Klacht: beslag leging op overlijdensuitkering plus niet opgenomen vakantiedagen van de overledenen

op 27 juni 2016 over GGN Mastering Credit in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beste mevrouw,

Dank u heel hartelijk voor uw, gedeeltelijk, positief en gedeeltelijk negatief bericht.

Ik wil gelijk met de deur in huis vallen, wat betreft de overlijdensuitkering aan de erven van Windt.

We zijn ervan bewust, dat er wat beslaglegging heeft plaatsgevonden op het loon van mevrouw van Windt.

Echter, de wet is duidelijk wat betreft de uitbetaling en de inhoud van de overlijdensuitkering.

Zie onderstand artikel:

Overlijdensuitkering als overledene in loondienst werkte.

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op een overlijdensuitkering ter grootte van één maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) ten laste van de werkgever van de overledene. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Zijn die er ook niet dan gaat de uitkering naar degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde. Degene met wie werd samengeleefd moet dan wel grotendeels door de werknemer zijn onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld een meerderjarig kind zijn. De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden werknemer zonder minderjarige kinderen.

In een eventueel van toepassing zijnde CAO kan een ruimere regeling voor overlijdensuitkering zijn geregeld. De overlijdensuitkering wordt uitbetaald met het loon waarop de werknemer recht heeft tot aan zijn overlijden. Ook de vakantierechten van de werknemer worden berekend tot en met de dag van overlijden en vervolgens in geld uitgekeerd.

Een voorbeeld.

Hans overlijdt op 14 mei. Zijn echtgenote ontvangt van de werkgever het loon tot en met 14 mei 2013, het opgebouwde maar nog niet opgenomen tegoed aan vakantiedagen tot 14 mei 2013, alsmede een maand loon en de vakantietoeslag tot 14 juni 2013.

Dus, alle nog niet opgenomen vakantiedagen, worden aan de erven uitbetaald, dat deel behoort tot de overlijdensuitkering. Trouwens, als mevrouw van Windt in leven was, had ze deze dagen zelf opgenomen. Ik ben het er niet mee eens, en de wet ook niet, dat er beslag rust op het bedrag dat nog aan niet opgenomen vakantiedagen worden uitgekeerd. De wet verbiedt dat.

Ik wil u erop wijze, dat mevrouw van windt, een beslag vrije voet had van 1235, 36 euro per maand.

Uit de documenten die u mij hebt toegestuurd, merk ik op, dat er een grote mate van willekeur werd toegepast en een grote mate van onregelmatigheden zijn aangetroffen. De beslagvrije voet betekent dat mevrouw van Windt recht heeft op een bedrag tot 1235,36 euro, ook had ze recht op een deel van haar vakantiegeld, echter, mevrouw van Windt kreeg niets van haar vakantiegeld uitgekeerd. Na haar overlijden is alles overlijdensuitkering geworden, en dus vrij van loonheffing en vrij van loon beslag.

Ik wil u daarom verzoeken, om het gehele bedrag 3901, 23 euro over te maken op de rekening van mevrouw van Windt, en niets minder. Ik wil u ook aanraden, doch beleefd vragen, om de uit te betalen, niet opgenomen vakantiedagen geheel, en volgens de wet, op de rekening van mevrouw van Windt over te maken en niet op de rekening van GGN. Als u dat niet doet, en het bedrag toch op de rekening van GGN stort, bent u in overtreding van de ANW en ook in overtreding van de wet in ruime zin. Dit is dus een onrechtmatige daad. GGN weet, als geen ander, dat bij de doden niets valt te halen. Ik wil u verzoeken om dit te corrigeren. Was er sprake van rechtmatigheid, dan had mevrouw van Windt recht op 1235, 36 euro beslagvrije voet. Deze situatie is niet een normaal dienst verband.

Ik hoop, dat u dit zal doorgeven aan GGN, tegen wie ik ook een klacht zal indienen, betreffende deze zaak.

samengevat:

1. U betaalt het volledig, ten onrechte overgemaakte bedrag van 3901, 23 euro geheel over op de rekening van mevrouw van Windt.

2. U stort het bedrag van de niet opgenomen vakantie dagen op de rekening van mevrouw van Windt.

3. Ik dien een klacht in tegen GGN, omdat deze u foutief heeft geïnformeerd en ten onrechte de overlijdensuitkering van mevrouw van Windt opeist.

Ondergetekende,

drs. E. F. Huur

Bijlagen: documenten 1 t/m 3

Gewenste Oplossing:

Als GGN afziet van beslaglegging op de op de gehele overlijdensuitkering aan de erven van mevrouw van Windt. De wet is duidelijk, ook de niet opgenomen vakantiedagen en het vakantiegeld, plus eindejaarsuitkering worden uitbetaald als onderdeel van de overlijdensuitkering. Nu wilt GGN dat de werkgeefster van mevrouw van Windt, de niet opgenomen vakantiedagen, in geld uitgedrukt, aan GGN moet uitbetalen. Dat is onrechtmatig en ik zal deze zaak niet zo laten. GGN moet geheel afblijven van de overlijdensuitkering aan de erven van Windt. De nabestaanden hebben het moeilijk genoeg.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar GGN Mastering Credit over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door GGN Mastering Credit in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat GGN Mastering Credit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

GGN Mastering Credit

Heeft op 11 juli 2016 om 15:33 geantwoord

Geboden Oplossing:

De afgelopen weken hebben wij contact gehad met de klager. Het betreft hier een zeer persoonlijke kwestie die wij in verband met de wet persoonsgegevens niet uitgebreid op deze website mogen beantwoorden. Wij hebben een prettig contact met de klager en zijn voor een groot deel al tot een oplossing gekomen. Een deel van de klacht hebben wij vooralsnog als ongegrond moeten verklaren. De klacht zal bij de afdeling klachtenbehandeling om deze reden worden gesloten. Echter zijn wij nog in gesprek met de klager om ook het deel waar voor de klager de schoen wringt inzichtelijk te maken. Wanneer in een later stadium blijkt dat hier nog actie op moet worden ondernomen dan zal dat zeker gebeuren.

GGN Mastering Credit.

Alle klachten die gemeld zijn door ernest huur