Klacht: bezorgen post Winschoten

op 23 maart 2017 over PostNL in de categorie Koeriersbedrijven en post

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

geachte lezer,

een postbezorger in Winschoten genaamd Koos Willems, wonende aan de Grintweg 82 te Winschoten, bezorgt post aan de Willem de Zwijgerlaan 52 te Winschoten meer als een week te laat. S’avonds om half 8 worden de brieven bezorgt, Hierdoor Komt de Familie Loots in financiële problemen. Dit is al meerdere malen gebeurd. De reden hiervoor is dat Dhr. Willems een oude buurman is van de Familie Loots en zij, door zijn toedoen moesten verhuizen. De heer Willems is uitermate rancuneus en heeft zich het recht toe geëigend de post te bezorgen wanneer hem dit schikt.
Dit is, zoals u kunt begrijpen uitermate ongewenst.

Gewenste Oplossing:

Omdat in het afgelopen jaar al meerdere incidenten zijn geweest waardoor wederom de familie Loots hun post niet, of niet op tijd ontvangen heeft en hierdoor ook financieel benadeeld zijn, zou het zeer wenselijk zijn dat Dhr. Willems niet meer toegang heeft tot post van de familie Loots. Eerder zouden we een dringend verzoek doen deze heer uit uw personeelsbestand te halen want er zijn meerdere mensen die last van hem hebben.
We zijn ons ervan bewust dat hier meer bewijs voor zou moeten komen maar op zijn minst zou het wenselijk zijn hem een heel andere wijk aan te bieden.
Mocht dit niet in de zeer nabije toekomst uitgevoerd dan zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen, waar we ook Post.NL mede verantwoordelijk zullen houden.

Ondergetekende is financieel beheerder van de familie loots, vandaar dat mijn gegevens zijn ingevuld

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar PostNL over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door PostNL in behandeling genomen

Bericht van PostNL

4 jaren geleden - Geachte mevrouw Ridderbos, Hartelijk dank voor uw melding op deze website. Ik vind het bijzonder spijtig om te vernemen dat de postbezorging op het adres van de familie Loots niet goed verloopt en dat zij post te laat ontvangen. Graag geef ik u een toelichting. U geeft aan dat er in het afgelopen jaar meerdere incidenten zijn geweest waarbij de familie Loots hun post niet of niet op tijd heeft ontvangen. Tevens geeft u aan dat post pas een week na verzending aankomt of ’s avonds om 19:30 uur wordt bezorgd en schrijft u dat de familie Loots al langer problemen heeft met één van onze bezorgers. Op basis van het door u opgegeven adres heb ik recente meldingen gecontroleerd, maar ik kan uit het afgelopen jaar geen ingediende klachten over de postbezorging vinden op dit adres. Op welke manier is hiervan melding bij ons gemaakt? Om concreet een melding te kunnen maken ontvang ik graag aanvullende informatie van u. Van welke afzenders zijn er recent poststukken na een week bezorgd en wat waren hiervan de verzenddata? Voordat ik een melding maak bij de afdeling postbezorging om dit door de leidinggevende in behandeling te laten nemen, wil ik u vragen of de betreffende poststukken inderdaad door ons zijn afgeleverd. Onze post is herkenbaar aan: PostNL postzegel, stempel PostNL port betaald, rode stempel (van een frankeermachine) en streepjescode in de rechter onderhoek. Waren deze kenmerken aanwezig? In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, PostNL

Bericht van PostNL

4 jaren geleden - Geachte mevrouw Ridderbos, Onlangs heeft u op deze site een klacht geplaatst. Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, hebben we aanvullende info van u nodig. We hebben u daarom een e-mail gestuurd met verzoek om aanvullende informatie. Wij hebben tot nu toe geen antwoord van u ontvangen. Met vriendelijke groet, PostNL

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat PostNL een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

PostNL

Heeft op 28 maart 2017 om 09:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Ridderbos,

Onlangs heeft u op deze site een klacht geplaatst.
Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, hebben we aanvullende info van u nodig.

We hebben u daarom twee keer een e-mail gestuurd met verzoek om aanvullende informatie.
Wij hebben tot nu toe geen antwoord van u ontvangen.

Wij gaan er dan ook van uit dat uw klacht inmiddels op een ander wijze is opgelost.
Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft over PostNL, dan kunt u altijd terecht bij onze Klantenservice: http://www.postnl.nl/klantenservice

Met vriendelijke groet,

PostNL

Heeft op 28 maart 2017 om 09:32 geantwoord

Beste lezer, Ik heb maar 1 mail ontvangen waarin u vroeg om meer gebeurtenissen en tijdstippen en data. Eerdere datas hebben we niet, dus zijn we, na de uw antwoord en vraag gaan bijhouden wanneer de post te laat bezorgt wordt.
Om tijdstippen en datas bij te houden is ook een beetje een dooddoener als het gaat om de aard van de klacht.
WAT MISSCHIEN OOK INTERESSANT is dat de heer waarover ik sprak, Koos Willem's niet eens bij PTTPOST werkzaam is, zijn broer wel. Hij voert het werk van zijn broer uit. Dit doet dhr Willems ook bij twee andere bezorgde drijven in de regio Winschoten. Koos mag hier niet werken omdat hij geen verklaring van goed gedrag kan overleggen.
In de afgelopen weken, na onze klacht is het meerdere malen voor gekomen dat de post veel te laat bezorgd is. Post van 3 maart komt een week later, na 1800 weer aan. Welke datum moet ik aanhouden. 9 maart bezorgt.
2 maart een brief vd Nuon, 8 maart bezorgt om half 7. De Familie Loots heeft in de afgelopen jaren waarschijnlijk veel post niet eens gehad. Deurwaarders komen natuurlijk direct aan de deur, maar de voorafgaande correspondentie is er veelal niet geweest.
Navraag bij de buren blijkt ook dat daar veel klachten zijn.

Reactie van de melder van de klacht A. Ridderbos

4 jaren geleden - Geachte lezer, Met regelmaat komt de post weer te laat. Het is bijna dagelijks dat de post qua data meer als een week onderweg is. Inmiddels heb ik ook zwaar het vermoeden dat er soms post verdwijnt. Afgelopen twee week is hierdoor 2 maal een deurwaarder aan de deur geweest. De post die vooraf bezorgd wordt is er nooit geweest. Ik wil graag weten welke acties er gepleegd worden anders heeft dit natuurlijk geen zin. Ik verneem graag uw reactie Met vriendelijke groeten Annemargreet, namens de familie Loots

Alle klachten die gemeld zijn door A. Ridderbos