Klacht: Bezwaar Naheffings Aanslag Motorrijtuigen Belasting

op 02 december 2016 over Belastingdienst in de categorie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 15 augustus 2016 heeft de Belastingdienst, afdeling Motorrijtuigenbelasting, Wijnruit een naheffingsaanslag met het kenmerk 1956.24.336.Y6 opgelegd!

Op 22 augustus 2016 heeft Wijnruit tijdig (binnen 6 weken van de bezwaartermijn) bezwaar aangetekend tegen deze naheffingsaanslag!

o Ten eerste omdat Wijnruit de initiële aanslag, met acceptgiro voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) over de periode 29 mei t/m 28 augustus 2016 en ten tweede een evt. betalingsherinnering nóóit heeft ontvangen!

o Ten derde omdat Wijnruit, ook ten onrechte, reeds eerder een naheffingsaanslag met het kenmerk 1956.24.336.Y5 heeft gehad, tijdig daartegen in bezwaar is gegaan, daar nooit meer een ontvangstbevestiging van heeft ontvangen, vervolgens de Belastingdienst ingebreke heeft gesteld, daar ook nooit meer iets van gehoord en zelfs een beroep heeft ingediend wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar bij de rechtbank en daar uiteraard ook nooit meer iets van heeft gehoord!

Op 15 september 2016 heeft de Belastingdienst, afdeling Motorrijtuigenbelasting, Wijnruit een ontvangst-bevestiging verstuurd van het bezwaarschrift!

o Hierin staat duidelijk dat het bezwaarschrift in behandeling is genomen!

o Hierin staat tevens duidelijk dat indien Wijnruit gebruik wilde maken van een hoorzitting, dit binnen 14 dagen doorgegeven diende te worden!

Op 28 september 2016 (dus binnen 14 dagen) heeft Wijnruit telefonisch doorgegeven aan de Belasting Telefoon Auto dat zij hier gebruik van wilde maken!

o In het telefoongesprek met ene mevr. Stavorinus van deze Belasting Telefoon Auto aangegeven dat zij ten eerste uitstel wilde van betaling van deze naheffingsaanslag en ten tweede een hoorzitting op locatie wenste m.b.t. dit bezwaar, maar dan wel binnen de beslistermijn. Mevr. Stavorinus vertelde dat Wijnruit (binnen de beslistermijn) gebeld zou worden voor een evt. afspraak!

Op 15 november 2016 heeft Wijnruit, nadat de beslistermijn op bezwaar inmiddels verstreken was, geen uitstel verzocht is door de Belastingdienst, en géén enkele uitnodiging tot een hoorzitting heeft ontvangen binnen de beslistermijn, de Belastingdienst afdeling Motorrijtuigenbelasting ingebreke gesteld en een dwangsom verzocht, indien niet binnen 2 weken alsnog een beslissing op bezwaar werd afgegeven!

Op 23 november 2016 heeft Wijnruit een telefonisch gesprek gevoerd met de juridisch medewerker van de Belastingdienst, ene mevr. M. L. Schouten die de volgende twee opties aanbood:

1. Alsnog een hoorzitting, maar dan telefonisch te laten plaatsvinden, maar hiervoor was noodzakelijk dat dit op zeer korte termijn dus voor 29 november 2016 plaats diende te vinden

2. Alsnog een hoorzitting op locatie te laten plaatsvinden, maar hiervoor was noodzakelijk dat dan de ingebreke stelling pertinent ingetrokken diende te worden!

Op 25 november 2016 heeft de Belastingdienst de aangetekende beslissing op bezwaar verstuurd en Wijnruit gaat hier uiteraard Beroep tegen aantekenen bij de rechtbank Noord Holland!

Gewenste Oplossing:

Wijnruit heeft nóóit de initiële aanslag met acceptgirokaart, noch een evt. betalingsherinnering ontvangen!

Wijnruit heeft, binnen de beslistermijn van het bezwaar, nóóit kans gehad op een hoorzitting, omdat de Belastingdient géén uitnodiging tot een hoorzitting binnen de beslistermijn heeft verstrekt!

Wijnruit is van mening dat buiten de beslistermijn, de Belastingdienst nog wel kan uitnodigen voor een hoorzitting, doch absoluut niét met de voorwaarde dat een ingebrekestelling dan ingetrokken dient te worden!

Bovendien wie is de Belastingdienst om voorwaarden aan een beslissing of beslistermijn te geven?

Wijnruit is van mening dat het toch niét zo kan zijn dat de Nederlandse burger gehouden wordt aan bepaalde wettelijke termijnen m.b.t. bezwaar en beroep, maar dat tegelijkertijd de Belastingdienst deze wettelijke termijnen gewoonweg “aan hun laars” denkt te kunnen lappen!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Belastingdienst

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Belastingdienst nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door IHateIntrumJustitia