Klacht: Oplichterseenbende met atvertenties onder valse postcodes deze bende zit in de drugs handel steelt fietsen en geld verduistering ets

Misbruikdoormaffialui op 08 juni 2024 over Facebook in de categorie Social Media

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Someone active with too many accounts under fake zip codes, here are the places in question
Houses
Bussum
Naarden
Blaricum.
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
The Hague
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brussels
Kortrijk
Antwerp
Ghent
Ostend
Deurne Belgium
Deurne Netherlands
Hasselt
Zwijndrecht Netherlands
Zwijndrecht Belgium
This user has these places
Too many accounts on fake zip codes
This user has been abusing it for some time
marketplace and second-hand net plus 2dehands be
Look how common these folding bicycles, tandems, and tricycles are
Electric bicycles for sale
We think this guy has at least 200 accounts
And it is also true that he is always creating new ones
Fraud is committed with counterfeiting and self-bidding
Steals bicycles and is involved in drug trafficking
Be warned
And also that it has many warehouses and does not pay the rent
And people scam people and get things delivered, but nothing comes
And then they lose the money
Money embezzlement also has this problem
It’s been that way for a while
If you read this, counter them as much as possible and post this
Or report it to Marktplaats, so that Marktplaats can keep that gang of scammers out
You can also register here on secondhandnet plus 2dehands
This scammer gang is also active here with too many accounts
Second-hand nets are also very visible at Tandems Folding Bicycles and Tricycles
And cargo bikes, which are mentioned again and again in many places…
Make this stop…

Desired solution:
Be warned and go against this

Desired solution:
Those guys are blocking what’s important and on track
And that this is made public as much as possible
Menus

Jemand, der mit zu vielen Konten unter gefälschten Postleitzahlen aktiv ist, hier sind die fraglichen Orte
Häuser
Bussum
Naarden
Blaricum
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brüssel
Kortrijk
Antwerpen
Gent
Ostende
Deurne Belgien
Deurne Niederlande
Hasselt
Zwijndrecht Niederlande
Zwijndrecht Belgien
Dieser Benutzer hat diese Orte
Zu viele Konten mit gefälschten Postleitzahlen
Dieser Benutzer hat es seit einiger Zeit missbraucht
Marktplatz und Gebrauchtnetz plus 2dehands sein
Schauen Sie, wie verbreitet diese Falträder, Tandems und Dreiräder sind
Elektrofahrräder zu verkaufen
Wir glauben, dass dieser Typ mindestens 200 Konten hat
Und es stimmt auch, dass er immer wieder Neues erschafft
Betrug wird durch Nachahmung und Selbstbieten begangen
Stehlt Fahrräder und ist am Drogenhandel beteiligt
Sei gewarnt
Und auch, dass es viele Lagerhallen hat und die Miete nicht zahlt
Und die Leute betrügen die Leute und lassen sich Dinge liefern, aber es kommt nichts
Und dann verlieren sie das Geld
Auch Geldveruntreuung hat dieses Problem
Das ist schon seit einiger Zeit so
Wenn Sie dies lesen, widersprechen Sie ihnen so weit wie möglich und veröffentlichen Sie dies
Oder melden Sie es Marktplaats, damit Marktplaats diese Betrügerbande fernhalten kann
Sie können sich auch hier auf Secondhandnet plus 2dehands registrieren
Auch hier ist diese Betrügerbande mit zu vielen Accounts aktiv
Gebrauchte Netze sind auch bei Tandems Falträdern und Dreirädern gut sichtbar
Und Lastenräder, die vielerorts immer wieder erwähnt werden…
Lass das aufhören…

Gewünschte Lösung:
Seien Sie gewarnt und gehen Sie dagegen vor

Gewünschte Lösung:
Diese Jungs blockieren das Wichtige und sind auf dem richtigen Weg
Und dass dies so weit wie möglich öffentlich gemacht wird
Menüs

