Klacht: Gaan bedragen op mij vorderen van door hen opgekochte claims

op 04 oktober 2016 over Vesting Finance in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ontvang de laatste drie maanden per e-mail volgens Vesting Finance openstaande vorderingen van Global-finance Ltd en van de ING. Met rente totaal ongeveer € 13.000,00. Deze vorderingen zijn al van 2008 en volgens mij verjaard maar recentelijk kennelijk door Vesting Finance opgekocht die nu dreigen mij voor de rechter te dagen. Volgens het bureau rechtsbijstand zijn deze vorderingen verjaard en moet Vesting Finance eerst bewijzen dat zij tussentijds mij hebben benaderd met aangetekende schrijvens of bezoek deurwaarder. Vesting Finance claimt van mij geen woonadres te hebben terwijl zij wel een inkomensformulier naar mijn adres hebben gezonden. Ik heb dus in bijna 8 jaar niets van hen gehoord noch van ING nog van Global Finance. De vordering is bij ING onbekend en volgens hen afgeboekt dus kennelijk tegen een prikkie door Vesting Finance opgekocht.
Wat moet ik hiermee. Ik kan nooit betalen want heb een klein pensioen en heb een erg zieke echtgenote waarvoor ik als mantelzorgen 24/7 optreed. Bovendien hebben wij nog een belastingschuld waaraan wij betalen en deze dienst stelt weer preferent te zijn en claimt dat wij niet aan derden mogen betalen. Ik ben wanhopig en vind de acties van Vesting Finance onmenselijk als je op deze wijze je geld wil verdienen.

Gewenste Oplossing:

Vesting Finance moet afzien van het uitvoeren van deze opgekochte claims. Ik ben in 8 jaar nooit benaderd en heb al een zware verplichting naar de belastingdienst toe.
Het zou voor ons eveneens i.v.m. ernstige ziekte van mijn echtgenote onmogelijk zijn nog één cent aan derden te betalen. Wij redden het nu al nauwelijks. Bovendien is mijn inzien een claim na 8 jaar echt verlopen en heb ik nooit iets gehoord

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Vesting Finance

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Vesting Finance over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Vesting Finance in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht dirk1948

1 jaar geleden - Ik heb eventueel alle belasting aanslagen en tevens de uitstel invordering zorgtoeslag wegens onvermogen tot betalen in bezit. Bovendien heeft de advocaat die wij eerder hebben geraadpleegd de ING gebeld die zeggen niets van een vordering te weten aangezien dit al jaren geleden is afgeboekt. Ik wil eventueel ook de toezichthouder Financiële markten inschakelen omdat ik ook van het programma Kassa (consumenten programma) heb vernomen dat speciaal Vesting Finance er om bekend staat links en rechts afgesloten vorderingen op te kopen en proberen deze alsnog te incasseren. De advocaat heeft mij op het hart gedrukt niets toe te zeggen en geen stukken te zenden omdat de zaak verjaard is en omdat eerst zal moeten worden aangetoond dat ik in persoon in de laatste 8 jaar ben benaderd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Vesting Finance een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Vesting Finance

Heeft op 18 oktober 2016 om 18:10 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door dirk1948