Klacht: Betalingsregeling, toch bankbeslag

op 28 augustus 2016 over Jongerius Gerechtsdeurwaarders in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen vrijdag, 26 augustus, stond er ‘geen saldo’ op het pinapparaat vermeld. Daar er enkel ‘boeking getroffen gelden inzake derdenbeslag dd 25-8-2016 + € 70 kosten’ bij de omschrijving stond vermeld, heb ik de bank gebeld. Voor een bedrag van € 568 is mijn rekening bevroren, waarop € 1139 stond en ik had gereserveerd voor oa de huur a € 690, studieboeken a € 290 voor mijn dochter, ea lasten, die ik allen voor het eind van deze maand moet betalen.

Mijn vraag aan Jongerius: waarom?

In antwoord op mijn verzoek om een betalingsregeling, voor een zaak die uit 2012 / 2013 dateert, ontvang ik op 24 mei jl. een e-mail waarin staat vermeld dat uw client akkoord gaat met een betalingsregeling van € 65,62 per maand met een 1ste betaling in mei. Iedere betaling dient voor het eind van de maand binnen te zijn.

Indien er niet, te laat of te weinig wordt betaald, vervalt de regeling en wordt het (restant) bedrag direct opeisbaar.

Aangezien de hoofdsom € 787,39 is, zou volgens mijn berekening na 12 maanden cq betalingen de hoofdsom moeten zijn voldaan.

Volgens de regeling dient er van mei tot en met augustus 4 x € 65,62, een totaalbedrag van € 262,48, te zijn overgemaakt.

Door teruggave IB heb ik voor eind juni jl. een aanzienlijk bedrag van € 500,39 aan Jongerius overgemaakt. Dat is € 237,91 meer, dan ik tot op heden had hoeven betalen en waarvoor ik niet eens een betalingsbevestiging heb gekregen.

Het te betalen bedrag van € 787,39 was oorspronkelijk een bedrag van € 450 ovv eigenrisico 2012 IAK en waarvoor ik destijds een betalingsregeling van € 108 per maand had getroffen. Deze regeling ben ik wel-, maar maandelijks steeds te laat nagekomen, waardoor de regeling is komen te vervallen. Desondanks ben ik 3 jaar lang in de veronderstelling geweest dat ik het eigen risico had betaald. 3 jaar na dato, na ontvangst dagvaarding, waarop de datum van de zitting ook nog eens was doorgestreept!, heb ik via mijn advocaat vernomen dat deze betalingen, bedoeld voor het eigen risico, door IAK is verrekend met de zorgpremie van de desbetreffende maand waarin mijn betaling is ontvangen.

In die 3 jaar heb ik, van Jacobs Advocaten, voorganger van Jongerius, op en af (met tussenpozen van soms een half jaar of langer) wel incassomeldingen gekregen, maar zonder specificatie omtrent het bedrag (factuurnummer en bedrag kwam niet overeen met eigen risico). Ik heb Jacobs meermaals verzocht om opheldering, overzichten en specificaties, maar nimmer duidelijkheid gekregen.

Al schrijvende bedenk ik me nu: dit verhaal is te zot voor woorden. Het is zo ongeloofwaardig dat het wel een verzinsel moet zijn. Gelukkig heb ik stukken in mijn bezit waaruit blijkt dat ik dit niet uit mijn duim zuig.

Ik pleit mezelf absoluut niet vrij in dit verhaal, ik had die regeling met IAK stipt op tijd moeten nakomen of hen tenminste over mijn financiële situatie (als gevolg van de echtscheiding) moeten informeren. Ik ben nalatig geweest in het: op tijd communiceren, maar niet in onwelwillendheid.

De echtscheiding heeft grote financiële gevolgen, voor mijzelf en indirect ook voor mijn kinderen, gehad. Ik probeer, tot aan de dag van vandaag, uit alle macht met deze langdurige nasleep af te rekenen.

Een toch al aanzienlijk bedrag van € 450 is door alle bijkomende kosten inmiddels verhoogt naar € 787,39 en ondanks mijn (vooruit)betaling van € 500,39 is er beslag gelegd op mijn bankrekening, waardoor ik mijn boodschappen niet heb kunnen betalen, het weekend zonder geld met twee kinderen in heb moeten gaan, mijn huur ea rekeningen niet kan overmaken en met nog meer (hoge) kosten, die ik niet kan betalen word opgezadeld.

Geld! Alles draait om geld en indirect ook om macht! Heb je, jezelf als consument onbedoeld!, eenmaal in deze benarde positie gebracht, dan verlies je het recht over je inkomen, je bezittingen en gelden. En er is NIETS en NIEMAND die daar iets tegen kan doen, omdat ons rechtssysteem zo verdomde verknipt in elkaar steekt.

Ik ben het zat om als hardwerkende, alleenstaande moeder zo hard en langdurig gestraft te moeten worden voor onbedoeld gemaakte fouten; om onderworpen te zijn aan instanties en het rechtssysteem; om te fungeren als melkkoe en opgezadeld te worden met exorbitant oplopende hoge kosten, waardoor je, zowel financieel als ook geestelijk, eraan onderdoor dreigt te gaan…

Enfin, terzake, mijn vraag aan Jongerius: waar ben ik ditmaal de fout ingegaan? Heb ik op tijd, teveel ineens (voor)betaald? Had ik deze betaling moeten aankondigen? Had ik nadien contact moeten opnemen?

Hoewel een betalingsregeling een gunst en geen recht is, is, daarentegen, een overeengekomen betalingsregeling nog altijd bindend.

Uiteraard zal dit door Jongerius op kundige wijze worden weerlegd, maar afgaand op de e-mail van 24 mei jl. is er binnen mijn perceptie geen sprake van geen noch een te late betaling evenmin is er te weinig betaald.

Gewenste Oplossing:

Mijn verzoek: zowel het bankbeslag als de bijkomende kosten per direct terugdraaien.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Jongerius Gerechtsdeurwaarders over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Jongerius Gerechtsdeurwaarders in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Jongerius Gerechtsdeurwaarders een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Jongerius Gerechtsdeurwaarders

Heeft op 04 april 2017 om 13:43 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door EzraAnna