Alguien activo con demasiadas cuentas con códigos postales falsos, estos son los lugares en cuestión
Casas
bussum
Naarden
Blaricum
laren
Amersfoort
Llorar
Almere
Zwolle
Hilversum
Ámsterdam
Utrecht
La haya
Schiedam
Róterdam
Dordrecht
Breda
Tilburgo
emnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Bruselas
Courtrai
Amberes
Gante
Ostende
Bélgica
Países Bajos
Hasselt
Zwijndrecht Países Bajos
Zwijndrecht Bélgica
Este usuario tiene estos lugares
Demasiadas cuentas con códigos postales falsos
Este usuario ha estado abusando de él durante algún tiempo.
mercado y red de segunda mano más 2dehands be
Mira que comunes son estas bicicletas plegables, tándems y triciclos
Se venden bicicletas eléctricas
Creemos que este tipo tiene al menos 200 cuentas.
Y también es cierto que siempre está creando otros nuevos.
Se comete fraude con falsificación y autopuja.
Roba bicicletas y se involucra en el narcotráfico
Estar advertido
Y también que tiene muchos almacenes y no paga el alquiler.
Y la gente estafa a la gente y les entregan cosas, pero no llega nada.
Y luego pierden el dinero.
La malversación de dinero también tiene este problema
Así ha sido desde hace algún tiempo
Si lees esto, contrarrestalos tanto como sea posible y publica esto.
O informarlo a Marktplaats, para que éste pueda mantener alejada a esa banda de estafadores.
También puedes registrarte aquí en secondhandnet plus 2dehands
Esta banda de estafadores también está activa aquí con demasiadas cuentas.
Las redes de segunda mano también son claramente visibles en Bicicletas y Triciclos Plegables Tándems
Y las bicicletas de carga, de las que se habla una y otra vez en muchos lugares…
Haz que esto se detenga…

Solución deseada:
Ten cuidado y ve en contra de esto.

Solución deseada:
Esos tipos bloquean lo importante y van por buen camino.
Y que esto se haga público en la medida de lo posible.
Menús

Iemand actief met te veel accounts onder valse postcodes, hier zijn de plaatsen in kwestie
Huizen
Bussum
Naarden
Blaricum
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brussel
Kortrijk
Antwerpen
Gent
Oostende
Deurne België
Deurne Nederland
Hasselt
Zwijndrecht Nederland
Zwijndrecht België
Deze gebruiker heeft deze plaatsen
Te veel accounts op valse postcodes
Deze gebruiker maakt er al enige tijd misbruik van
marktplaats en tweedehands net plus 2dehands be
Kijk hoe gewoon deze vouwfietsen, tandems en driewielers zijn
Elektrische fietsen te koop
We denken dat deze man minstens 200 accounts heeft
En het is ook waar dat hij altijd nieuwe creëert
Er wordt fraude gepleegd met namaak en zelf bieden
Steelt fietsen en is betrokken bij drugshandel
Wees gewaarschuwd
En ook dat het veel magazijnen heeft en de huur niet betaalt
En mensen lichten mensen op en laten dingen bezorgen, maar er komt niets
En dan zijn ze het geld kwijt
Geldverduistering kent ook dit probleem
Dat is al een tijdje zo
Als je dit leest, counter ze dan zoveel mogelijk en post dit
Of meld het bij Marktplaats, zodat Marktplaats die bende oplichters1Bende buiten de deur kan houden
U kunt zich hier ook registreren op tweedehandsnet plus 2dehands
Ook hier is deze oplichtersbende actief met te veel accounts
Ook bij Tandems Vouwfietsen en Driewielers zijn tweedehands netten goed zichtbaar
En bakfietsen, die op veel plekken steeds weer genoemd worden…
Laat dit stoppen…

Gewenste oplossing:
Wees gewaarschuwd en ga hiertegen in

Gewenste oplossing:
Die jongens blokkeren wat belangrijk is en zijn op koers
En dat dit zoveel mogelijk openbaar wordt gemaakt
Menu’s

Gewenste Oplossing:
Marktplaats tweedehands ets

Gewenste Oplossing:

