Klacht: Enige dagen niet bezorgen van krant + geen reactie van de zijde van de telegraaf na melden van de klachten

op 12 oktober 2011 over Telegraaf in de categorie Kranten - Landelijk

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Al 3 dagen is de krant waaop ik al jaren een abonnenment heb, bij mij niet bezorgd.Ik heb hiervan ook al 3 dagen elke dag melding gemaakt, zowel per e-mail als per telefoon via de daartoe aangewezen site van de telegraaf over bezorgklachten. Ondanks dat komt hier geen verandering in. Hedenmorgen was wederom de krant niet bezorgd en heb ik om nabezorging gevraagd en ook hier is geen gevolg aan gegeven. Ook dit is weer gemeld, maar er gebeurd gewoon niets. Daarnaast wordt al enige weken nagenoeg elke dag de krant te laat bezorgd. Via de rubriek contact heb ik aan de telegraaf verzocht contact met mij op te nemen via de mail of per telefoon en heb ik de vraag gesteld hoe de verrekening van de kosten zal plaats vinden, Raad eens wat?.. Geen enkele reactie natuurlijk. Ik vind dat de telegraaf nalatig is in het nakomen van de leveringsvoorwaarden conform mijn abonnement en mij als klant laat zitten door al 3 dagen geen oplossing aan te bieden. Ik denk er over om mijn abonnement op te zeggen. Door de wijze waarop de telegraaf met mij omgaat druipt de minachting er van af.

Gewenste Oplossing:

1)Andere krantenbezorger die wel de krant + op tijd bezorgd
2)Krant leveren conform de leveringsvoorwaarden van het abonnement VOOR 07.00 uur 's ochtends of VOOR 08.30 uur op zaterdag,
3)Terug betaling of verrekening van alle dagen dat er geen levering heeft plaatsgevonden en
4)en last but nog least excuses van de telegraaf over de gang van zaken.

Telegraaf

Heeft op 01 november 2017 om 15:23 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste meneer/mevrouw,

Wij nemen elke klacht serieus en zijn daarom naast vragen gericht aan onze klantenservice per 1-1-2015 gestart om ook klachten op klacht.nl in behandeling te nemen. Tegelijkertijd zien ook wij dat er klachten uit het verleden zijn die reeds zijn afgehandeld echter niet via klacht.nl. Mocht je over deze klacht nog vragen hebben, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze klantenservice via het volgende telefoonnummer: 088 – 824 82 42 of via ons online klantportaal op www.mijnmedia.nl!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het Webcare team van De Telegraaf

Alle klachten die gemeld zijn door Florian2004