maartenberg Klachten:

Dus snel aantal vliegbewegingen omhoog brengen, meer zinloos voor de lol op de motor rondrijden in het weekend zonder uitlaat, veel harder rijden als 80 km per, zo,n 140 km op een provinciale weg moet dan toch wel kunnen, dat... Lees meer

Kan het nu nooit over een andere route, dagenlang altijd maar weer vliegtuigen, vliegtuigen en vliegtuigen en altijd op dezelfde route over Basse. Met Lelystad hier overheen, zal ik in ieder geval hier helemaal gek van worden, nu zie je heel... Lees meer

Zelfs de opstijgende vliegtuigen vanuit Groningen moeten dezelfde route volgen over Paasloo, en omdat ze anders problemen krijgen met de vliegtuigen naar Schiphol blijven ze maar heel laag vliegen. Vandaag weer om de minuut een vliegtuig over, kan dit nu echt... Lees meer

Afschaffing wet geluidhinder

Klacht van op 16 september 2018 over OverheidOverig in de categorie OverheidOverig

Wet geluidhinder moet afgeschaft worden, aangezien alleen maar de indruk wekt, dat er iets gedaan wordt aan geluidsoverlast. In werkelijkheid wordt er helemaal niets aan geluidsoverlast gedaan. De motoren die eigenlijk nauwelijks een vervoermiddel genoemd kunnen worden, aangezien deze meer gebruikt worden... Lees meer

Bedrijf wilklanten niet eerlijk informeren over hun producten en stalt zich op het standpunt de klant verzint alles aelf wel. Als je dingen zelf gaat aangeven, dan krijg je nog antwoord, maar meedenken is er niet bij. Ook op site staat heel... Lees meer