Klacht: Klachten werkwijze Gemeente Rijswijk

op 30 september 2016 over Gemeente Rijswijk in de categorie Gemeente

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte Klacht.nl / Lezers,
Hierbij meldt ik mijn klacht tbv de werkwijze die de Gemeente Rijswijk hanteert voor het opsporen van fraude. Daar waar ik in 2013 gescheiden ben en een baan had waar ik veel in het buitenland verbleef, heb ik in mijn vriendenkring een persoon leren kennen. Ze is chronisch ziek en lijdt aan een dodelijke ziekte. In de periode na de scheiding waar ik het moeilijk had, vond ik veel steun bij haar en andersom. Niets vermoedend zijn wij 1,5 jaar “gestalkt” door de Gemeente Rijswijk. Op een gegeven moment kwamen ze met een huisbezoek, onaangekondigd, vriendin lag doodziek op bed, gaven ze geen gehoor aan, ze waren alleen maar bezig om feiten te vinden die zouden wijzen op samenwonen. Door alle commotie, die de Gemeente Rijswijk heeft veroorzaakt, heeft zij per direct de woning opgezegd om elders bij haar familie in te trekken. Inmiddels had ik werk gevonden in het Oosten des lands om daar verder te gaan. Ook de Gemeente Rijswijk is verder gegaan, in april 2016, kreeg ik een brief in de bus, dat ik hoofdelijk aansprakelijk ben voor het verstrekken van bijstand aan een Chronisch zieke vrouw. Daarop heb ik meerdere malen bezwaar tegen in gediend (wel te verstaan, meer dan 100 brieven), daar waar de Gemeente Rijswijk nimmer op welke brief dan ook heeft geantwoordt. Binnen de Gemeente Rijswijk, was daar Mevr. E. Huis-Grondman aangesteld om dit probleem op te lossen, nadat er inmiddels ruim 12 mensen zich bezig hadden gehouden met deze zaak en er niet uitkwamen, van het kastje naar de muur. Mevr. E. Huis-Grondman, heeft de zaak voor laten komen, geheel achter mijn rug om gecorrespondeerd met de Rechtbank te Den Haag, als zijnde, ik los het wel even op. Het Gerecht heeft de Zaak on aanvankelijk verklaard met als reden dat ik mijn Griffierechten niet had betaald. De Gemeente Rijswijk, is al reeds begonnen, onaangekondigd met het leggen van loonbeslag, met een overhouding van 875 euro, in schrijven naar de Rechtbank naar Den Haag, gemeld dat ik daar niet aan kan voldoen, mijn huur is al 950 euro, waar ik de alimentatie van 2 minder-jarige kinderen niet eens meetel. Na meerdere malen gebeld te hebben met de Gemeente Rijswijk, geven zij zich niet thuis, je wordt afgescheept als een crimineel.
Onlangs is mij ten gehore gekomen, dat de Gemeente Rijswijk, het leven van de Chronisch zieke hoofdverdachte onmogelijk heeft gemaakt. Een vrouw die leeft van 0,0 inkomen geen huis, geen zorgpremie, alleen wat kerkgeld, die allemaal veroorzaakt door de Gemeente Rijswijk, daar waar zij ook getracht heeft om met de Gemeente Rijswijk te bellen, met mevrouw A. Sampat, en gevraagd heeft om het dossier, wordt luk-raak gezegd, de stukken worden opgestuurd, tot op de dag des heden, heeft mevrouw nog enig stuk heeft mogen ontvangen. Wederom geeft de Gemeente Rijswijk zich niet thuis. Ook via de Rechtbank Den Haag, die bevestigd dat er geen vonnis naar haar toe als zijnde Hoofdverdachte bestaat, wordt schriftelijk neergelegd. Hieruit blijkt hoe de Gemeente Rijswijk, op een smerige manier, overtreden vele regels der Nederlandse Grondwet, probeert om geld te verhalen, bij iemand die handelt uit onwetendheid en probeert een Chronisch Ziek persoon te helpen in haar eenzaamheid. Zelfs over de rug van 2 minder-jarige kinderen, een zieke vrouw, die aan een dodelijke ziekte lijdt. Hierbij deel ik mede dat dit gedrag als zijnde van een Overheids-instelling met incapabele medewerkers niet getolereerd mag en kan worden. Zonder enige informatie op te vragen bij de personen zelf, handelen zij alleen maar in hun gelijk.

