag opheffen en vertrouwen er op, dat wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. Mw. J. Visch-van Raalten

Reactie van de melder van de klacht mayo001

1 jaar geleden - Ik ben gisteren twee keer gebeld door het ggn, twee verschillende afdelingen, die langs elkaar heen werken. Vandaag kreeg ik een overzicht van het ggn, ook hier klopt geen hout van: Â0(]ßvdmQÈ M. Walter Zulthereschweg 54 9301 MJ RODEN Drachten, 26 januari 2017 Onderwerp : Overzicht openstaande facturen | KPN B.V. / M. Walter Dossiernummer : 866877 Behandeld door : SSC Koop Telefoonnr. : 088-3314500 Contact : https://contact.ggn.nl Geachte mevrouw Walter, Refererende aan ons telefonisch onderhoud van 25 januari jl., doen wij u desgevraagd opgave van het thans verschuldigde. Overzicht van de vordering - hoofdsom krachtens titel € 802,61 - rente berekend tot 26/1/2017 € 888,37 - rente berekend vanaf 26/1/2017 tot aan de algehele voldoening p.m. - proceskosten € 323,06 - kosten betekening en bevel € 68,66 - kosten beslag roerende zaken € 102,39 - kosten van derdenbeslag € 115,99 - kosten van overbetekening € 131,74 - kosten van aanplakking € 77,03 - executiekosten € 196,67 ------------------------ subtotaal € 2.706,52 - waarop in mindering strekt of is verrekend € 1.465,11 - ------------------------ totaal € 1.241,41 Met vriendelijke groet In totaal is er door mij een bedrag a 2185,03 betaald, 1431,22 door middel van het loonbeslag en 753,81 door middel van een eerdere getroffen regeling in deze zaak. Daarnaast is het beslag nog niet opgeheven bij mijn werkgever en is er een bedrag a 35,- terug betaald aan mijn werkgever, deze moet deze opnieuw aan mij uitbetalen en wat ik begreep dienen hun hier opnieuw loonheffing op in te houden. In plaats van een oplossing heb ik sterk het gevoel dat het incasso bureau mij nu nog meer aan het ' pesten' is.

Reactie van de melder van de klacht mayo001

1 jaar geleden - Tot op heden nog geen reactie van de GGN, mocht ik binnen 2 dagen geen reactie hebben ontvangen zal ik alles voorleggen bij de KBVG. mvg

Reactie van de melder van de klacht mayo001

1 jaar geleden - En wederom geen enkele reactie van het ggn, ik heb dus maar weer een email gestuurd. Goedemiddag, Aangezien jullie ' vergeten' te reageren op mijn email berichten toch nog maar even een reminder. Jullie hebben onderstaand dossier gesloten, echter heb ik teveel betaald en ontvang ik graag met spoed het teveel betaalde bedrag terug. Er is volledige kwijtschelding gegeven nadat er volgens jullie een bedrag door mij betaald was van 1465,11. Echter heb ik in totaal een bedrag betaald a 2185,03. Dit wil zeggen dat ik een bedrag a 719,92 teveel betaald heb aan de schuld. Ik verzoek jullie vriendelijk, doch dringend, om het teveel betaalde bedrag a 719,92 over te maken op mijn rekeningnummer nl57ingb0687572533 een afschrift van deze email zal mee worden gestuurd in mijn dossier bij het kbvg. met vriendelijke groet, marjolein walter

Reactie van de melder van de klacht mayo001

11 maanden geleden - Op 8-2 ontving ik het volgende bericht van GGN.. In deze mail ook weer een belofte om eind van die week of begin de week erop te reageren, tot op heden nog geen enkele reactie! Ik vind dit schandalig!!! Wederom loze beloftes en mij aan het lijntje houden. Ik wil het teveel betaalde bedrag terug! Fraude en zelfverrijking! Â0(]ßvdmQÈ M. Walter Zulthereschweg 54 9301 MJ RODEN Drachten, 8 februari 2017 Onderwerp : Reactie op klacht | KPN B.V. / M. Walter Dossiernummer : 866877 Behandeld door : SSC Koop Telefoonnr. : 088-3314500 Contact : https://contact.ggn.nl Geachte heer, mevrouw, U ontvangt deze brief naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl van 26 januari 2017. Wij hebben uw klacht geregistreerd onder het nummer K1701 0077. Ik heb uw klacht gegrond verklaard. In deze brief licht ik u mijn beslissing toe. Onlangs heb ik telefonisch contact met u opgenomen, in verband met de klacht die u eerder op klacht.nl geregistreerd had. U was verbaasd, omdat u reeds een voicemail had ontvangen van een andere collega. Dit was verwarrend en kwam niet professioneel over. Ik wil u excuses aanbieden voor het voorval. Op het moment dat u een klacht indient, wordt deze door mij of een andere collega van de afdeling klachten opgepakt. Echter heeft een collega van een andere afdeling dit over het hoofd gezien en heeft zelf actie ondernomen. Na het korte gesprek dat ik met u gevoerd heb, heeft de betreffende collega verzocht het zelf af te ronden, omdat deze al bekend was met uw dossier. Deze collega heeft u een overzicht toegestuurd met betrekking tot de stand van zaken op dat moment. U heeft terecht opgemerkt dat dit overzicht niet correct was. Niet alle door u voldane gelden zijn in uw dossier afgeboekt. De financiële afdeling is momenteel bezig om dit te herstellen. Zij geven mij een seintje wanneer dit rond is. Ik verwacht dat dit eind van deze week of begin volgende week zal zijn. Zodra dit geregeld is zal de afdeling klachten u een nieuw overzicht toesturen en het dossier verder laten afwikkelen. Hoogachtend, Mevrouw I. van Gestel GGN

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat GGN Mastering Credit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

GGN Mastering Credit

Heeft op 23 februari 2017 om 15:54 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer en / of mevrouw,

Naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl met referentienummer 576086 hebben wij u een reactie gestuurd per e-mail en na deze e-mail nog aanvullende stukken. Het dossier zijn wij inmiddels aan het afwikkelen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

GGN Mastering Credit

Heeft op 24 februari 2017 om 13:26 geantwoord

De ggn komt ineens terug op het vorige overzicht waarbij ik dus wel een bedrag terug zou moeten krijgen..

Ik vind dit echt een walgelijke manier van zelfverrijking en zal ook dit neerleggen bij de kbvg. Dit is gewoon fraude plegen!

Alle klachten die gemeld zijn door mayo001