Klacht: [email protected]

op 28 mei 2020 over PostNL in de categorie Koeriersbedrijven en post

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na al langer dan een week elke dag bezig te moeten zijn met deze kwestie. En 0 duidelijke uitleg, verbroken gesprekken en loze e-mail reacties.

Raakte het laatste antwoord noch kant noch wal, daar u compleet niet ingaat op de door mij aangedragen vragen welke alle onbeantwoord zijn gebleven!

Ik citeer uit mijn e-mail van 25-05-2020 het volgende: “ Zoals u op de beide foto’s kunt zien zijn er in Nederland stickers door post.nl overbij de originele verpakkingen geplakt.
Fotopakket1: Een sticker met adres wijziging en een barcode met daarnaast een post.nl logo en een specifiek nummer.
Fotopakket2: Een sticker met priority er groot met daar onder de tekst in het Engels dat bij het niet succesvol afleveren het poststuk naar een postbus in Schiedam moet worden verzondengeretourneerd. ”

Aan de hand van het boven genoemde is mij persoonlijk het volgende gelukt, wederom citeer ik uit de e-mail van maandag j.l. : “ Ook heb ik de poststukken via 17TRACK tot aan Nederland zelf kunnen traceren. “.

Is het dan niet wellicht een idee voor u om a.d.h.v. De door Post.nl geplakte stickers te bekijken en bijvoorbeeld starte met te bepalen per pakket waar ten tijde van het stickeren het pakket zich toentertijd bevond?

Daarnaast is het wellicht een optie om gebruik te maken van de informatie die op een van de pakketen zat dat indien het niet geleverd kon worden het naar een postbus in Schiedam gestuurd zou moeten worden en daar proberen het e.e.a. Te achterhalen? Evenals de post.nl sticker met een barcode en een uniek nummer, deze te gebruiken om aan de hand daarvan te gaan kijken of het te achter halen is bij welk sorteer centrum deze geweest is?

Daarnaast zijn er vaste bezorgers of aantal bezorgers per wijk die de brieven bezorgen, wellicht dat deze meer weten of kunnen vertellen?

Ik heb hier als niet medewerker van Post.nl al 3 punten aangehaald waar jullie überhaupt een onderzoek mee kunnen starten.

Ik wijs hierbij nogmaals op de monopoly positie hebben aangaande de levering van briefpost wat in dit geval dan ook mijn pakketen betreffen. Dus de kwestie afdoen met u dient contact op te nemen met de Chinese verzender, terwijl collega’s van u en ik zelf via o.a. 17TRACK de aankomst bevestiging op Nederlands grondgebied te vinden is en jullie in het bezit zijn geweest van MIJN pakketten. Hoe kan er namelijk anders een foto in de mijnpost sectie van de POST.NL App staan als zijnde dat deze pakketen beide op 15-05-2020 afgeleverd zouden worden, laat me raden? DOOR EEN POST.NL BEZORGER DIE AANGESTELD IS VOOR DIT GEDEELTE VAN DE WIJK!?

contact op te nemen met de Chinese verzender Is dan totaal zinloos en de omgekeerde wereld, want zover heeft deze zijn werk goed verricht om het pakket met succes op Nederlands grondgebied te krijgen.

Al deze punten zijn al terug te vinden in o.a. mijn e-mail van gisteren en meerdere daarvoor. Daarnaast is het meermalen telefonisch door gegeven, de slechtniet werkbare en bloed irritante contact e-bot en daarnaast ook nog facebook.

Mijn vorige e-mail betrof een eerste sommatie, echter heeft u geen gehoor gegeven aan dit verzoek, in uw e-mail verzaakt inhoudelijk in te gaan op mijn vragen. Daarnaast is de aan mij eerder verzonden link niet werkzaam ook daar heeft u met geen woord over gerept.

Ik ben nu genoodzaakt andere stappen te ondernemen zoals u deze kunt terug vinden in de e-mail van 25-05-2020. Dit door uw persoonlijke onkunde en het totale gebrek aan de juiste mensen op de juiste plek binnen jullie organisatie. Daarnaast heb ik 8 werknemers van jullie persoonlijk gesproken waaronder verschillende bodes, pakket bezorgers en ander personeel die dit allen beamen en mede hun ongenoegen hier over uit spraken.

