Marie Louisa. Klachten:

De klacht doet zich al jaren voor, nu is het zeer geëscaleerd en men is afwezig en niet beschikbaar voor het herstel en het oplossingsgerichte, die men allen goedkeurd, maar niet in kunnen grijpen wegens, dwang, misbruik en gebruik van... Lees meer