Klacht: beslag op inkomen en bankrekening ondanks voorstellen ter finale kwijting

op 10 maart 2020 over Vesting Finance in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn appartement vorig jaar verkocht, met het oog op met de overwaarde van mijn schulden af te komen en in een (sociale) huurwoning een nieuwe start te maken.

Het merendeel van de schuldeisers was akkoord. Echter, VF wilde op geen enkele manier meewerken aan mijn voorstel terwijl dit niet onredelijk was (43% van de totale uitstaande schuld). Uitgebreid toegelicht waarom ik niet datgene kon betalen wat minimaal werd geëist.Het gaat om een restschuld na de verkoop van het huis van mij en mijn ex-vriend in 2010. De hele geschiedenis die hieraan ten grondslag ligt is VF genoegzaam bekend.

Uiteindelijk nog een tweede voorstel gedaan en ook dat werd niet geaccepteerd, waarna werd meegedeeld dat mijn dossier weer werd overgedragen aan de afdeling Incasso. Niet gezegd werd dat e.e.a. uit handen zou worden gegeven o.i.d.

Op 23 mei 2019 werd ik opgeschrikt door een exploot tot beslaglegging van Syncasso. Direct gereageerd persoonlijk naar kantoor Syncasso gegaan en aansluitend daarop gemaild met uitgebreide toelichting situatie.

Op 5 juli werd er beslag gelegd op zowel mijn bankrekening als mijn inkomen en werd geweigerd om de beslagvrije voet toe te passen, waardoor ik geruime tijd zonder inkomsten heb gezeten, genoodzaakt ben geweest om bijstand aan te vragen en de gehele overwaarde (die ik in principe o.a. nodig had voor het betalen van mijn torenhoge huur van het vrije sector appartement omdat ik geen sociale huurwoning had kunnen vinden) op te souperen om mijn vaste lasten te kunnen betalen.

Uiteindelijk werd pas vanaf oktober 2019 de beslagvrije voet toegepast. Ik ben zelfstandig werkzaam vanuit huis en mag per week
€ 297,08 verdienen. Het beslag gaat er pas vanaf wanneer er een regeling via de Schuldhulpverlening wordt getroffen. Het schuldhulptraject kan pas concreet worden opgestart wanneer er een stabiele situatie is gecreëerd. Onder die stabiele situatie wordt o.a. verstaan dat ik een sociale huurwoning vind en huurtoeslag kan aanvragen bij de Gemeente.

Omdat ik ondertussen mijn huur van € 1.500 per maand niet meer (volledig) kan betalen heb ik een huurachterstand van € 500,– opgelopen. Daarom heeft de verhuurder van mijn appartement mij aangezegd dat per 1 april het huurcontract niet verlengd gaat worden, waardoor ik wanneer het tegenzit (en dat doet het) per 1 april a.s. dakloos zal worden. Ik kan wel zeggen dat ik op de woningmarkt geen poot aan de grond krijg.

Wanneer ik vorig jaar op een redelijke manier om de tafel had kunnen gaan zitten met VF om verder te onderhandelen over wat dan wel mogelijk zou zijn was het niet nodig geweest om een deurwaarder op mijn dak te sturen en beslag te laten leggen op zowel mijn bankrekening als mijn inkomen, waardoor ik er – tenzij er een wonder gebeurt – nooit meer uit ga komen.

Reeds vorig jaar heb ik een klacht ingediend bij VF. Dit heeft er alleen toe geleid dat ik door mijn Casemanager R. Groten werd teruggebeld dat het zinloos was om een klacht in te dienen, omdat VF geheel in zijn recht zou staan v.w.b. de handelwijze. Verder vond ik de houding van de heer Groten naar mij toe verre van klantvriendelijk tot onbeschoft.

Ik vraag mij tot slot af of het wellicht mogelijk is om – ook al is de zaak al uit handen gegeven aan de deurwaarder – om e.e.a. terug te draaien en (met een andere Casemanager) opnieuw te kijken naar mogelijkheden om deze vervelende zaak tot een oplossing te brengen.
VF wilde mijn laatste poging in april 2019 om tot overeenstemming te komen niet accepteren. Maar nu is het uit handen gegeven, komt schuldhulpverlening moeilijk van de g rond en heeft zij nog minder.

Gewenste Oplossing:

Het is voor mij een soort van genoegdoening.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Vesting Finance over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Vesting Finance in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door ontevreden07