Wim van der Molen Klachten:

Foutief parkeren rond Jonkerveld 301/303

Klacht van op 12 oktober 2015 over Gemeente Uden in de categorie Gemeente

Zoals reeds eerder bij de politie Uden gemeld, wordt er regelmatig geheel of gedeeltelijk geparkeerd op het trottoir rond genoemde panden, ook als er voldoende ruimte op de parkeerplaats is. Dit ook na gesprekken te hebben gevoerd met de betrokken personen. Lees meer