paulkeizer Klachten:

Volgens artikel :support.apple.com/kb/HT4854?viewlocal=nl_nl kun je Lion of Mountain Lion op meerdere computers installeren.Wil je dat vervolgens doen dan blijkt dat niet te kunnen omdat je daarvoor eerst een installtieprogramma moet aanschaffen. Het oorspronkelijke installatieprogramma is nl. gewist of niet meegeleverd... Lees meer