Klacht: Belastingdienst wil in ingebrekestelling niet uitbetalen

op 15 augustus 2017 over Belastingdienst in de categorie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 14 april kreeg ik een aanslag inkomstenbelasting over 2015 (Sofinummer+H5601) waartegen ik direct online bezwaar heb gemaakt, dagtekening van de aanslag is overigens 25 april 2017. Hierna heb ik twee keer gebeld over de status van het bezwaar waarna bleek dat bezwaar niet in behandeling was genomen, expliciet gevraagd dit alsnog wel te doen. Eind mei nog een keer gebeld en bleek nog steeds niet in behandeling te zijn waarna geadviseerd is om bezwaar nogmaals in te dienen wat ik dan ook gedaan heb op 25 mei 2017.

Vervolgens in juni gebeld, bleek het nog steeds niet in behandeling te zijn, er gebeurde niets totdat ik een aangetekende brief had verstuurd eind juni met een ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling bleek prematuur want beslistermijn eindigde pas op 18 juli 2017 omdat gerekend wordt vanaf de dagtekening van 25 april en niet van ontvangst 14 april (ook datum van indiening bezwaar). Belangrijk detail zoals later zal blijken.

Door deze ingebrekestelling is men het bezwaar pas gaan behandelen. Op 18 juli 2017 werd ik gebeld door heer Haaring over dit bezwaar waarin voor mij duidelijk werd dat er in ieder geval nog een hoorzitting zou plaatsvinden, omdat ik bewijs wilde zien dat ik die aanslag gewijzigd zou hebben wat niet kan volgens het aangifteprogramma van 2017. Door de hoorzitting kon beslistermijn niet gehaald worden waarna ik die dag op 18 juli een nieuwe ingebrekestelling heb verstuurd, met een dagtekening van 18 juli 2017. Want het is niet mijn fout dat men het pas op 18 juli is gaan behandelen terwijl ik vanaf april al meerdere keren heb gebeld hierover en zelfs voor tweede keer heb ingediend op 25 mei 2017.

Eerste afspraak voor hoorzitting heb ik moeten afzeggen i.v.m. afspraken die ik had, ook had heer Haaring aantal verlofdagen waardoor alles wat langer duurde. Vervolgens gaf heer Haaring aan op vakantie te gaan en dit gesprek niet op korte termijn kon plaatsvinden en werd ik gebeld door zijn collega heer Brusche. Die aangaf dat ik op zeer korte termijn (binnen 2 dagen) direct naar Den Haag moest komen voor een hoorzitting en anders zou hij gelijk uitspraak doen TENZIJ ik de ingebrekestelling zou intrekken. Vervolgens is men daar toch op teruggekomen en hebben we een nieuwe afspraak gemaakt voor 8 augustus 2017.

Vervolgens kon ik die 8 augustus niet komen, ik moet per fiets komen ivm met financiële situatie en het regende keihard en zit ook met lastige persoonlijke situatie.

Heer Brusche belde mij die 8 augustus op en deelde mede dat hij uitspraak ging doen. Daar heb ik kennis van genomen en vervolgens staat in de uitspraak (afwijzing bezwaar) dat ik daarmee akkoord ging. Dat is niet waar, ik heb met ‘okay’ geantwoord omdat ik hem niet kan verhinderen uitspraak te doen als hij zegt dat te gaan doen. Maar goed, ik begreep dat hij uitspraak ging doen. Ik kon er ook niks aan doen dat ik niet kon komen dus het zij zo.

Vervolgens heb ik van JHJ van der Heijden een brief gehad (dagtekening 8 augustus jl) dat ook de tweede ingebrekestelling prematuur is omdat ik op 18 juli niet kon weten dat men niet op tijd zou beslissen. Wat dus niet klopt. Omdat één: hoorzitting zou plaatsvinden en twee ik mijn gebrekestelling verstuurd heb met dagtekening 18 juli.

Bij de aanslag wordt ook de datum van dagtekening aangehouden en niet de datum van ontvangst van de aanslag (die is 14 april). Ook daar wordt uitgegaan van de dagtekening ook al is deze eerder verstuurd.

Omdat men te laat heeft beslist hoort daar een financiële compensatie tegenover te staan. Men heeft lang niets gedaan en dan op het laatste moment moest ik per direct naar Den Haag komen omdat men niets wilde betalen.

En nu weigert men de ingebrekestelling (gaat om 8 dagen te laat en bedrag van 160 euro) uit te keren omdat men zegt dat ze de ingebrekestelling op 17 juli hebben ontvangen terwijl dat pas op 18 juli mocht. Terwijl dat niet eens klopt want dagtekening is 18 juli plus dat bekend was dat hoorzitting zou plaatsvinden dus ik al wist dat ze niet op tijd konden beslissen.

Gewenste Oplossing:

Uitbetaling van ingebrekestelling van 160 euro.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Belastingdienst

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Belastingdienst nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Fris