maartenberg Klachten:

Afschaffing wet geluidhinder

Klacht van op 16 september 2018 over OverheidOverig in de categorie OverheidOverig

Wet geluidhinder moet afgeschaft worden, aangezien alleen maar de indruk wekt, dat er iets gedaan wordt aan geluidsoverlast. In werkelijkheid wordt er helemaal niets aan geluidsoverlast gedaan. De motoren die eigenlijk nauwelijks een vervoermiddel genoemd kunnen worden, aangezien deze meer gebruikt worden... Lees meer

Bedrijf wilklanten niet eerlijk informeren over hun producten en stalt zich op het standpunt de klant verzint alles aelf wel. Als je dingen zelf gaat aangeven, dan krijg je nog antwoord, maar meedenken is er niet bij. Ook op site staat heel... Lees meer

Een verrekijker geleverd gekregen, die 6 maal vergroot, terwijl men het in de aanbieding had over 30 tot 60 maal vergroting. Bovendien is het beeld gewoon niet scherp! Verder is het blijkbaar heel moeilijk om contact met marktplaats te krijgen, want op... Lees meer