Klacht: Blijft contributie incasseren

op 18 mei 2021 over fit for free in de categorie Sportclub/-school

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Zoals hierboven bondig is omschreven. FFF blijft halsstarrig mails beantwoorden met dat de maanden die niet gesport zijn na opzegging kunnen worden ingehaald. Leuke regeling. Als je opzegt, is dat meestal vanwege een externe reden, en kan je niet nog een half jaar eraan vastplakken.

Jurisprudentie is er duidelijk over: geen diensten (en het een beetje buiten freubelen telt niet), dan ook geen inning van contributie. Ik lees hier veel meer klachten over FFF. MIsschien moet een advocaat zich buigen over een class action, dus gezamenlijk juridisch optrekken.

Gewenste Oplossing:

Ik wil de contributie over de maanden dat niet kon worden gesport terug hebben. Althans voor een belangrijk deel. Ik stel voor dat FFF voor alle leden een soort regeling in het leven roept met behoud van lidmaatschap, waarbij een (groot) deel van de geincasseerde contributie geretourneerd wordt. Dus niet verschillende leden anders behandelen.

Ik heb overigens de bank gevraagd de incasso van begin april en mei terug te draaien. Raad ik alle leden aan.

Ik verwacht binnenkort eigenlijk een FFF mail over een bevredigende oplossing naar alle leden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar fit for free over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht philo12

1 maand geleden - Lijkt geregeld.

Alle klachten die gemeld zijn door philo12