Klacht: lid tegen wil en dank

op 13 april 2017 over Travel Club Express in de categorie Hotels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

16 januari 2017 werd ik gebeld als \\\\\\\”winnaar\\\\\\\”, waardoor ik tegen een gering bedrag een gratis vakantie met 6 personen zou kunnen vieren. Te snel ben ik daar op in gegaan, omdat werd gezegd dat er geen verplichtingen zouden ontstaan als ik de eerste incasso (€ 89,97) van twee zou storneren.
Vervolgens heb ik navraag gedaan en geconstateerd dat de actie door Travel Club Express werd gesteund; nieuwe leden betalen € 299,-.
Het aanbod beviel mij echter niet (weinig keus, veel extra kosten) en derhalve heb ik de incasso gestorneerd.
Daarmee was de kous echter niet af. Op 21 maart werd opnieuw een incasso uitgevoerd, waarop ik die ook heb gestorneerd en per mail heb gemeld:
\\\\\\\”Reeds op 16 januari 2017 poogde u een bedrag te incasseren in het kader van uw telefoonactie. Een onderdeel van die actie was dat de eerste boeking zou kunnen worden gestorneerd, waarna het lidmaatschap geacht zou worden niet te zijn ingegaan.
Het storneren van deze incasso had echter niet dat gevolg.\\\\\\\”

Hierop kreeg ik de volgende reactie:
\\\\\\\”Beste heer Piccardt,
U heeft u nooit per mail of telefonisch afgemeld voor de diensten van Travel Club Express. U begrijpt natuurlijk dat wij niet kunnen zien dat u wil annuleren als u het bedrag storneert.
Helaas kunnen wij uw Travel Club Express lidmaatschap niet annuleren omdat de 60 dagen bedenktermijn is verstreken.
Hopende u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.\\\\\\\”

In eerste instantie wordt dus onjuiste informatie gegeven en als je niet volgens voorwaarden (die je niet hebt geaccepteerd) afzegt, wil men dat je je daar aan houdt.

Gisteren (12 april 2017) ontving ik van trc@cash-collectors.com met de volgende toelichting:
\\\\\\\”*Cash & Credit ondersteund Travel Club Express met het debiteurenbeheer\\\\\\\”
weer een herinnering, nu voor het volledige bedrag (€ 179).
Merkwaardigerwijs wordt dit gericht aan een ander e-mail adres. Daarbij wordt het volgende dossiernummer vermeld:
Ref.: 172/0192/41238 – Travel Club Express vs FRANS Piccardt

Ik zie geen mogelijkheid om terug te komen op de mondelinge toezegging dat storneren de relatie zou beëindigen.

HOEWEL – op 16 april heb ik een mail gestuurd met de volgende inhoud:

Ik bestrijd uw visie.
In het eerste telefonische contact met een blijkbaar door u ingehuurd bureau, waarbij ik “winnaar” werd genoemd van een reis die ik tegen betaling via incasso van een relatief klein bedrag kon “krijgen”, is mij duidelijk gemaakt dat ik van mijn winnaar-schap kon afzien door de incasso te storneren.
Dat past ook in het beeld dat ik “winnaar van een reis” was en geen lid was geworden van een of andere organisatie. Het is dus onjuist om te verwijzen naar een lidmaatschap dat volgens uw voorwaarden zou moeten worden geannuleerd; ik ben nimmer bewust lid geworden, maar heb afgezien van een prijs die mij in het vooruitzicht werd gesteld.
U past een slinkse methode toe om wel zo’n lidmaatschap te suggereren.

Ik verwacht dat u uw incasso-pogingen per direct staakt en mij dat schriftelijk zult bevestigen.
F.H. Piccardt.

Gewenste Oplossing:

Bevestiging van Travel Club Express dat lidmaatschap niet heeft bestaan en er geen betalingsverplichting bestaat.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Travel Club Express over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht Frans H.P.

7 maanden geleden - 19 april: Hier stond eerder tekst van klager, niet van Travel Club Express. Die tekst is nu toegevoegd aan Mijn Klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Travel Club Express in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Travel Club Express een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Travel Club Express

Heeft op 02 mei 2017 om 07:53 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer/mevrouw,

Inmiddels heeft u contact gehad met onze klantenservice en deze hebben u doorverwezen naar een andere afdeling.
U heeft namelijk uw lidmaatschap na de 60 dagen bedenktijd op willen zeggen. wij hebben helaas niet eerder een bericht van u mogen ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Joyce

Klantenservice Travel Club Express

Travel Club Express B.V.
Postbus 75740
1118 ZT Schiphol
Telefoonnummer NL: 020-2146404
Telefoonnummer BE: 078-485000
Email: support@travelclubexpress.com

Heeft op 02 mei 2017 om 08:07 geantwoord

Travel Club Express blijft beweren dat ik lid ben geworden en dus dat lidmaatschap had moeten opzeggen volgens de Voorwaarden. Echter, er is geen sprake van een lidmaatschap: ik heb een prijs gewonnen, nl. een reis tegen een sterk gereduceerd tarief. Door dat tarief niet te betalen (door het storneren van incasso's) heb ik afgezien van de prijs.
Travel Club gaat maar steeds niet in op deze argumentatie, blijkbaar omdat men geen tegenargumenten heeft. Het zou de organisatie sieren dat gewoon toe te geven.

Alle klachten die gemeld zijn door Frans H.P.