Someone active with too many accounts under fake zip codes, here are the places in question
Houses
Bussum
Naarden
Blaricum.
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
The Hague
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brussels
Kortrijk
Antwerp
Ghent
Ostend
Deurne Belgium
Deurne Netherlands
Hasselt
Zwijndrecht Netherlands
Zwijndrecht Belgium
This user has these places
Too many accounts on fake zip codes
This user has been abusing it for some time
marketplace and second-hand net plus 2dehands be
Look how common these folding bicycles, tandems, and tricycles are
Electric bicycles for sale
We think this guy has at least 200 accounts
And it is also true that he is always creating new ones
Fraud is committed with counterfeiting and self-bidding
Steals bicycles and is involved in drug trafficking
Be warned
And also that it has many warehouses and does not pay the rent
And people scam people and get things delivered, but nothing comes
And then they lose the money
Money embezzlement also has this problem
It’s been that way for a while
If you read this, counter them as much as possible and post this
Or report it to Marktplaats, so that Marktplaats can keep that gang of scammers out
You can also register here on secondhandnet plus 2dehands
This scammer gang is also active here with too many accounts
Second-hand nets are also very visible at Tandems Folding Bicycles and Tricycles
And cargo bikes, which are mentioned again and again in many places…
Make this stop…

Desired solution:
Be warned and go against this

Desired solution:
Those guys are blocking what’s important and on track
And that this is made public as much as possible
Menus

Jemand, der mit zu vielen Konten unter gefälschten Postleitzahlen aktiv ist, hier sind die fraglichen Orte
Häuser
Bussum
Naarden
Blaricum
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brüssel
Kortrijk
Antwerpen
Gent
Ostende
Deurne Belgien
Deurne Niederlande
Hasselt
Zwijndrecht Niederlande
Zwijndrecht Belgien
Dieser Benutzer hat diese Orte
Zu viele Konten mit gefälschten Postleitzahlen
Dieser Benutzer hat es seit einiger Zeit missbraucht
Marktplatz und Gebrauchtnetz plus 2dehands sein
Schauen Sie, wie verbreitet diese Falträder, Tandems und Dreiräder sind
Elektrofahrräder zu verkaufen
Wir glauben, dass dieser Typ mindestens 200 Konten hat
Und es stimmt auch, dass er immer wieder Neues erschafft
Betrug wird durch Nachahmung und Selbstbieten begangen
Stehlt Fahrräder und ist am Drogenhandel beteiligt
Sei gewarnt
Und auch, dass es viele Lagerhallen hat und die Miete nicht zahlt
Und die Leute betrügen die Leute und lassen sich Dinge liefern, aber es kommt nichts
Und dann verlieren sie das Geld
Auch Geldveruntreuung hat dieses Problem
Das ist schon seit einiger Zeit so
Wenn Sie dies lesen, widersprechen Sie ihnen so weit wie möglich und veröffentlichen Sie dies
Oder melden Sie es Marktplaats, damit Marktplaats diese Betrügerbande fernhalten kann
Sie können sich auch hier auf Secondhandnet plus 2dehands registrieren
Auch hier ist diese Betrügerbande mit zu vielen Accounts aktiv
Gebrauchte Netze sind auch bei Tandems Falträdern und Dreirädern gut sichtbar
Und Lastenräder, die vielerorts immer wieder erwähnt werden…
Lass das aufhören…

Gewünschte Lösung:
Seien Sie gewarnt und gehen Sie dagegen vor

Gewünschte Lösung:
Diese Jungs blockieren das Wichtige und sind auf dem richtigen Weg
Und dass dies so weit wie möglich öffentlich gemacht wird
Menüs

