Klacht: Brief, normaal gefrankeerd, niet bezorgd maar aan mij teruggestuurd.

op 06 augustus 2015 over PostNL in de categorie Koeriersbedrijven en post

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Een maandag j.l. 20 juli door mij verzonden, goed gefrankeerde brief werd de volgende dag niet bezorgd bij de SVB in Zaandam maar gisteren, woensdag 22 juli, in mijn brievenbus gedeponeerd. Ben er mee langs geweest bij postagentschap naburige Albert Heijn, die niets onregelmatigs konden vaststellen. Op de achterzijde stond stempel “Frankering gecontroleerd”. Men heeft de brief opnieuw gepost.
Bij bellen met Post.nl werd als reden gegeven dat de brief waarschijnlijk ‘per ongeluk’ achterstevoren in de sorteermachine was geplaatst, waardoor de afzender als bezorgadres werd gelezen. Daarom werd de brief ook als niet gefrankeerd geboekstaafd en kon ik zelfs strafporti tegemoet zien. Maar die mocht ik negeren..
Het was voor mij uiterst belangrijk dat de brief tijdig de volgende dag bezorgd werd, en ik ben over dit belachelijke gedoe dan ook zeer ontstemd. Zoiets verwacht de klant niet van een professioneel postbedrijf.

Gewenste Oplossing:

Wanneer Post.nl excuses maakt, maatregelen neemt waardoor dit in de toekomst is uitgesloten, de verantwoordelijke dienstdoende medewerker in het sorteercentrum hierover aanspreekt en bestraft, want heeft niet opgelet, en mij compenseert voor het geleden verlies, namelijk dubbele porti betaald en een half uur met de klachtenlijn gebeld. Dit nog los van eventuele consequenties voor het niet tijdig bezorgd zijn van mijn brief bij de geadresseerde.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar PostNL over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door PostNL in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat PostNL een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

PostNL

Heeft op 03 september 2015 om 13:36 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Singelenberg,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp dat de zaak rondom de opgelegde strafporti als afgehandeld kan worden beschouwd en dat de bezorger is aangesproken op het herhaaldelijk verkeerd bezorgen van uw post.

Uit uw e-mailbericht maak ik op dat u de excuses voor wat betreft het onterecht retour zenden van een van uw zendingen niet voldoende vindt. Helaas kan ik u niet meer bieden dan onze oprechte excuses. Briefpost is een onverzekerde verzendwijze en doordat een barcode ontbreekt kan ik u helaas niet meer specifieke informatie geven. Wel is er een melding gemaakt, als gevolg waarvan er een gesprek heeft plaats gevonden met de medewerker(s) in kwestie. Aangezien dit een interne navraag betreft, ontvangt u hierover geen verdere terugkoppeling.

Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft over PostNL dan kunt u ook altijd terecht bij onze Klantenservice: http://www.postnl.nl/klantenservice

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u in de toekomst opnieuw –met herstelt vertrouwen- kiest voor PostNL als uw posterij.

Met vriendelijke groet,

PostNL

Heeft op 03 september 2015 om 15:55 geantwoord

Er is helemaal geen sprake geweest van opgelegde strafporti, wel ben ik gecompenseerd voor het twee maal moeten frankeren van dezelfde brief, omdat deze ten onrechte aan mij geretourneerd was.
Afgelopen zaterdag was er overigens opnieuw sprake van het verkeerd bezorgen van mijn post!

Alle klachten die gemeld zijn door Daniel Singelenberg