Gewenste Oplossing:

Dit gedrag wat de Overheid, Gemeente Rijswijk, met al haar noemende verantwoordelijke personen, in samenspraak met de Rechtbank, niet en nimmer getolereerd mag en kan worden! Hierbij eis ik van de Gemeente Rijswijk, een forse schade-vergoeding een zuivering van mijn Naam en het terug draaien van al het leed wat de Gemeente Rijswijk heeft dan wel op dit moment heeft veroorzaakt! Ik zal nimmer rusten, voordat dit opgelost is en nooit zal ik stoppen om mijn gelijk te behalen, want immers ik alleen weet hoe de vork in de steel zit.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Gemeente Rijswijk over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Gemeente Rijswijk in behandeling genomen

Bericht van Gemeente Rijswijk

1 jaar geleden - Nest Hr De Vries We hebben uw klacht doorgestuurd naar de klachtencoördinatoren. Groet namens de webredactie Wilberd Gijzel

Reactie van de melder van de klacht eerlijkeburger01

1 jaar geleden - Het betreft hier een zeer ernstige zaak. Boven geschreven is een beknopt schrijven van de foutieve werkwijze, handelen van de Gemeente Rijswijk. Bewijs van vele foutieve verzonden brieven cq documenten, waaronder, foutieve sofi-nummers, adressen, informatie e.d ter inzage. Dit moet recht gezet worden per direct.

Reactie van de melder van de klacht eerlijkeburger01

1 jaar geleden - Geachte heer/mevrouw, Tot op heden heeft de Gemeente Rijswijk een brief teruggestuurd, waar ik contact op kan nemen met de Nationale Ombudsman, daar waar ik reeds meerdere malen de Nationale Ombudsman op de hoogte heb gesteld van de werkwijze van de Gemeente Rijswijk, is het een vaststaand feit dat de Gemeente Rijswijk, zelf geen enkele klacht kan oplossen, en dat ze in samenzwering en verschuilen achter de rug van de Nationale Ombudsman alsmede de Rechtbank. Een brief geschreven en getekend door meneer J. Klienbannink, vol met fouten en onjuistheden, met als inhoudt, Gelet op hetgeen op wat de gemeente heeft aangegeven, komen tot een conclusie dat de gemeente Rijswijk wel u brieven heeft beantwoordt. Tevens in het bericht hierboven gemeld van de Gemeente Rijswijk, "het betreft hier een ernstige zaak" wetende dat het zo is, helemaal niets doen! Een schandelijke Gemeente!!! Tevens zijn zij niet bereidt om al het leed, dan wel financieel schade te onderzoeken dan wel te doen toekomen in welke vorm dan ook, alleen maar eigen belang. Voor de Gemeente Rijswijk, Wet Gelijke Behandeling!

Reactie van de melder van de klacht eerlijkeburger01

1 jaar geleden - Gemeente Rijswijk, met al u verantwoordelijke personen, Regel dit gelijk! en kom niet met wederom, de Gemeente komt tot een conclusie....... Het betreft hier een menswaardig bestaan!

Reactie van de melder van de klacht eerlijkeburger01

1 jaar geleden - Geachte heer/mevrouw, Uit alles blijkt dat de Gemeente Rijswijk, helemaal niet kan communiceren, dan wel uit machtsmisbruik een weerloze burger kapot maakt, met al haar incapabele mensen schuilend achter de naam meneer P. van der Vaate. Een vast-staand feit, de Gemeente Rijswijk, kan geen 1 klacht oplossen!

Alle klachten die gemeld zijn door eerlijkeburger01