Loe Lensen Klachten:

Dit kantoor verplaatst oninbare vorderingen naar andere bedrijven die door dit kantoor in het leven zijn geroepen. Naar mijn mening is dit niet toegestaan. In principe gaat het om doorverkopen van vorderingen, iets wat niet toegestaan is in de deurwaarders... Lees meer

Opgekochte vorderingen

Klacht van op 17 mei 2018 over EDR Incasso in de categorie Incassobureaus

Vandaag kreeg ik twee brieven van edr met vorderingen betreffende achterstallige verzekeringspremies. Vorderingen die onterecht op mijn naam zijn gekomen doordat iemand middels internet kennelijk producten had afgesloten. Deze vorderingen zijn uitgebreid met betreffende maatschappijen besproken en als oninbaar weggeschreven.... Lees meer