Klacht: Ik word slachtoffer van falen binnen hun organisatie

op 16 augustus 2016 over Directpay in de categorie Betalingsdiensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb onderstaande mails verstuurd maar men weigert gewoon om de zaak te herstellen ik word min of meer afgeserveerd terwijl ik mij aan de afspraken houd.
—————————————————————————————–

Mails direct pay en mij!

Ik ga niet akkoord met wat u nu allemaal zegt ik heb onderstaande mail beantwoord met degene welke mij mailde ik heb geen reactie meer hier op gehad dus was ik in de veronderstelling dat het opgelost was. Weer word dus de schuld naar mij afgeschoven terwijl ik wel degelijk mijn verplichting ben nagekomen, het is voor mij dan ook onacceptabel zoals u met ons omgaat terwijl we alles betalen zoals afgesproken doet u uw eigen ding en maakt zo mijn gezin kapot. Ik zal een brief over deze manier van handelen met uw mails ed naar de rechtbank Leeuwarden sturen en ook contact zoeken met de ombudsman want wat hier gebeurd is puur machtsmisbruik en word ik slachtoffer van blunders welke u maakt ik hoop dat u dit inziet en mij een bericht doet dat het op oude voet verder gaat want ik ben woest dat mag u best weten u doet maar wat en heeft geen enkel gevoel wat u ons aandoet ik ben zeer maar dan ook zeer teleurgesteld u valt mij heel vies tegen in deze gang van zaken. De regeling welke u nu voorstelt is belachelijk ik heb de fout niet gemaakt maar u ik ben geen debiel of zo hoor!! Ik heb bij onderstaande mail iets met rood aangevinkt zit hier de fout ook!!

H… ………….

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hallo

Door ziekte was ik beetje laat met overboeken rond de 28e is er betaald dus hoop dat het nu wel binnen is ben gister pas ontslagen uit het ziekenhuis vandaar late reactie

Mvrg H… ……….

From: Customer Support Directpay
Sent: Tuesday, August 02, 2016 8:46 AM
To: H
Subject: Re: “Debiteurnummer: 131186503 inzake: Energiedirect” afgehandeld

##- Typ uw reactie boven deze regel -##
Uw aanvraag is gesloten. Als u deze aanvraag opnieuw wilt openen, reageer dan uitsluitend op dit e-mailbericht.

M. Westbroek (DirectPay)

2 aug. 08:46 CEST

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben enige tijd geleden bij hoge uitzondering een speciale betaalafspraak voor u aangemaakt waarin u een aflossing kunt doen van €10,– per maand. Wij hebben geconstateerd dat de recentste betaling op 01/08/2016 bij ons bijgeschreven had moeten zijn maar dat, dat niet gebeurd is. Wij verzoeken u om er zorg voor te dragen dat deze betaling uiterlijk 05/05/2016 op onze rekening bijgeschreven is. Indien dat niet het geval is zullen wij de betaalafspraak stoppen daar u niet de zorg draagt voor een tijdige betaling.

Indien u stelt dat de betaling wel tijdig is verricht verzoeken en adviseren wij u om tijdig een betaalbewijs naar ons toe te zenden.

Met vriendelijke groet,

Directpay ServiceDesk
M. Westbroek

28-07-2016 Af 10,00 NL37 INGB 0680 6886 09
GGN
Dossiernr 4118009000

Soort bij-/afschrijving Overboeking via internet
Valutadatum 28-07-2016
Tegenrekening NL37 INGB 0680 6886 09
Naam GGN
Omschrijving Dossiernr 4118009000 —————————-
Bedrag € -10,00

From: ServiceDesk DirectPay
Sent: Monday, August 15, 2016 3:01 PM
To: Henk
Subject: Re: “8534059 / …………………” afgehandeld

##- Typ uw reactie boven deze regel -##
Uw aanvraag is gesloten. Als u deze aanvraag opnieuw wilt openen, reageer dan uitsluitend op dit e-mailbericht.

Danilson Doedel (DirectPay)

15 aug. 15:01 CEST

Geachte heer, mevrouw,

Via Direct Pay Services hebben wij uw e-mail in goede orde mogen ontvangen. Inmiddels is uw dossier overgedragen aan Webcasso.

U geeft aan reeds een betaling te hebben. Graag ontvangen wij van u een (duidelijk leesbaar) betaalbewijs zodat wij de door u gestelde betalingen kunnen verifiëren.
Graag ontvangen wij dit betaalbewijs binnen 7 dagen na heden.

Momenteel bedraagt de openstaande vordering € 574,72.

Een betalingsregeling is eventueel mogelijk, hiervoor hanteren wij de volgende criteria:
Indien u een regeling wil treffen zal er altijd een minimale aanbetaling moeten worden gedaan van
€ 100,-, waarna het restant in termijnen van € 50,- kan worden afgelost.

Kunt u zich niet vinden in dit voorstel, dan is helaas een betalingsregeling op dit moment niet mogelijk.

De aanbetaling van € 100,00 dienen wij voor d.d. 29.08.2016 op onze rekening te hebben ontvangen.

U kunt de aanbetaling verrichten op rekeningnummer NL30ABNA0507414101 t.n.v. Webcasso B.V. onder vermelding van uw dossiernummer 8534059.
Indien wij de aanbetaling tijdig hebben ontvangen zullen wij de regeling aan u bevestigen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Webcasso B.V.
Danilson Doedel

Gewenste Oplossing:

Als me de boel in oude afspraken hersteld ik heb mij aan de afspraak gehouden maar men gebruikt nu alles tegen mij terwijl de fout bij direct pay ligt. Desnoods een onafhankelijke rechter het maar laten oplossen zodat duidelijk word dat ik mij aan de afspraken houd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Directpay over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Directpay in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Directpay een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Directpay

Heeft op 06 september 2016 om 16:19 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door henk73