Klacht: Bezwaarschrift inklaring

op 10 augustus 2017 over PostNL in de categorie Koeriersbedrijven en post

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb bij PostNL een bezwaarschrift ingediend tegen de inklaring van een zending. Op 11 januari 2017 werd bericht dat de klacht in behandeling was genomen onder nummer 03439638 -yboum. Afhandeling zou 4 maanden kunnen duren. Omdat enig bericht uitbleef heb ik op 21 juni via een chat contact opgenomen met de klantenservice van PostNL. Daarin werd gezegd dat de case gesloten was. Er zou heropening gevraagd worden en binnen enige dagen zou ik bericht krijgen. Wederom geen bericht. Op 11 juli wederom via de chat contact gezocht met de klantenservice. Er werd toen gesteld dat er een bedrag van 1 euro 76 zou worden overgemaakt, maar dat gemaakte afhandelingskosten niet werden vergoed. Alle excuses en toezeggingen ten spijt is er tot op heden niets gebeurd.

Gewenste Oplossing:

Op zijn minst mag verwacht worden dat een klacht op een behoorlijke manier wordt afgewerkt. Dat betekent dat in elk geval een schriftelijke afhandeling met een behoorlijke motivering wordt gezonden.
Daarnaast valt niet in te zien dat gemaakte kosten niet worden vergoed, wanneer een klacht terecht is. In onderhavig geval is het absurd dat bij een werkelijke waarde van ongeveer 20 euro bijna 15 euro aan kosten in rekening worden gebracht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar PostNL over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door PostNL in behandeling genomen

Bericht van PostNL

10 maanden geleden - Geachte heer/mevrouw Garibaldi, Bedankt voor uw bericht. Ik begrijp dat u nog geen bericht heeft ontvangen als reactie op uw bezwaarschrift, waarvoor mijn excuses. Na eerder contact met onze klantenservice heeft mijn collega een verzoek naar de behandelende afdeling gestuurd. Hieruit blijkt dat het verschuldigde bedrag van €1,76 nog niet was verrekend en dat dit op korte termijn terug betaald zou worden. Graag hoor ik van u of u dit bedrag inmiddels al ontvangen heeft. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, PostNL

Reactie van de melder van de klacht garibaldi

10 maanden geleden - Uw reactie gaat helaas niet in op de overige in mijn klacht aangegeven vragen. Deze punten heb ik ook in mijn bezwaarschrift aangegeven. Waarom wordt geen schriftelijke beslissing op een bezwaarschrift genomen? Waarom wordt niets gezegd over nodeloos en dus onterecht gemaakte kosten?

Bericht van PostNL

10 maanden geleden - Geachte heer, mevrouw Garibaldi, Deze vragen kan ik niet beantwoorden dit wordt op een andere afdeling bekeken en ik heb hier geen inzage in. Als u hier nog verdere vragen over heeft dan kunt u dit schriftelijk doen door opnieuw een brief te sturen naar; PostNL Pakketten tav KR-SCIP Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden. Mocht het bedrag van 1,76 euro nog niet zijn overgemaakt dan verneem ik dit graag van u zodat ik dit nog kan wel doorgeven. Met vriendelijke groet, PostNL

Reactie van de melder van de klacht garibaldi

10 maanden geleden - Aangezien er tot op heden geen enkele schriftelijke reactie op mijn bezwaarschrift is gegeven moet het dunkt mij toch niet zo moeilijk zijn de klachten die ik heb door te spelen aan de afdeling die daarvoor verantwoordelijk is. De afhandeling tot nog toe is diep, zeer diep beneden alle peil en heeft meer weg van een kastje naar de muur sturen dan van een serieuze poging tot een acceptabele oplossing te komen. Een aanpak die een bedrijf als POSTNL absoluut niet zou moeten willen. Ik wens deze wijze van afhandeling niet te accepteren, zeker nu mijn klacht nog steeds de afhandeling van mijn bezwaarschrift betreft en niet het terugbetalen van een btw bedragje.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat PostNL een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

PostNL

Heeft op 10 augustus 2017 om 11:38 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw Garibaldi,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp dat u erg teleurgesteld bent over de gang van zaken. Tot mijn spijt kan ik hierin geen verdere actie voor u ondernemen en adviseer u dan ook uw ongenoegen schriftelijk te uiten en opnieuw een brief te sturen naar PostNL Pakketten tav KR-SCIP, Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden. Ik hoop dat deze vervelende situatie snel naar tevredenheid zal worden opgelost.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft over PostNL dan kunt u ook altijd terecht bij onze Klantenservice; https://www.postnl.nl/klantenservice/

Met vriendelijke groet,
PostNL

Heeft op 15 augustus 2017 om 10:40 geantwoord

Er is gewoon niets opgelost als er noch een reactie op het bezwaarschrift, noch een inhoudelijke reactie op de klacht, bij voorbeeld deze voor te leggen aan de verantwoordelijke afdeling, is gegeven. Zelfs de terugbetaling van het btw bedrag heeft niet eens plaats gevonden. Bar slechte behandeling.

Alle klachten die gemeld zijn door garibaldi