Klacht: Bizarre brief over een openstaande voor mij onbekende factuur

op 13 juli 2017 over GGN Mastering Credit in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ontvang een uitermate dwingende brief van GGN. In de brief staat niet over de reden van de brief. Alleen dat je binnen 2 dagen moet betalen voor een naheffing van 60 euro en 40 euro extra voor een dwangbevel. Geen idee waar dt over gaat.

GGN gebeld. Op de brief staat geen telefoonnummer. Lang in de wacht gestaan, Vervolgens te woord gestaan door een onplezierige meneer die meldt dat het over een parkeerboete gaat. Dat kan en dan betaal ik die graag. Echter nooit een naheffingsaanslag ontvangen. Meneer weet te melden dat ze die wel hebben gestuurd. Ik heb zoals gezegd niets ontvangen. Vervolgens gaat de meneer de discussie aan dat ze wel degelijk een brief hebben gestuurd en dat hij dat kan bewijzen. Dat is een nonsens verhaal aangezien het er om gaat of ik de brief heb ontvangen. En dat is niet zo.

Wat een absurd bedrijf om op deze wijze te communiceren met de burger

Gewenste Oplossing:

1. Excuses van GGN over de wijze van communiceren
2. Aangetekend herzenden van de originele aanslag
3. Verminderen kosten betekening dwangbevel met 100 procent.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar GGN Mastering Credit over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door GGN Mastering Credit in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat GGN Mastering Credit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

GGN Mastering Credit

Heeft op 14 juli 2017 om 11:23 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer en/ of mevrouw,

Naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl hebben wij u een e-mail gestuurd. In deze e-mail staat uitgelegd waar dat u uw klacht/ bezwaar kenbaar kunt maken. Deze e-mail ontvangt u vandaag van ons binnen enkele minuten.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

GGN Mastering Credit.

Heeft op 14 juli 2017 om 11:39 geantwoord

Interessant. Dit is dan de brief die je krijgt. Onleesbaar.

Geachte heer en/of mevrouw,

In bovengenoemd dossier heeft u een klacht ingediend op klacht.nl met referentienummer 625455. Middels deze brief geven wij u aan waar u uw klacht/ bezwaar kunt neerleggen.

Het dwangbevel is door terpostbezorging betekend
Als het dwangbevel door terpostbezorging aan u is betekend, zijn de betekeningskosten bij de terpostbezorging in rekening gebracht. Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van deze kosten, kunt u, op grond van artikel 7 lid 1 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, een bezwaarschrift indienen. U moet dit bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van terpostbezorging indienen bij de gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeente die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. Het adres van de gemeenteambtenaar belast met de invordering staat vermeld op het dwangbevel.
Uw bezwaarschrift is tijdig als het binnen de gestelde termijn ter post is bezorgd en het niet later dan één week na afloop van die termijn door de gemeenteambtenaar belast met de invordering is ontvangen. Vermeld in uw bezwaarschrift duidelijk de redenen waarom u het niet eens bent met de betekeningskosten en vermeld daarin ook het aanslagnummer waarop die kosten betrekking hebben.
Als u het totaalbedrag dat nu invorderbaar is heeft betaald voorafgaand aan de datum van terpostbezorging van dit dwangbevel, bent u geen betekeningskosten verschuldigd.

De gemeenteambtenaar belast met de invordering
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN

Hoogachtend,


GGN

Reactie van de melder van de klacht kogel

11 maanden geleden - Deze klacht is niet opgelost. Ongelofelijk dat GGN de klacht gewoon sluit. Deze klacht moet heropend worden

Bericht van GGN Mastering Credit

11 maanden geleden - U dient uw bezwaar rechtstreeks en schriftelijk in te dienen bij de Gemeente. De gemeente ambtenaar is belast met deze vordering. Dit is dan ook dat wij u deze brief gestuurd hebben. Hierin staat dat u tegen het dwangbevel en de kosten bezwaar kunt maken. tevens staat hierin dat u duidelijk de redenen dient te melden. Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. GGN

Alle klachten die gemeld zijn door kogel