Klacht: geen respons na opzegging abonnement wegens overlijden

op 13 juli 2016 over NS in de categorie Openbaar Vervoer

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Met mijn eerste email voor opzegging van het abonnenement van mijn vader heb ik wel een automatisch gegegenereerde email ontvangen. Vervolgens krijg ik geen terugkoppeling voor de afhandeling van het abonnement van mijn overleden vader op 28 april 2016. Intussen is op 25 mei een nieuw bedrag van euro 87,10 geincasseerd. Zie hieronder de email wisseling:

Myrna Mosterd

1 jun.

aan NSC.Eva

Geachte klantenservice,

Naar aanleiding van onderstaande melding wegens het overlijden van mijn vader heb ik geen reactie ontvangen.

Integendeel: op 16 mei is een brief over het nieuwe abonnementsjaar verstuurd aan H.Mosterd met kenmerk 50234 96578, klantnummer 308 7857.

Ik ben in afwachting van uw correctie en afhandeling van het abonnement?

Hartelijke groet,

Myrna Mosterd

Van der Ghiessenstraat 38

1181 RT AMERSFOORT

mobiel 06 3730 8048

———- Forwarded message ———-
From:
Date: 2016-05-08 21:31 GMT+02:00
Subject: Ontvangstbevestiging e-mail
To: myrna.mosterd@gmail.com

Geachte heer/mevrouw,

Graag bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Binnen 5 werkdagen kunt u een antwoord van ons verwachten.

We have received your e-mail. We will respond to your enquiry within 5 working days.

Datum:

8 mei 2016

Ons kenmerk:

5023147338

Onderwerp:

Ontvangstbevestiging e-mail

Met vriendelijke groet,

Ron Schneider

Directeur Consumentenmarkt

T 030 – 751 51 55

NS Klantenservice | http://www.ns.nl/klantenservice

Internet Twitter Facebook LinkedIn YouTube

NS Reizigers B.V., Utrecht | Handelsregister Utrecht 301243621 | Privacy | Disclaimer

Oorspronkelijke tekst

Van: Nederlandse Spoorwegen
Aan: NSC.Eva@ns.nl
CC:
Verzonden: 08.05.16 21:31:00
Onderwerp: Contactformulier Contactformulier

Aanhef Mevr.
Voorletters m.m.
Tussenvoegsels
Achternaam mosterd
Geboortedatum 11-06-1968
E-mailadres myrna.mosterd@gmail.com
Straat van der ghiessenstraat
Huisnummer 38
Postcode 1181 RT
OV-chipkaartnummer 3528010456357306
Telefoonnummer 0637308048
Mogen wij u bellen naar aanleiding van uw vraag? Ja
Bankrekeningnummer (IBAN) NL98 INGB 0009 5747 75
Naam rekeninghouder h.mosterd
Onderwerp opzeggen wegens overlijden op 28 april 2016
Bericht Geachte heer, mevrouw, Wegens het overlijden van mijn vader Hendrikus Mosterd (Henny) op 28-04-2016 zeg ik hierbij zijn voordeelurenabonnement op met ingang van de datum van overlijden. Op verzoek stuur ik een kopie van het uitreksel Akte van Overlijden (toevoegen bijlagen lukt niet). Zijn geboortedatum is 25-01-1937. Eventuele incasso’s dienen per direct te worden stopgezet. Namens zijn erfgenamen (zijn kinderen) ben ik Myrna Mosterd, zijn dochter, gemachtigd voor de afwikkeling van zijn administratie. Ik zou graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzegging ontvangen, inclusief gegevens over een eventuele terugvordering. Dit mag per post op onderstaand adres of per mail op myrna.mosterd@gmail.com. Met vriendelijk groet, Myrna Mosterd/mobiel 06 3730 8048 Van der Ghiessenstraat 38 1181 RT AMSTELVEEN

Gewenste Oplossing:

Ik verzoek de NS dringend met een reactie te komen en de juiste manier van afhandelen doen, inclusief de onnodig betaalde kosten terug te vorderen?

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over NS

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over NS nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NS in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NS een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NS

Heeft op 25 juli 2016 om 13:09 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door Myrna Mosterd is kind tevens erfgename