Neem de verantwoordlijk in plaats van naar een ander te wijzen en mij proberen van het kastje naar de muur te sturen.

Gewenste Oplossing:

Wanneer er een uitgebreid onderzoek plaatsvind.
Er concreet duidelijk antwoord gegeven word op elke gestelde vraag.
En mijn postPaketten geleverd worden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar PostNL over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door PostNL in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat PostNL een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

PostNL

Heeft op 28 mei 2020 om 08:33 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor uw bericht. Uit uw melding maak ik op dat u diverse postpakketten niet heeft ontvangen. Verder geeft u aan geen antwoord te hebben gekregen op de door u gestelde vragen. Het spijt mij te horen dat onze dienstverlening niet aan uw verwachting heeft voldaan. Graag reageer ik op uw bericht.

Tot mijn spijt zijn e-mails die door u zijn verstuurd aan de Klantenservice voor mij niet inzichtelijk. Op basis van uw gegevens zie ik echter wel dat er diverse klachten zijn gemeld, de meest recente op 27 mei 2020.

Poststukken die aangekondigd worden in de Mijn Post app, zijn niet traceerbaar. Er wordt een afbeelding gemaakt tijdens het sorteerproces, dit betekent echter niet dat het poststuk te volgen is. We kunnen dergelijke zendingen op geen enkele manier traceren in ons postproces, ook niet aan de hand van geplakte stickers. Sommige buitenlandse afzenders maken gebruik van een retouradres in Nederland, wat zich in Schiedam bevindt.

De afzender is niet zelf verantwoordelijk voor de fysieke bezorging van het pakket, de verzender is wel opdrachtgever voor verzending. Zij hebben een overeenkomst met de verzendende postdienst in het buitenland. U bent klant van de afzender en heeft de verzender betaald voor uw aankoop en daarom heeft u een overeenkomst met de afzender. Indien de bezorging niet goed verloopt dan is de afzender de partij die u kan helpen met een oplossing.

De klacht die op 27 mei is doorgegeven is momenteel in behandeling bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de sortering en bezorging van de post op uw adres, u zult een persoonlijke terugkoppeling ontvangen voor 10 juni. Ik zal u moeten vragen deze terugkoppeling af te wachten. Mijn excuses voor alle overlast.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft, vragen wij u contact op te nemen met onze Klantenservice via www.postnl.nl

Met vriendelijke groet,

PostNL Klantenservice

Heeft op 28 mei 2020 om 09:50 geantwoord

De klacht is totaal niet opgelost.
Klaarblijkelijk heeft u zo neem ik aan als opdracht de klachten die via de online kanalen binnen komen te beantwoorden.

U heeft duidelijk overhaast de betreffende klacht gelezen. Indien u dit namelijk wel had gedaan en u over de mag ik hopen juiste competenties beschikt, kunt u opmaken dat mijn klacht niet gaat over de verzender of hoe al dan niet de overeenkomst word gesloten. Ik ken de juridische verplichtingen waar u naar refereert als een zogenaamd antwoord op mijn vraag.

Het is mij te doen om het feit dat Post.nl mijn pakketen op Nederlands grond gebied in op verschillende post.nl locaties aantoonbaar in het bezit heeft gehad, op een bepaalde locatie(bevestigd door meerdere PostNL collega’s) hebben bestickerd hebben in een sorteer centrum tbv. de uitlevering aan de bode. En het de poststukken hierbij dus aantoonbaar bij PostNL zijn kwijt/zoek geraakt.

Daar dient onderzoek naar gedaan te worden omdat er nog een ruim 20tal besteld zijn en tevens ook geleverd moet worden door de monopoly houdende partij van de briefpost, PostNL!

Ook de verwijzing naar de klantenservice is een verkapte belediging gezien het feit dat ik duidelijk in mijn klacht aangeef dat deze mij aller minst netjes, kundig, volledig te woord hebben gestaan voor zo ver ze überhaupt te bereiken waren.

Dus nee, de klacht is zeker niet opgelost en met de door u geplaatste reactie alleen maar vergroot. Daarbij zijn nog steeds niet al mijn vragen beantwoord.

Alle klachten die gemeld zijn door k010