Klacht: Automatisch uitgelogd – boete storing Parkmobile wordt ontkent door Parkmobile

op 19 september 2017 over Parkmobile in de categorie Parkeren

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Altijd en ten alle tijden log ik keurig netjes in alsmede uit met Parkmobile. Zo ook deze dag. Verbaast was ik dan ook met de boete. Omdat dit me nooit overkomt. Ik heb direct contact opgenomen met Parkmobile.

Uiteraard en vanzelfsprekend zal Parkmobile om imago schade te voorkomen alsmede om zelf boete-vrij te blijven ontkennen en op hun manier aantonen dat hun systemen wel naar behoeven werken en dat er bij hen geen haperingen danwel storingen op hun netwerk danwel server zijn, danwel dat wanneer zij updates doorvoeren (dat moet elke app-leverancier) dat er dan nimmer nooit iets fout gaat, vanzelfsprekend doet parkmobile er alles aan om dit imago vast te houden en natuurlijk logische wijs ontkennen zij dan op allerlei manieren dat het aan hun server kan liggen.

Onderstaand treft u een rapport aan dat er is ingelogd en uitgelogd zou zijn.

Het is natuurlijk een beetje vreemd wanneer ik inlog en dan direct weer zou uitloggen. Daar zou totaal geen reden voor zijn.

In het onderstaande rapport van parkmobile staat : “ingelogd” en “uitgelogd” er staat echter “niét” bij vermeldt op wat voor een wijze er zou zijn ingelogd en uitgelogd. Dit kan dus ook door een “error” zijn gekomen in de server.

Alle parkeeracties van mijn trace en tracked kunt u zien dat ik altijd en ten alle tijden netjes heb ingelogd. Het is dus ook bij een rechter zeer aannemelijk te maken dat ik niet heb ingelogd om een minuut later weer uit te loggen. Er is totaal aanleiding om dat aannemelijk te maken en dus betreft het dus naar alle waarschijnlijkheid een storing op het netwerk. Parkmobile ontkent dit en stuurt een rapport waarop staat: “ingelogd/uitgelogd”

echter kom ik uit de ICT en weet ik dat er met het doorvoeren van updates/compatibiliteits problematieken wellicht zulke storingen kunnen ontstaand dat er dan wel degelijk dit soort zaken te noemen klan ontstaan zonder dat hier een manuele ofwel een handmatige handeling voor nodig is via de app.

Eerder wilde ik al reeds bezwaar maken maar vanwege tijdgebrek is dit er niet van gekomen.

Er is dus KEURIG NETJES ingelogd door de gebruiker en door naar alle waarschijnlijkheid een storing op het netwerk van Parkmobile is er automatisch uitgelogd en de gebruiker die KEURIG NETJES had ingelogd krijgt een boete opgelegd omdat ze niet betaald zou hebben. echt schandalig.

Initieel heb ik tevens een rapport opgevraagd zoals u bovenstaand kunt zien – en onderstaand kunt u dan ook zien dat er via parkmobile ingelogd en uitgelogd.

Gewenste Oplossing:

Wanneer Parkmobile de kosten van de boete voldoet omdat het naar alle aannemelijkheid te doen heeft gehad met een storing op het netwerk.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Parkmobile in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Parkmobile een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Parkmobile

Heeft op 22 september 2017 om 11:44 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw Van Inge,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Heel vervelend te vernemen dat u een boete heeft ontvangen.

Ten eerste wil ik u vermelden dat wanneer wij daadwerkelijk een storing ondervinden en onze klanten daardoor ook moeilijkheden hebben ervaren bij het aan- en afmelden van hun parkeeracties, wij hier te allen tijde de verantwoordelijkheid voor nemen. Echter hebben wij op de datum van uw parkeeractie geen storing ondervonden. Bij netwerk of serverproblemen, zou er dan ook geen activiteit zichtbaar kunnen zijn in onze app-logs.

Zoals u in de meegestuurde app-logs heeft kunnen zien, is de parkeeractie gestart en vrijwel direct hierna ook weer afgemeld. Ik begrijp uiteraard dat dit niet de bedoeling is geweest, maar het is wel gebeurd. Deze actie is dan ook handmatig uitgevoerd en niet door ons systeem. Ons systeem verwerkt het verzoek van aan- en afmelden en heeft niet zelf dit verzoek verstuurd vanuit de app, dit wordt alleen gedaan wanneer er op de start/stop knop wordt gedrukt. Of die nu een menselijke handeling is geweest of onbedoeld in een tas of broekzak is gebeurd, daar kunnen wij alleen naar gissen.

U geeft aan dat er niet zichtbaar is op welke wijze er is ingelogd. In de onderste regel van de app-logs, ziet u bij 'Identify' dat er is ingelogd met een iPhone, iOS 10.2.1 toestel. Aan de hand van uw GPS-netwerk is de app gaan zoeken naar zones in de buurt, ook dit is te zien. Vervolgens is er voor zone 12187 gekozen en is de parkeeractie bevestigd en gestart. Zonder de app af te sluiten is het verzoek tot afmelden ook direct weer verstuurd. Vermoedelijk heeft u dubbel op de startknop gedrukt, waardoor de tweede klik als een afmeldverzoek is verzonden. Na het starten van de parkeeractie, ziet u dat er een krap uur later opnieuw is ingelogd in de app.

Nogmaals vinden wij het heel erg vervelend dat u uw parkeeractie onbedoeld heeft afgemeld. Echter kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor deze afmelding, daar dit via uw eigen toestel en eigen handeling is gebeurd. Wij kunnen u daarom helaas niet tegemoetkomen in de kosten van de boete.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Whitney van der Koelen
Customer Support

Heeft op 22 september 2017 om 11:59 geantwoord

Parkmobile doet zich er erg gemakkelijk vanaf komen - en het valt heel moeilijk te bewijzen op consumenten niveau. Niet tevreden dus. Totaal niet zelfs

Alle klachten die gemeld zijn door amee