Alguien activo con demasiadas cuentas con códigos postales falsos, estos son los lugares en cuestión
Casas
bussum
Naarden
Blaricum
laren
Amersfoort
Llorar
Almere
Zwolle
Hilversum
Ámsterdam
Utrecht
La haya
Schiedam
Róterdam
Dordrecht
Breda
Tilburgo
emnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Bruselas
Courtrai
Amberes
Gante
Ostende
Bélgica
Países Bajos
Hasselt
Zwijndrecht Países Bajos
Zwijndrecht Bélgica
Este usuario tiene estos lugares
Demasiadas cuentas con códigos postales falsos
Este usuario ha estado abusando de él durante algún tiempo.
mercado y red de segunda mano más 2dehands be
Mira que comunes son estas bicicletas plegables, tándems y triciclos
Se venden bicicletas eléctricas
Creemos que este tipo tiene al menos 200 cuentas.
Y también es cierto que siempre está creando otros nuevos.
Se comete fraude con falsificación y autopuja.
Roba bicicletas y se involucra en el narcotráfico
Estar advertido
Y también que tiene muchos almacenes y no paga el alquiler.
Y la gente estafa a la gente y les entregan cosas, pero no llega nada.
Y luego pierden el dinero.
La malversación de dinero también tiene este problema
Así ha sido desde hace algún tiempo
Si lees esto, contrarrestalos tanto como sea posible y publica esto.
O informarlo a Marktplaats, para que éste pueda mantener alejada a esa banda de estafadores.
También puedes registrarte aquí en secondhandnet plus 2dehands
Esta banda de estafadores también está activa aquí con demasiadas cuentas.
Las redes de segunda mano también son claramente visibles en Bicicletas y Triciclos Plegables Tándems
Y las bicicletas de carga, de las que se habla una y otra vez en muchos lugares…
Haz que esto se detenga…

Solución deseada:
Ten cuidado y ve en contra de esto.

Solución deseada:
Esos tipos bloquean lo importante y van por buen camino.
Y que esto se haga público en la medida de lo posible.
Menús

Iemand actief met te veel accounts onder valse postcodes, hier zijn de plaatsen in kwestie
Huizen
Bussum
Naarden
Blaricum
Laren
Amersfoort
Weesp
Almere
Zwolle
Hilversum
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Schiedam
Rotterdam
Dordrecht
Breda
Tilburg
Eemnes
Zeewolde
Steenwijk
Haarlem
Brussel
Kortrijk
Antwerpen
Gent
Oostende
Deurne België
Deurne Nederland
Hasselt
Zwijndrecht Nederland
Zwijndrecht België
Deze gebruiker heeft deze plaatsen
Te veel accounts op valse postcodes
Deze gebruiker maakt er al enige tijd misbruik van
marktplaats en tweedehands net plus 2dehands be
Kijk hoe gewoon deze vouwfietsen, tandems en driewielers zijn
Elektrische fietsen te koop
We denken dat deze man minstens 200 accounts heeft
En het is ook waar dat hij altijd nieuwe creëert
Er wordt fraude gepleegd met namaak en zelf bieden
Steelt fietsen en is betrokken bij drugshandel
Wees gewaarschuwd
En ook dat het veel magazijnen heeft en de huur niet betaalt
En mensen lichten mensen op en laten dingen bezorgen, maar er komt niets
En dan zijn ze het geld kwijt
Geldverduistering kent ook dit probleem
Dat is al een tijdje zo
Als je dit leest, counter ze dan zoveel mogelijk en post dit
Of meld het bij Marktplaats, zodat Marktplaats die bende oplichters1Bende buiten de deur kan houden
U kunt zich hier ook registreren op tweedehandsnet plus 2dehands
Ook hier is deze oplichtersbende actief met te veel accounts
Ook bij Tandems Vouwfietsen en Driewielers zijn tweedehands netten goed zichtbaar
En bakfietsen, die op veel plekken steeds weer genoemd worden…
Laat dit stoppen…

Gewenste oplossing:
Wees gewaarschuwd en ga hiertegen in

Gewenste oplossing:
Die jongens blokkeren wat belangrijk is en zijn op koers
En dat dit zoveel mogelijk openbaar wordt gemaakt
Menu’s

Gewenste Oplossing:
Marktplaats tweedehands ets

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 dagen geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Facebook

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 dagen geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Facebook nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Misbruikdoormaffialui