Klacht: Correctierekening

C.Klasema op 15 juli 2011 over emailbaan.nl in de categorie Thuiswerk

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

6 juli 2011 ontvingen wij een brief van Essent Service en Verkoop w.g. door MS betr. : Correctie op aansluitwaarde gas” met een bijlage correctierekening.
Deze rekening bevat een compensatiebedrag, welke door onze netbeheerder aan Essent werd doorgegeven.
De begindatum van deze afrekenperiode is 29 december 2004 en de einddatum afrekenperiode 29 november 2010.
Het totaalbedrag incl. BTW is 4440,00 Euro.
Het notabedrag zal (evt. verrekend met nog openstaande bedragen) binnenkort op onze rekening worden overgemaakt.

De brief van Essent Service en Verkoop was zeer summier en bevatte geen informatie waarom en hoe deze fout is gemaakt. Geen excuses werden gegeven.

Onze klacht is: van 29 november 2010 t/m november 2011 wordt nog steeds tegen een onjuiste gasmeter afgerekend en het correctiebedrag zou dus hoger uit moeten vallen van november 2010 t/m november 2011.
Wij betalen nog steeds een te hoog voorschotbedrag en vinden tevens dat wij een vergoeding zouden moeten ontvangen voor de gederfde rente.

Het bedrag is dermate hoog dat een snellere correctie
normaal zou zijn. Het voorschotbedrag met ingang van deze maand zou gecorrigeerd moeten worden.
Wij hebben 10 juli 2011 een brief hierover gestuurd naar Essent Service en Verkoop en tot heden niets ontvangen.

Gewenste Oplossing:

Zie hierboven!

Alle klachten die gemeld zijn door